KierunkiStudiów.pl

Menu

Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi

ul. Rzgowska 17a, 93-008 Łódź
tel. 42 27 50 100, fax 42 640 33 55

Informacje


Oferta dydaktyczna

administracja (I)
architektura wnętrz (I)
ekonomia (I)
fizjoterapia (I)
grafika(II)
informatyka (II)
informatyka i ekonometria (I)
kosmetologia (I)
mechatronika (I)
pedagogika (II)
wychowanie fizyczne (I)
zarządzanie (I)

Wydziały zamiejscowe w Bydgoszczy
informatyka (I)
pedagogika (I)

Wydział Zamiejscowy w Opatówku
informatyka (I)
pedagogika (I)
praca socjalna (I)

Wydział zamiejscowy we Włocławku
bezpieczeństwo narodowe (I)
grafika (I)
informatyka (I)


Katalog kierunków