KierunkiStudiów.pl

Menu

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

ul. Świeradowska 43, 02-662 Warszawa
tel. 22 543 55 55,  801 333 339, tel./fax 22 543 54 30

O Uczelni


Wybór studiów to jedna z tych decyzji, która determinuje całe późniejsze życie. Warto więc wybrać uczelnię, która nie tylko oferuje wykształcenie na najwyższym poziomie, ale też wyposaża młodego człowieka w unikalne i poszukiwane na rynku pracy umiejętności.

Uczelnia Łazarskiego spełnia te wymagania. Jest to miejsce, które dzięki nieustającej pracy nad jakością nauczania, a także potwierdzonym sukcesom absolwentów i studentów w sferze zawodowej, zdobywa uznanie  instytucji oceniających, zarówno w kraju, jak i za granicą.

lazarski_n3.jpg

Łazarski uzyskał najlepsze wyniki wśród polskich szkół wyższych w rankingu U-Multirank, przygotowanego na zlecenie Komisji Europejskiej. Znaleźliśmy się także w elitarnym gronie 8 proc. najwyżej ocenionych spośród wszystkich uczelni z całego świata biorących udział w rankingu, obok Harvard University i Masachussets Institute of Technology. Wygrywamy także w polskich zestawieniach. Posiadamy najlepszy Wydział prawa i administracji wśród uczelni niepublicznych według rankingu „Rzeczpospolitej” i „Dziennika Gazety Prawnej”, i najlepszy praktycznie kształcący wydział Ekonomii i Zarządzania według magazynu „Brief”.  Nasze  programy anglojęzyczne z Business Economics i International Relations, realizowane są według najwyższych  standardach anglosaskich. Studia te, oceniane przez wykładowców i studentów, jako najlepsze w Polsce, dają możliwość uzyskania 2 dyplomów: Uczelni Łazarskiego i renomowanego, brytyjskiego Coventry University.

Misją uczelni jest sukces naszego studenta.  Dlatego większość z naszych wykładowców to uznani specjaliści i praktycy.  Do optymalizacji programu nauczania  wykorzystujemy najnowsze badania naukowe, organizujemy konsultacje z przedstawicielami biznesu, administracji, samorządu zawodowego i terytorialnego.

Oferujemy gruntowne i wszechstronne przygotowanie do kariery w wybranych zawodach, dzięki bogatym programom kształcenia, które łączą wiedzę teoretyczną z umiejętnościami praktycznymi.

Stale doskonalimy ofertę edukacyjną, wiedząc, że tylko w ten sposób możemy sprostać wymaganiom naszych czasów. Młodzież oczekuje zdobycia ciekawego i opłacalnego zawodu, a środowiska biznesu, samorządy i kręgi polityki pożądają wszechstronnie przygotowanych absolwentów, którzy sprawnie poruszają się na krajowej i międzynarodowej arenie gospodarczej.

nauka.jpgTe cele osiągamy dzięki dużemu zaangażowaniu naszych 250 wykładowców przy realizacji programów studiów, przygotowanych w ścisłym współdziałaniu z przedstawicielami biznesu, administracji, samorządu zawodowego i terytorialnego. Daje to gwarancje nie tylko kształcenia w obszarach, w których jest zapotrzebowanie na specjalistów, ale również buduje przewagę naszych absolwentów, gdyż realizowane zajęcia mają bardzo praktyczny charakter. W tym roku akademickim uruchomimy kilka nowych specjalizacji, np. zarządzanie sprzedażą, rachunkowość w małych i średnich firmach, specjalizacje w obszarze logistyki czy ekonomia energetyki.

Jesteśmy dumni z naszego Wydziału Prawa i Administracji, który jest niekwestionowanym liderem rankingów, jak i naszych studiów anglojęzycznych z Business Economics i International Relations, realizowanych w najwyższych standardach anglosaskich. Studia te - oceniane przez wykładowców i studentów, jako najlepsze w Polsce  - dają możliwość uzyskania 2 dyplomów: Uczelni Łazarskiego i renomowanego, brytyjskiego Coventry University.

Wszystkie programy studiów pozwalają studentom Uczelni Łazarskiego na indywidualne budowanie ścieżki kształcenia i swojego CV poprzez udział w polskich i międzynarodowych stażach, zdobywanie certyfikatów potwierdzających uzyskanie dodatkowej, najbardziej cenionej na rynku wiedzy. Indywidualnie kształtowany tok studiów zostawia również margines na realizację pasji i zainteresowań pozazawodowych.

