KierunkiStudiów.pl

Menu

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej "Horyzont" we Wrocławiu (Horyzont)

ul. ks. Marcina Lutra 4 (dawna Wejherowska 28), 54-239 Wrocław
tel. 71 799-19-37 wew. 22, 23, 37 fax. 71 799-19-37 wew. 23
tel. 71 788-94-25 wew. 22, 23, 37 fax. 71 788-94-25 wew. 23

Strona www Email

O Uczelni

 

Jesteśmy jedną z najlepszych Uczelni niepublicznych na Dolnym Śląsku według opinii studentów, oraz wykładowców. Oferujemy studia informatyczne I stopnia (inżynierskie, licencjackie) i II stopnia (magisterskie) w trybie dziennym i zaocznym.

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej, to:

 • 14 lat tradycji
 • 3 kierunki studiów w języku polskim i 1 kierunek studiów w języku angielskim
 • wysoce wykwalifikowana i doświadczona kadra naukowa,
 • wysoka jakość kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów potwierdzona pozytywną oceną Państwowej Komisji Akredytacyjnej,
 • laboratoria komputerowe i specjalistyczne.

Misją Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej "Horyzont" jest:

 • kształcenie studentów w ramach prowadzonych przez uczelnię kierunków studiów z uwzględnieniem najnowszych potrzeb rynku pracy w kraju, ze szczególnym uwzględnieniem Dolnego Śląska,
 • nauczanie specjalistycznej wiedzy w połączeniu z praktycznymi umiejętnościami,
 • kształtowanie u studentów takich cech, jak otwartość na świat, szerokie horyzonty, umiejętność przystosowania się do zmieniających się warunków ekonomicznych, samodzielność, kreatywność,
 • promowanie wśród studentów interdyscyplinarności wiedzy, która pomaga zaistnieć na współczesnym rynku pracy,
 • wychowanie studentów w duchu poszanowania praw człowieka, tolerancji, kultury, patriotyzmu, demokracji i odpowiedzialności.

Dlaczego warto wybrać naszą uczelnię?

 • Posiadamy wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną
 • Posiadamy doskonale wyposażone laboratoria komputerowe i specjalistyczne pracownie
 • Oferujemy studia I i II stopnia, studia podyplomowe oraz w studia w języku angielskim
 • Oferujemy atrakcyjne czesne już od 250 zł miesięcznie
 • Gwarantujemy wysoką jakość kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów
 • Oferujemy bezpłatne kursy przygotowawcze z matematyki, informatyki, fizyki, chemii i języka angielskiego
 • Umożliwiamy wyjazd na studia i praktyki za granicą

Kierunki studiów

WYDZIAŁY I SPECJALNOŚCI

STUDIA I STOPNIA

WYDZIAŁ INFORMATYKI

 • Administrator Sieci Komputerowych
 • Grafika Komputerowa
 • Projektowanie Stron Internetowych
 • Bezpieczeństwo Systemów Komputerowych
 • Programowanie
 • Bazy Danych
 • Informatyka w logistyce
 • Technologie informacyjne w automatyce i robotyce
 • Tester oprogramowania
 • Programowanie gier komputerowych
 • Zarządzanie projektami IT
 • Programowanie urządzeń mobilnych
 • aplikacje biznesowe Java EE NOWOŚĆ!
 • programowanie logiczne w sztucznej inteligencji NOWOŚĆ!

WYDZIAŁ AUTOMATYKI I ROBOTYKI

 • Roboty mobilne
 • Technologie informacyjne w automatyce
 • Sterowanie procesami technologicznymi

WYDZIAŁ BIOINFORMATYKI

 • Systemy przetwarzania i archiwizacji danych obrazowych
 • Instrumentalizacja wirtualna
 • Obrazowanie medyczne
 • Programowanie systemów wirtualnej rzeczywistości
 • Zaawansowane metody wirtualnej rzeczywistości

STUDIA II STOPNIA

WYDZIAŁ INFORMATYKI

 • Grafika komputerowa
 • Sieci Komputerowe i Systemy Teleinformatyczne
 • Programowanie

Rekrutacja

REKTUTACJA 2018-2019 TRWA!

