KierunkiStudiów.pl

Menu

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19b, 51-168 Wrocław
tel. 71 325 14 15, fax 71 325 15 61

Strona www Email

Informacje

Najlepsza specjalistyczna uczelnia logistyczna w Polsce według Rankingu Perspektywy 2023

 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu istnieje od ponad 20 lat. Misją MWSLiT jest kształcenie wysoko cenionych przez przedsiębiorców specjalistów z branży logistycznej, transportu, budownictwa i dziedzin pokrewnych, z uwzględnieniem najnowszych trendów rynkowych, z zachowaniem wysokich norm jakościowych oraz międzynarodowych standardów kształcenia. Dzięki temu studenci MWSLiT, mając dostęp do najnowszej wiedzy oraz nowoczesnych technologii, a po ukończeniu studiów lub nawet w ich trakcie stają się kompetentnymi i wysoko cenionymi specjalistami na rynku pracy. Od dnia 11 marca 2023 roku MWSLiT posiada również zgodnie z decyzją Ministra Edukacji i Nauki kategorię naukową B + w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości.

Kandydaci mogą wybierać spośród następujących specjalizacji: Logistyka, Transport, Budownictwo oraz Zarządzanie, a w ramach realizowanych kierunków mogą jeszcze wybierać spośród licznych specjalności i konkretnych ścieżek kształcenia. Warte podkreślenia jest, że kierunek Logistyka prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia posiada akredytację brytyjskiego The Chartered Institute of Logistics and Transport, czyli jednej z najważniejszych europejskich instytucji w dziedzinie logistyki i transportu.

Studia dualne
3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz, CZESNE płaci firma!
>>Szczegółowe informacje<<

Oferta edukacyjna
STUDIA I STOPNIA

Kierunek LOGISTYKA stacjonarnie i niestacjonarnie
licencjackie (6 semestrów) – STUDIA DUALNE
specjalności:

 • Logistyka produkcji
 • Logistyka zakupów
 • Logistyka handlu i dystrybucji
 • Systemy logistyczne
 • Logistyka humanitarna – nowość!
 • Logistyka w awiacji – nowość!
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw w branży automotive – nowość!
 • Zarządzanie odpadami w branży automotive – nowość!
 • Bezpieczeństwo w transporcie – nowość!

inżynierskie (7 semestrów) – STUDIA DUALNE
specjalności:

 • Systemy informacyjne w łańcuchu dostaw
 • Automatyzacja i utrzymanie systemów magazynowych

Kierunek TRANSPORT

licencjackie (6 semestrów) – STUDIA DUALNE
specjalności:

 • Spedycja i ubezpieczenia transportowe
 • Zarządzanie firmą transportową
 • Organizacja transportu specjalnego
 • Zarządzanie w transporcie kolejowym

Kierunek BUDOWNICTWO stacjonarnie i niestacjonarnie
inżynierskie (7 semestrów)
specjalności:

 • Budownictwo dróg i mostów
 • Drogi szynowe

Kierunek ZARZĄDZANIE stacjonarnie i niestacjonarnie
licencjackie (6 semestrów)
specjalności:

 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie produktem
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie w przemyśle motoryzacyjnym


STUDIA II STOPNIA

Kierunek LOGISTYKA stacjonarnie i niestacjonarnie

magisterskie (3 semestry)
specjalności:

 • Menedżer logistyki produkcji
 • Menedżer łańcuchów dostaw
 • Menedżer transportu

STUDIA DEDYKOWANE pracownikom służb zarządzania kryzysowego, służb mundurowych (3 semestry)
specjalności:

 • Logistyka w bezpieczeństwie
 • Logistyka procesów ratowniczych
 • Logistyka służb mundurowych

Kierunek LOGISTICS stacjonarnie
Logistics Bachelor’s Studies (6 semesters)
specialisation:

 • Production Logistics
 • Purchasing Logistics
 • Trade and Distribution Logistics
 • Logistics Systems

Logistics Master’s Studies (4 semesters)
specialisation:

 • Industrial Systems Engineering

Studia podyplomowe
>>Oferta programowa MWSLiT we Wrocławiu<<

Rekrutacja
>>Link do rekrutacji<<

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu znalazła się w zaszczytnym gronie laureatów konkursu Najbardziej innowacyjna i kreatywna Uczelnia w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych organizowanego przez Akademickie Centrum Informacyjne w kategorii: NAJLEPSZE POLSKIE UCZELNIE NIEPAŃSTWOWE. MWSLiT we Wrocławiu uzyskała wyróżnienie jako jedna z dwóch uczelni niepaństwowych w Polsce. Celem konkursu jest ocena stopnia wykorzystania nowoczesnych technologii wspierających proces nauczania, a także zapoznanie się z innowacyjnymi działaniami, realizowanymi w sektorze edukacji wyższej.

Wyróżnienie to potwierdza, iż Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu jest placówką prezentującą najlepsze narzędzia oraz projekty poprawiające status własnych absolwentów na rynku pracy, a także realizującą adekwatne do rynku pracy programy nauczania, dzięki którym może kształcić dobrych specjalistów, poszukiwanych przez pracodawców.

MWSLiT wyróżnia się:

 • unikalnymi i nowatorskimi programami studiów,
 • wzorową współpracą z firmami i przedsiębiorstwami z branży TSL,
 • umiędzynarodowieniem studiów,
 • prestiżowymi akredytacjami,
 • nowoczesną bazą naukowo-dydaktyczną,
 • dynamiczną działalnością badawczo-rozwojową.

Powyższe wyróżnienie jest potwierdzeniem starań uczelni w ulepszaniu jakości kształcenia i dostosowywania programów studiów do aktualnych potrzeb rynku pracy.

Studia na Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu - dostępne kierunki:

Katalog kierunków