Warto studiować w Uczelni Łazarskiego, by zdobyć wiedzę w dobrym towarzystwie i dołączyć do grona ponad 26 tysięcy naszych absolwentów, którzy odnoszą sukcesy zarówno w Polsce, jak i na zagranicznych rynkach pracy.

Jeśli myślisz poważnie o swojej przyszłości – wybierz uczelnię, która stanie się przepustką do Twoich sukcesów na polskim i międzynarodowych rynkach pracy.

Zdecyduj mądrze.

Naszą pełną ofertę edukacyjną znajdą Państwo na stronie www.rekrutacja.lazarski.pl.

 

Oferta

 

>>Szczegółowa oferta edukacyjna<<

STUDIA POLSKOJĘCZYNE – 2015/2016
kierunki
specjalności
 studia I stopnia – licencjackie
Ekonomia
 • Analiza ekonomiczna i biznesowa
 • Ekonomia energetyki
 • Ekonomia menedżerska
Zarządzanie
 • Innowacje i przedsiębiorczość
 • Komunikacja w biznesie
 • Marketing interaktywny
 • Zarządzanie organizacją
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie sprzedażą
Finanse i Rachunkowość
 • Bankowość
 • Doradztwo finansowe i podatkowe
 • Księgowość w małych i średnich firmach
 • Rachunkowość finansowa
Stosunki międzynarodowe
 • Handel zagraniczny w dobie globalizacji
 • Studia europejskie
 • Transport, spedycja, logistyka NOWOŚĆ
Administracja
 • Administrowanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Administrowanie jednostkami samorządu terytorialnego
 • Administrowanie organizacjami
 • Administrowanie państwem
 • Administrowanie służbami porządku publicznego
 • Administrowanie Unią Europejską
Zarządzanie (studia przez Internet)
 • Marketing interaktywny
 • Zarządzanie organizacją
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
studia II stopnia – magisterskie
Administracja
 • Administracja europejska, rządowa i samorządowa
 • Gospodarowanie nieruchomościami
 • Zamówienia publiczne
 • Zarządzanie ochroną zdrowia
Ekonomia
 • Biznes na rynkach wschodnich
 • Ekonomia menedżerska
 • Finanse i bankowość
 • Praktyka zarządzania ludźmi
 • Zarządzanie projektami
Stosunki międzynarodowe
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe
 • Handel i logistyka w wymiarze międzynarodowym
Ekonomia (studia przez Internet)
 • Ekonomia menedżerska
 • Praktyka zarządzania ludźmi
studia jednolite magisterskie
Prawo
 • Prawo medyczne
 • Prawo energetyczne
 • Prawo europejskie
 • Prawo farmaceutyczne
 • Prawo fuzji i przejęć
 • Prawo korporacyjne
 • Kryminalistyka
 • Prawo sądowe
 • Prawo lotnicze
 • Prawo mediów
 • Prawo nowych technologii
 • Prawo telekomunikacyjne
 • Prawo ochrony środowiska
 • Prawo podatkowe
 • Prawo zamówień publicznych
DYPLOM UCZELNI ŁAZARSKIEGO
studia stacjonarne I stopnia – licencjackie
Finance and Accounting -
Economics
 • Business Economics
International Relations
 • European Studies
Management
 • E-business
 • Tourism and Travel Management
studia stacjonarne II stopnia – magisterskie
Economics
 • International Business Economics
International Relations
 •  European Administration
 • Contemporary Politics
DYPLOM UCZELNI ŁAZARSKIEGO + COVENTRY UNIVERSITY
studia stacjonarne I stopnia – licencjackie
BA in Business Economics -
BA in International Relations and European Studies  -
studia stacjonarne II stopnia – magisterskie
MSc In International Business Economics -
MA In International Relations
 •  European Administration
 • Contemporary Politics

 

