KierunkiStudiów.pl

Menu

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź
tel. (rektorat) 42 664 66 01, (informacja) 42 664 66 25/32
(rekrutacja) 42 664 66 56, fax 42 636 62 51

Informacje

Oferta dydaktyczna

Administracja
Architektura i urbanistyka
Bezpieczeństwo narodowe
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Ekonomia
Filologia angielska
Finanse i rachunkowość
Fizjoterapia
Geodezja i kartografia
Grafika artystyczna
Iberystyka
Informatyka
Informatyka dla humanistów
Kulturoznawstwo
Kosmetologia
Logistyka
Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (Aktorstwo filmowe, Reżyseria filmowa)
Pedagogika
Praca Socjalna
Psychologia
Psychologia dla magistrów i lekarzy
Socjologia
Stosunki międzynarodowe
Zarządzanie
Zdrowie publicznea samorządowa

Katalog kierunków