>>ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ ONLINE<<

Wymagane dokumenty

Studia II stopnia (uzupełniające magisterskie)

Kandydaci na studia winni złożyć w Dziekanacie Wydziału Informatyki następujące dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy – wzór do pobrania lub z dziekanatu
 • kopia świadectwa dojrzałości (świadectwo dojrzałości tylko do wglądu)
 • świadectwo ukończenia szkoły: oryginał lub jego kserokopię poświadczoną urzędowo (dotyczy osób, które otrzymały świadectwo dojrzałości wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną)
 • odpis dyplomu inżyniera lub licencjata wraz z suplementem (*) do dyplomu lub potwierdzonym wypisem z indeksu (*)
 • potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej
 • kserokopię dowodu osobistego w dwukrotnym powiększeniu
 • 4 zdjęcia legitymacyjne
 • umowę w dwóch egzemplarzach - wzór do pobrania, załącznik, lub z dziekanatu

(*) istnieje możliwość dostarczenia w późniejszym terminie.

Studia I stopnia (licencjackie oraz inżynierskie)

Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń. Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie w Dziekanacie odpowiedniego Wydziału kompletu dokumentów:

 • kwestionariusz osobowy – wzór do pobrania lub z dziekanatu
 • kopia świadectwa dojrzałości (świadectwo dojrzałości tylko do wglądu)
 • świadectwo ukończenia szkoły: oryginał lub jego kserokopię poświadczoną urzędowo (dotyczy osób, które otrzymały świadectwo dojrzałości wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną)
 • potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej
 • kserokopię dowodu osobistego w dwukrotnym powiększeniu
 • 4 zdjęcia legitymacyjne
 • umowę na kierunek Informatyka uwzględniającą czesne stopniowane w dwóch egzemplarzach - wzór do pobrania, załącznik 1, i załącznik 2,
 • umowę na kierunek Informatyka - umowa promocja 2 kierunek 50 % - wzór do pobrania, załącznik 1, i załącznik 2,
 • umowa na studia I stopnia finansowane z UE - dwie specjalności, w dwóch egzemplarzach - wzór do pobrania, załącznik,
 • umowę na kierunek Bioinformatyka w dwóch egzemplarzach - wzór do pobrania, załącznik lub z dziekanatu,
 • umowę na kierunek Bioinformatyka - umowa promocja 2 kierunek 50 % - wzór do pobrania, załącznik,
 • umowę na kierunek Automatyka i Robotyka w dwóch egzemplarzach - wzór do pobrania, załącznik lub z dziekanatu,
 • umowę na kierunek Automatyka i Robotyka - umowa promocja 2 kierunek 50 % - wzór do pobrania, załącznik,

Uczelnia prowadzi również >>studia podyplomowe<< oraz atrakcyjne >>kursy i szkolenia<<.

>>Godziny otwarcia Dziekanatu<<

Rekrutacja on-line

Krok 1: Wypełnij: formularz zgłoszeniowy on-line
Krok 2: Pobierz formularz umowy o studia, wypełnij 2 egzemplarze umowy i podpisz
Krok 3: Wpłać wpisowe na konto Uczelni

Aktualnie obowiązująca kwota podana jest na stronie głównej Uczelni. Wpłacana kwota musi być zgodna z obowiązującą na dany dzień kwotą wpisowego (decyduje data dokonania przelewu / wpłaty gotówkowej).

Nr rachunku dla wpisowego (Bank Pekao S.A.): 17 1240 6670 1111 0000 5649 4392

Dane odbiorcy: Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej, ul. Słubicka 29-33, 53-615 Wrocław

Powyższy numer rachunku służy wyłącznie do wnoszenia opłaty wpisowej. Do wnoszenia opłat czesnego student otrzyma indywidualny numer rachunku.

Krok 4: Przygotuj wszystkie wymagane dokumenty (patrz wyżej).
Krok 5: Wyślij komplet wyżej wymienionych dokumentów listem poleconym (zalecamy listem poleconym priorytetowym) na adres:

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej "Horyzont", ul. ks. Marcina Lutra 4 (poprzednio ul. Wejherowska28), 54-239 Wrocław
z dopiskiem na kopercie "Rekrutacja - nazwa kierunku studiów", np. "Rekrutacja - Informatyka".