Podyplomowe


STUDIA PODYPLOMOWE

AKADEMIA MARKETERA

 • Architekt marki
 • E-commerce
 • E-marketing
 • Marketing miejsc
 • Planowanie i realizacja kampanii reklamowych w mediach
AKADEMIA MENEDŻERA
 • Negocjacje i mediacje biznesowe
 • Innovation Lab
 • MBA w ochronie zdrowia
 • MBA Przedsiębiorczość
 • MBA Zarządzanie
 • MBA Energetyka
 • Inwestycje i zarządzanie projektami wykorzystującymi OZE
 • Menedżer sądowy
 • Organizacja i zarządzanie oświatą
 • Restrukturyzacja i likwidacja przedsiębiorstwa w postępowaniu upadłościowym
 • Strategic Sourcing, Outsourcing i Vested - Strategia kooperacji w praktyce
 • Studia podyplomowe dla producentów filmowych i telewizyjnych
 • Zarządzanie infrastrukturą sportową
 • Zarządzanie projektami kulturalnymi
 • Zarządzanie sądem jako jednostką sektora finansów publicznych
 • Zarządzanie sekretariatem sądowym
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie projektem ERP (SAP)
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w lotnictwie
AKADEMIA TRENERA BIZNESU
 • Studium Trenerów i Coachów
AKADEMIA RYNKU NIERUCHOMOŚCI
 • Prawo cywilne – prawo kontraktów handlowych
 • Prawo gospodarcze i prawo podatkowe
 • Prawo handlowe – prawo spółek
 • Prawo nieruchomości

AKADEMIA PRAKTYKÓW PRAWA

 • Prawo ochrony środowiska
 • Prawo podatkowe
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Proces inwestycyjno-budowlany dla prawników
 • Restrukturyzacja i likwidacja przedsiębiorstwa w postępowaniu upadłościowym
 • Studium regulacji sektorowych
 • Prawo lotnicze
AKADEMIA PRAWA SĄDOWEGO
 • Mediacje rodzinne i karne
 • Prawo sądowe dla aplikantów adwokackich
 • Prawo sądowe dla asystentów sędziów i referendarzy sądowych
 • Studium prawa sądowego dla aplikantów radcowskich
AKADEMIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
 • Asystent rodziny
 • Audyt wewnętrzny, kontrola wewnętrzna i kontrola zarządcza w administracji publicznej
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne - zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
 • Mediacje gospodarcze i pracownicze
 • Marketing miejsc
 • Partnerstwo Publiczno-Prywatne dla przedstawicieli administracji publicznej
 • Studium zamówień publicznych
AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI PSYCHOLOGICZNYCH
 • Asystent rodziny
 • Psychologia w biznesie
AKADEMIA SKUTECZNEJ KOMUNIKACJI
 • Logopedia
 • Sprzedaż i komunikacja w branży IT
AKADEMIA NOWOCZESNEJ EDUKACJI
 • Nowoczesne metody nauczania
 • Prawo oświatowe
 • Organizacja i zarządzanie oświatą

Rekrutacja


Zasady przyjęć na studia 2015/2016

Aby zostać studentem Uczelni Łazarskiego, należy:
 • zarejestrować się w systemie internetowym online www.rekrutacja-on-line.lazarski.pl
 • wydrukować formularz z systemu internetowego
 • złożyć dokumenty w dziale rekrutacji:
DZIAŁ REKRUTACJI 

ul. Świeradowska 43                     
02-662 Warszawa   
sektor E, parter, pok. 39   
tel. 22 543 55 55
rekrutacja@lazarski.edu.pl
Termin składania dokumentów
4 maja – 30 września 2015

czynny:    lipiec – wrzesień       
pon.- pt. 9:00 – 18:00
sob. 9:00 – 14:00
październik – czerwiec
pon.- pt. 9:00 – 17:00

Dokumenty składane przy zapisie:
 • formularz zgłoszeniowy
 • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości
 •  kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej (dotyczy nowej matury)
 • dowód tożsamości – do wglądu i skopiowania przez pracownika uczelni
 • 1 fotografia (wymiary, jak do dowodu – 34mm x 45mm)
 • dowód wpłaty wpisowego – 400zł (potwierdzenie przelewu lub paragon z kasy)
dodatkowo na studia II stopnia:
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem,
dodatkowo na studia w języku angielskim:
 • dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2

Podstawą przyjęcia kandydatów do Uczelni Łazarskiego na studia I stopnia oraz jednolite studia magisterskie* jest uzyskanie 240 punktów rekrutacyjnych w wyniku postępowania rekrutacyjnego.

Podstawą przyjęcia kandydatów do Uczelni Łazarskiego na studia II stopnia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych (I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich).

Istnieje możliwość podjęcia studiów II stopnia także po niepokrewnym kierunku. Na podstawie suplementu do dyplomu Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję o ewentualnej konieczności uzupełnienia różnic programowych. Jednakże na I semestrze studiów przewidziane są także przedmioty podstawowe, dzięki którym zazwyczaj absolwenci innych kierunków, nie muszą już uzupełniać różnić programowych.

