KierunkiStudiów.pl

Menu

Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku

ul. Wolności 1, 87-800 Włocławek
tel. 660 713 891, 660 641 407

Informacje


administracja (I)
bezpieczeństwo i higiena pracy (I)
bezpieczeństwo narodowe (I)
ekonomia (I)
europeistyka (I)
filologia polska (I)
filozofia (I)
historia (II)
informatyka (I)
ochrona środowiska (I)
pedagogika (II)
pielęgniarstwo (II)
położnictwo (I)
praca socjalna (I)
socjologia (I)
wychowanie fizyczne (I)

Katalog kierunków