KierunkiStudiów.pl

Menu

Uniwersytet Śląski w Katowicach

ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
tel. 32 359 19 56, 32 359 19 57, 32 359 24 00

Informacje

Administracja   (I, II)
Animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną    (I)
Antropologia języka i komunikacji   (II)
Architektura informacji
Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe (I, II)
Biofizyka   (I , II)
Biologia   (I , II)
Biologia żywności i żywienia (II)
Biotechnologia  ( I , II)
Biotechnology  (II) studia w języku angielskim 
Chemia, chemia budowlana  (II) 
Chemia  (I, II)
Computer Science (for BEng holders) (II)
Doradztwo filozoficzne i coaching  (I, II)
Doradztwo i infobrokerstwo historyczne (I)
Doradztwo polityczne i publiczne  (I)
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna  (I, II) 
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych  (I, II)
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (I, II)
Edukacja kulturalna (II)
Ekonofizyka  (I, II)
Etnologia i antropologia kulturowa (I, II)
English Studies – American and Canadian Studies for Intercultural Communications and Diplomacy (II) studia w języku angielskim
Filologia:

• Filologia angielska (I, II)
• Filologia germańska (I, II)
• Filologia klasyczna (I, II)
• Filologia polska (I, II)
• Filologia słowiańska (I, II)
• Filologia, filologia romańska (II)
• Filologia, filologia włoska  (II)
• Filologia, język francuski (I, II)
• Filologia, język hiszpański (I, II)
• Filologia, język rosyjski (I, II)
• Filologia, język włoski (I, II)
• Filologia, języki stosowane (I, II)
• Filologia, rosjoznawstwo   (I, II)
• Filologia, specjalność: europejskie studia leksykograficzne (EMLex) (II)

Filozofia (I, II)
Fizyka (I, II)
Fizyka medyczna  (I, II)
Fizyka techniczna (I, II)
Fizyka , nanofizyka i materiały mezoskopowe - modelowanie i zastosowanie (II) studia w języku angielskim
Fizyka , Theoretical Physics  (II) studia w języku angielskim
Games and Virtual Reality Design – Computer Games Graphies (II) studia w języku angielskim
Games and Virtual Reality Design – Sound in Games (II) studia w języku angielskim
Geofizyka  (I, II)
Geografia (I, II) 
Geologia (I, II)
Geologia stosowana (I)
Grafika  (JM)
Historia  (I, II)
Historia sztuki (I, II)
Indywidualne Studia Międzyobszarowe  (I, II)
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (I, II)
Informacja w instytucjach e-społeczeństwa   (I)
Informatyka (I, II)
Informatyka stosowana (I)
Inżynieria biomedyczna (I, II) 
Inżynieria materiałowa (I, II)
Inżynieria zagrożeń środowiskowych (I)
Kognitywistyka (I)
Komunikacja promocyjna i kryzysowa (I)
Kulturoznawstwo (I, II) 
Kultury mediów (I, II)
Malarstwo i projekty interdyscyplinarne (I, II)
Matematyka (I, II)
Materials Science and Engineering (I, II) studia w języku angielskim
Mechatronika (I, II)
Mediteranistyka (I)
Międzynarodowe studia polskie  (I, II)
Muzyka w multimediach (I)
Nauki o rodzinie  (I)
Nauki o rodzinie , mediator i asystent rodziny  (II)
Ochrona środowiska  (I, II)
Oligofrenopedagogika z arteterapią  (I)
Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej  (I , II)
Pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią (II)
Pedagogika specjalna w Katowicach (I)
Pedagogika w Katowicach (I, II)
Pedagogika w Cieszynie (I, II)
Pedagogy – Resocialization with Intercultural Education (II) studia w języku angielskim
Politologia  (I, II)
Praca socjalna  (I, II)
Prawo (JM)
Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej (I, II)
Przedsiębiorczość (I, II)
Psychologia (JM)
Realizacja obrazu filmowego , telewizyjnego i fotografia  (JM)
Reżyseria (I, II)
Socjologia (I, II)
Sztuka pisania  (I, II)
Środkowoeuropejskie studia historyczne (II)
Technologia chemiczna (I)
Teologia (JM)
Turystyka (II)
Turystyka historyczna (I)
Zarządzanie zasobami ludzkimi (I)

Studia na Uniwersytet Śląski w Katowicach - dostępne kierunki:

Katalog kierunków