Dokumentem potwierdzającym znajomość języka może być:
na studia I stopnia:
 • certyfikat międzynarodowy
 •  międzynarodowe świadectwo maturalne (matura IB)
 • europejskie świadectwo maturalne (matura EB)
 • świadectwo maturalne, potwierdzające odbywanie całego toku nauki w języku angielskim.
na studia II stopnia:
 • certyfikat międzynarodowy
 • dyplom ukończenia studiów wyższych (I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich) potwierdzający odbywanie całego toku studiów w języku angielskim.
W przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość języka należy przystąpić do testu weryfikującego, przeprowadzanego pod koniec września na terenie Uczelni.

Sposób przeliczania punktów dla osób z „nową maturą”
Brane są pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych pisemnych z 3 przedmiotów wskazanych przez kandydata, które będą przeliczane według przelicznika:
 • poziom podstawowy 1% = 1,5 pkt
 • poziom rozszerzony 1% = 2 pkt
Sposób przeliczania punktów dla osób ze „starą maturą”
Brane są pod uwagę wyniki egzaminów dojrzałości ze wszystkich przedmiotów     objętych egzaminem dojrzałości w części pisemnej i ustnej, które będą przeliczane według przelicznika:

Skala 1-6  
   skala 2-5
2 (dop  /mierny) – 20pkt   
3 (dst) – 45pkt   
4 (db) – 70pkt  
5 (bdb) – 100pkt   
6 (cel) – 120 
  3 (dst) – 50
4 (db) – 80
5 (bdb) – 120

Sposób przeliczania punktów dla osób z maturą międzynarodową:

Brane są pod uwagę wyniki egzaminów z 3 przedmiotów wskazanych przez     kandydata, które będą przeliczane według przelicznika:
 • poziom podstawowy (SL) 1% = 1,5 pkt
 • poziom rozszerzony (HL) 1% = 2 pkt
Ocena
Punkty
7
6
5
4
3
2
1
100 pkt
90 pkt
75 pkt
60 pkt
45 pkt
30 pkt
0 pkt

Zniżki w czesnym za wysokie wyniki na maturze
Wyróżniający się absolwenci szkół średnich, ubiegający się o przyjęcie do Uczelni Łazarskiego na studia I stopnia lub jednolite studia magisterskie, zgodnie z Zasadami i trybem przyjmowania na studia otrzymają zniżki w opłatach za pierwszy rok nauki, jeśli zapiszą się do 31 sierpnia i w wyniku obliczenia punktów rekrutacyjnych otrzymają:
 • 600 – 500 punktów rekrutacyjnych – 50% zniżki
 • 499 – 400 punktów rekrutacyjnych – 30% zniżki

Dlaczego Łazarski?

Co wyróżnia Uczelnię Łazarskiego?

Międzynarodowy charakter Uczelni: 

 • współpraca z instytucjami szkolnictwa wyższego w USA, w ramach której Uczelnia otrzymała m.in. akademicką akredytację Departamentu Edukacji Stanu Delaware,dzięki której dyplomy Uczelni Łazarskiego są automatycznie uznawane w USA,
 • prestiżowe zagraniczne akredytacje programów dydaktycznych, w tym, jedyna w Polsce wydana przez najstarszą instytucję tego typu – Association to Advance Collegiate School of Business (AACSB) dla programu MBA oraz akredytacja  Center for International Legal Studies w Salzburgu dla programu International Legal Skills,
 • jedyna w Polsce pełna akredytacja University of Wales z Wielkiej Brytanii dla anglojęzycznych programów na poziomie studiów licencjackich i magisterskich, pozwalająca absolwentom uzyskać dwa dyplomy – Uczelni Łazarskiego i Uniwersytetu Walijskiego.
studentki.jpg Wybitna kadra naukowa:
 • nauczyciele akademiccy ze światowej czołówki, prowadzący zajęcia na wszystkich rodzajach studiów i współpracujący z  Uczelnią w ramach badań naukowych
Wysokie miejsca w rankingach:
 • czołowa pozycja w rankingach szkół wyższych opracowywanych przez tygodniki: Newsweek, Gazeta Prawna, Wprost, Polityka, dziennik Rzeczpospolita i miesięcznik Perspektywy,
 • II miejsce w aktualnym ogólnopolskim rankingu prywatnych wyższych szkół biznesu, opublikowanym przez Home&Market,
 • niekwestionowany lider w rankingach wydziałów prawa wśród uczelni niepaństwowych.
Doskonałe perspektywy zawodowe absolwentów:
 • obowiązkowe praktyki skutkują znakomitym przygotowaniem absolwentów do podjęcia zatrudnienia na wymagającym profesjonalizmu rynku pracy w Polsce i za granicą,
 • wszechstronna pomoc Działu Praktyk i Karier w  przygotowaniu do podjęcia zatrudnienia,
 • doskonała opinia o studentach i absolwentach Uczelni Łazarskiego wśród pracodawców.
Atrakcyjny system stypendiów i zniżek w opłatach za studia:
 • wsparcie finansowe dla studentów w trudnej sytuacji materialnej
 • bogaty program stypendialny dla studentów wyróżniających się doskonałymi wynikami w nauce, zaangażowaniem w  prace Uczelni
 • liczne możliwości skorzystania ze zniżek w opłatach za studia.
 • w roku akademickim 2008/2009 Uczelnia rozdysponowała ok. 4.000.000 złotych na pomoc dla studentów. Wysokość poszczególnych stypendiów sięgała nawet do kwoty 1.100 zł miesięcznie w przypadku stypendiów o charakterze socjalnym oraz do kwoty 700 zł w przypadku stypendiów za wyniki w nauce. W wypadkach losowych, studenci mogą liczyć na doraźną pomoc w postaci zapomóg.
Niepowtarzalna atmosfera uczelni:lazarski_n1.jpg
 • międzynarodowa społeczność akademicka skupiona w jednej z najlepszych polskich uczelni,
 • liczne imprezy kulturalno–rozrywkowe,
 • możliwość podjęcia działalności w wielu kołach naukowych, w tym międzynarodowych,
 • możliwość podjęcia współpracy  w organizacjach takich jak Samorząd Studencki, Erasmus Student Network, projektach  studenckich, takich jak Studencki Klub Filmowy „Paradoks”, magazyn studencki „ obSESJA”, Akademicki Klub Dyskusyjny „Europa XXI w.”
Nowoczesny kampus:
 
