KierunkiStudiów.pl

Menu

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej "Horyzont" we Wrocławiu (Horyzont)

ul. Wejherowska 28, 54-239 Wrocław
tel./fax 71 788 94 29

Strona www Email

O Uczelni

 budynek.jpg

 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej „Horyzont” jest jedną z najlepszych uczelni niepublicznych na Dolnym Śląsku - według opinii studentów, ich rodziców oraz wykładowców.
 • Uczelnia oferuje studia na kierunkach: Bioinformatyka I stopnia, Automatyka i Robotyka I stopnia, Informatyka I i II stopnia (magisterskie).
 • Misją uczelni jest kształcenie studentów z uwzględnieniem najnowszych potrzeb rynku pracy w kraju, ze szczególnym uwzględnieniem Dolnego Śląska.
 • Programy nauczania na poszczególnych kierunkach studiów są tworzone w oparciu o standardy nauczania, które obowiązują na wszystkich uczelniach w Polsce.
 • Kadrę uczelni stanowią wysoce wykwalifikowani specjaliści w swoich dziedzinach.
 • Uczelnia jest wyposażona w nowoczesny sprzęt komputerowy i oprogramowanie i stale jest unowocześniana.
 • Dla studentów informatyki, którzy mają problemy z matematyki, organizowane są zajęcia wyrównawcze.
 • Nauka języków jest na najwyższym poziomie.
 • Studenci uczelni mają możliwość odbycia części studiów albo praktyk studenckich w krajach Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.

Kierunki studiów

 Uczelnia oferuje studia na kierunkach: Bioinformatyka, Automatyka i Robotyka, Informatyka.

 Bioinformatyka
studia I stopnia (inżynierskie)

W ramach kierunku do wyboru są takie specjalności jak: 
 • Metody Wirtualnej Rzeczywistości w Bioinformatyce
 • Analiza i Przetwarzanie Danych Biologicznych
 
Automatyka i Robotyka

studia I stopnia (inżynierskie)

W ramach kierunku do wyboru są takie specjalności jak:
 • Sterowanie Procesami Technologicznymi
 • Roboty Mobilne
 • Technologie Informacyjne w Automatyce

Informatyka
studia I stopnia (licencjackie, inżynierskie)
studia II stopna (magisterskie)


W ramach kierunku do wyboru są takie specjalności jak:

 • Programowanie Bioinformatyczne – nowa specjalność
 • Bezpieczeństwo i optymalizacja sieci – nowa specjalność współfinansowana z EFS
 • Administrator Sieci Komputerowych
 • Grafika Komputerowa
 • Projektowanie Stron Internetowych
 • Bezpieczeństwo Systemów Komputerowych
 • Bazy Danych
 • Informatyka w Logistyce
 • Technologie Informacyjne w Automatyce i Robotyce
 • Tester Oprogramowania
 • Programowanie Gier Komputerowych
 • Zarządzanie Projektami IT
 • Programowanie Urządzeń Mobilnych

NOWOŚĆ Bioinformatyka

Bioinformatyka

W związku z dużym zainteresowaniem bioinformatyką wśród kandydatów na studia i ogromnym zapotrzebowaniem na rynku pracy wśród specjalistów z tej dziedziny Władze Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej zdecydowały się na uruchomienie przyszłościowego kierunku, jakim jest Bioinformatyka.

W ramach kierunku Bioinformatyka (studia I stopnia, inżynierskie) można studiować na jednej z dwóch specjalności:

Metody Wirtualnej Rzeczywistości w Bioinformatyce - specjalność ma na celu przekazanie niezbędnej wiedzy o nowoczesnych narzędziach wykorzystywanych w kreowaniu multimediów z użyciem rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej oraz o rozwiązaniach stosowanych do integracji rzeczywistości wirtualnej z istniejącymi systemami informatycznymi na potrzeby szeroko rozumianej bioinformatyki.

Analiza i Przetwarzanie Danych Biologicznych - specjalność umożliwia studentom nabycie wiedzy i umiejętności, które wykorzystać można przy realizacji różnorodnych związanych z przetwarzaniem i interpretacją danych w obszarze bioinformatyki. Specjalność daje możliwość pozyskania kompetencji w nowoczesnej i gwałtownie rozwijającej się dziedzinie będącej na styku osiągnięć biologii i informatyki. Absolwent specjalności będzie przygotowany do pracy zarówno w ośrodkach badawczych, jak i przedsiębiorstwach związanych z informatyką i biotechnologią.

Podyplomowe

Uczelnia oferuje następujące studia podyplomowe:

 • Inżynieria Oprogramowania – Java Web Deweloper
 • Inżynieria Oprogramowania – Bazy Danych
 • Inżynieria Oprogramowania – Programowanie
 • Systemy i Sieci Komputerowe
 • Grafika Komputerowa z Elementami Wzornictwa Przemysłowego
 • Aplikacje Internetowe
 • Techniki Multimedialne – Fotografia Cyfrowa

Informatyka za pół ceny

OFERTA STUDIÓW I i II STOPNIA NA KIERUNKU INFORMATYKA DLA OSÓB Z DOŚWIADCZENIEM ZAWODOWYM

Posiadasz informatyczne doświadczenie zawodowe, ale brakuje ci dyplomu z Informatyki?:
 • W przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia – posiadasz świadectwo dojrzałości i co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego?
 • W przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia – posiadasz tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny i co najmniej trzy lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia? 
lub
 • posiadasz tytuł zawodowy magistra lub równorzędny i co najmniej dwa lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich? 

Jeżeli odpowiedź na którekolwiek z tych pytań brzmi tak -  możesz skrócić swoje studia nawet o połowę lub zmniejszyć ich intensywność o 50 %, płacąc czesne niższe o połowę. Pogodzenie studiów z pracą zawodową i obowiązkami rodzinnymi ułatwia indywidualna organizacja studiów.

Studia na Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej "Horyzont" we Wrocławiu (Horyzont) - dostępne kierunki:

Katalog kierunków