KierunkiStudiów.pl

Menu

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie (WSTiJO)

Al. Prymasa Tysiąclecia 38A, 01-242 Warszawa
tel./fax 22 624 95 60, tel. 22 624 95 58

Strona www Email

O WSTiJO

wstijo_budynek.jpg

 Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 
oferuje kształcenie na studiach l oraz II stopnia  w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym oraz na studiach podyplomowych. Obecnie prowadzone jest kształcenie na dwóch kierunkach: turystyka i rekreacja oraz filologia.

JĘZYKI OBCE W WSTiJO

WSTIJO przykłada ogromną wagę do praktycznej nauki języków obcych, dlatego na kierunku Turystyka i Rekreacja zarówno na studiach stacjonarnych jak i niestacjonarnych obowiązują dwa języki obce (I język - angielski, różne poziomy; II język do wyboru : hiszpański, włoski, francuski, niemiecki i rosyjski).

Na pozostałych kierunkach studiów uczelnia proponuje naukę jednego języka do wyboru spośród : niemieckiego, hiszpańskiego, włoskiego, rosyjskiego.

WSTiJO jako ośrodek certyfikujący umożliwia swoim studentom uzyskanie ogólnoeuropejskiego certyfikatu znajomości języka branżowego Accueil – Foreign Language Certificate for Hotel and Tourism Staff. WSTiJO jako jedyna uczelnia w Warszawie zapewnia przygotowanie do egzaminu w ramach programu nauczania.

PRAKTYKI ZAWODOWE

Uczelnia zapewnia wszystkim studentom możliwość obywania atrakcyjnych praktyk zawodowych w najlepszych instytucjach w kraju, a dla studentów legitymujących się dobrymi wynikami w nauce również bardzo atrakcyjnych praktyk zagranicznych w instytucjach partnerskich m.in. w Grecji, Irlandii czy Francji.

Studenci mają też możliwość odbycia praktyk w ramach programu Erasmus. Studentów obowiązują cztery tygodnie praktyk zawodowych.

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA turystyka.jpg

Studenci WSTiJO mają możliwość wyjazdów w celu odbycia części studiów lub praktyk zagranicznych w ramach ogólnoeuropejskiego programu Erasmus. Ponadto Uczelnia oferuje szeroki wachlarz atrakcyjnych praktyk i staży w Grecji, Danii,  Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii etc. 

Ponadto uczelnia kładzie duży nacisk na praktyczną stronę kształcenia, dlatego studenci mają możliwość uczestniczenie w wykładach profesorów wizytujących oraz praktyków zagranicznych, który zapoznają młodzież z profesjonalną stroną przyszłego zawodu.

KURSY

WSTiJO na podstawie zezwolenia Wojewody Mazowieckiego organizuje także :

 • KURSY PILOTA WYCIECZEK
 • KURSY PRZEWODNIKA MIEJSKIEGO PO WARSZAWIE
Ponadto WSTiJO organizuje profesjonalne kursy :
 • językowe, w tym wakacyjne kursy języka polskiego dla obcokrajowców
 • jęz. angielskiego – przygotowujące do pojęcia studiów na kierunku Filologia Angielska

study_in_english.jpgBIURO KARIER

W WSTiJO działa prężnie funkcjonujące Biuro Karier pomagające studentom i absolwentom szybkie i sprawne wejście na rynek pracy. Biuro oferuje liczne oferty pracy w sektorze turystyki, administracji rządowej i samorządowej, marketingu i public relations etc. oraz pomaga w pisaniu listów aplikacyjnych i przygotowaniu się do rozmów kwalifikacyjnych.

ZAPLECZE DYDAKTYCZNE

Uczelnia posiada bogate zaplecze dydaktyczne w postaci w pełni wyposażonej pracowni gastronomicznej, sal komputerowych z dostępem do Internetu, biblioteki, obszernej stołówki studenckiej, sali fitness etc.