Krok 6: Oczekuj na kontakt pracownika Dziekanatu odpowiedniego Wydziału.

W przypadku problemów z otwarciem plików dokumentów zawartych na tej stronie należy pobrać program do podglądu plików formatu PDF, np. Foxit Reader.

Opłaty i promocje

DO KOŃCA MAJA WPISOWE ZA 0 ZŁ !
CZESNE JUŻ OD 250 zł!

Czesne stałe

Kierunek Stacjonarne Niestacjonarne
Informatyka 485 zł 485 zł
Informatyka, specjalność: aplikacje biznesowe Java EE 250 zł 300 zł
Informatyka, specjalność: programowanie logiczne w sztucznej inteligencji 250 zł 300 zł
Informatyka w języku angielskim 675 zł 675 zł
Automatyka i Robotyka 415 zł 415 zł
Bioinformatyka 435 zł 340 zł (*) 435 zł 340 zł (*)
Bioinformatyka w języku angielskim 675 zł 675 zł

(*) Promocja ograniczona czasowo 

PROMOCJA: studia na drugim kierunku za jedyne 50% ceny!

Każdy student podejmujący naukę lub będący studentem kierunku Informatyka/Automatyka i Robotyka/Bioinformatyka chcący studiować jednocześnie drugi kierunek studiów zapłaci tylko 50% ceny.

Dodatkowo - jeśli się pospieszysz, to skorzystasz jeszcze z promocji 0 zł wpisowego!

Rynek pracy jest bardzo wymagający dla absolwentów szkół wyższych. Aby zwiększyć Twoje szanse na rynku pracy Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej przygotowała specjalną ofertę dla swoich studentów - studia na drugim kierunku za połowę ceny. Ze względu na wspólne przedmioty, studiowanie na drugim kierunku jest możliwe przy niewielkim dodatkowym obciążeniu czasowym.

Studia na dwóch kierunkach zapewnią Ci lepszy start i uprzywilejowaną pozycję na rynku pracy !!!

NOWOŚĆ Bioinformatyka

Bioinformatyka

W związku z dużym zainteresowaniem bioinformatyką wśród kandydatów na studia i ogromnym zapotrzebowaniem na rynku pracy wśród specjalistów z tej dziedziny Władze Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej zdecydowały się na uruchomienie przyszłościowego kierunku, jakim jest Bioinformatyka.

W ramach kierunku Bioinformatyka (studia I stopnia, inżynierskie) można studiować na jednej z dwóch specjalności:

Metody Wirtualnej Rzeczywistości w Bioinformatyce - specjalność ma na celu przekazanie niezbędnej wiedzy o nowoczesnych narzędziach wykorzystywanych w kreowaniu multimediów z użyciem rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej oraz o rozwiązaniach stosowanych do integracji rzeczywistości wirtualnej z istniejącymi systemami informatycznymi na potrzeby szeroko rozumianej bioinformatyki.

Analiza i Przetwarzanie Danych Biologicznych - specjalność umożliwia studentom nabycie wiedzy i umiejętności, które wykorzystać można przy realizacji różnorodnych związanych z przetwarzaniem i interpretacją danych w obszarze bioinformatyki. Specjalność daje możliwość pozyskania kompetencji w nowoczesnej i gwałtownie rozwijającej się dziedzinie będącej na styku osiągnięć biologii i informatyki. Absolwent specjalności będzie przygotowany do pracy zarówno w ośrodkach badawczych, jak i przedsiębiorstwach związanych z informatyką i biotechnologią.

Podyplomowe

 • Inżynieria Oprogramowania - Java Web Developer
 • Inżynieria Oprogramowania - Bazy Danych
 • Inżynieria Oprogramowania - Programowanie
 • Grafika komputerowa z elementami wzornictwa przemysłowego
 • Techniki multimedialne – fotografia cyfrowa

Studia na Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej "Horyzont" we Wrocławiu (Horyzont) - dostępne kierunki:

Katalog kierunków