Wszystkie zajęcia dydaktyczne odbywają się w gmachu Uczelni przy al. Prymasa Tysiąclecia 38 A w Warszawie, znajdującym się w bezpośrednim sąsiedztwie Dworca Zachodniego.

WSTIJO - SZKOŁA   PRZYJAZNA   DLA OSÓB   NIEPEŁNOSPRAWNYCH!

Oferta edukacyjna

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie jest uczelnią niepaństwową kształcącą na studiach I i II  stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym na kierunkach:

KIERUNEK SPECJALNOŚCI
TURYSTYKA I REKREACJA Studia I stopnia:
 • Turystyka w Samorządach Terytorialnych (nowość!!!)
 • Menedżer Hotelarstwa i Gastronomii /studia stacjonarne/
 • Organizacja Usług Turystycznych
 • Hotelarstwo i Gastronomia /studia niestacjonarne/
Studia II stopnia:
 • Gospodarka Turystyczna w Regionie
 • Turystyka Międzynarodowa
 • Zarządzanie w Hotelarstwie i Gastronomii
 • Turystyka Zdrowotna
FILOLOGIA
FILOLOGIA ANGIELSKA
Studia I stopnia:

 • Translatoryka Ogólna
 • Translatoryka: tłumaczenia w hotelarstwie i biznasie turystycznym
Studia II stopnia:
 • Tłumaczenia specjalistyczne w turystyce i biznesie

Studia Podyplomowe

 • Turystyka, Hotelarstwo i Gastronomia dla Nauczycieli
 • Dla Tłumaczy Przysięgłych

Study in English: Turystyka i Rekreacja - planowane na 01.10.2018 r.

Uczelnia prowadzi międzynarodową wymianę studencką m.in. w ramach programu Erasmus. Oferuje pomoc materialną w postaci bogatego systemu stypendialnego. Biuro Karier WSTiJO pomaga studentom i absolwentom w znalezieniu pracy oraz oferuje atrakcyjne staże zawodowe w kraju i za granicą. Uczelnia prowadzi kursy pilotów i przewodników miejskich po Warszawie.

 

Podyplomowe

 

Studia Podyplomowe (dwusemestralne)

 • Turystyka, Hotelarstwo i Gastronomia dla Nauczycieli
 • Dla Tłumaczy Przysięgłych
   

absolwenci.jpg

Rekrutacja

Zasady rekrutacji wymagają złożenia kompletu niżej wymienionych dokumentów oraz wniesienia wymaganych opłat.

O przyjęciu do Uczelni decyduje kolejność zgłoszeń oraz średnia ocen ze świadectwa maturalnego na_trawie.jpg

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Kwestionariusz osobowy (do pobrania na stronie uczelni)
 2. Świadectwo dojrzałości w oryginale wraz ze świadectwem ukończenia szkoły średniej
 3. 4 fotografie zgodne  z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych
 4. Kserokopia dowodu osobistego
 5. Umowa o świadczeniu usług edukacyjnych pomiędzy Uczelnią a studentem (do pobrania na stronie uczelni)
 6. Kserokopia dowodu wpłaty wpisowego, które należy wnieść na konto:  Bank Millennium Nr 37 1160 2202 0000 0000 4029 5587 lub w kasie Uczelni.

>>Rejestracja<<

Opłaty

 

CZESNE
Studia I stopnia na kierunkach:
Turystyka i rekreacja, Socjologia
 • studia stacjonarne - 3.800 zł / rok akademicki
 • studia niestacjonarne - 3.400 zł / rok akademicki
Studia I stopnia na kierunku:
Filologia angielska
 • studia stacjonarne – 4.900 zł / rok akademicki
 • studia niestacjonarne – 4.450 zł / rok akademicki
Studia II stopnia na kierunku:
Turystyka i Rekreacja
 • studia stacjonarne – 3.800 zł / rok akademicki
 • studia niestacjonarne – 3.400 zł / rok akademicki     
Studia podyplomowe
 • studia niestacjonarne - 4.500 zł / rok akademicki

Studia na Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie (WSTiJO) - dostępne kierunki:

Katalog kierunków