 • doskonała lokalizacja, w pobliżu węzła komunikacyjnego, blisko centrum miasta,
 • nowoczesne  wyposażenie klimatyzowanych sal dydaktycznych w sprzęt audiowizualny i komputerowy,
 • bezprzewodowy Internet w zasięgu całego kampusu,
 •  
  bogato zaopatrzona, w pełni skomputeryzowana biblioteka oraz czytelnia fachowych książek i czasopism polskich, i zagranicznych .

Opłaty i Zniżki


OPŁATY 2015/2016

STUDIA POLSKOJĘCZYNE – 2015/2016
studia I stopnia – licencjackie studia
stacjonarne
 studia niestacjonarne
Ekonomia
Analiza ekonomiczna i biznesowa
Ekonomia energetyki
Ekonomia menedżerska
3 960 zł
990 zł
pkt-132zł
3 300 zł
825 zł
pkt-110zł
Zarządzanie
Innowacje i przedsiębiorczość
Komunikacja w biznesie
Marketing interaktywny
Zarządzanie organizacją
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie sprzedażą
3 960 zł
990 zł
pkt-132zł
3 300 zł
825 zł
pkt-110zł
Finanse i Rachunkowość
Bankowość
Doradztwo finansowe i podatkowe
Księgowość w małych i średnich firmach
Rachunkowość finansowa
 3 960 zł
990 zł
pkt-132zł
 3 300 zł
825 zł
pkt-110zł
Stosunki międzynarodowe
Handel zagraniczny w dobie globalizacji
Studia europejskie
Transport, spedycja, logistyka NOWOŚĆ
3 540 zł
885 zł
pkt-118zł
2 940 zł
735 zł
pkt-98zł
Administracja
Administrowanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Administrowanie jednostkami samorządu terytorialnego
Administrowanie organizacjami
Administrowanie państwem
Administrowanie służbami porządku publicznego
Administrowanie Unią Europejską
- 2 160 zł
540 zł
pkt-72zł
Zarządzanie (studia przez Internet)
Marketing interaktywny
Zarządzanie organizacją
Zarządzanie zasobami ludzkimi
-
2 760 zł
690 zł
pkt-92zł
studia II stopnia – magisterskie studia
stacjonarne
studia niestacjonarne
Administracja
Administracja europejska, rządowa i samorządowa
Gospodarowanie nieruchomościami
Zamówienia publiczne
Zarządzanie ochroną zdrowia
Master in Public Administration
-
2 160 zł
540 zł
pkt-72zł
Ekonomia
Biznes na rynkach wschodnich
Ekonomia menedżerska
Finanse i bankowość
Praktyka zarządzania ludźmi
Zarządzanie projektami
3 960 zł
990 zł
pkt-132zł
3 300 zł
825 zł
pkt-110zł
Stosunki międzynarodowe
Bezpieczeństwo międzynarodowe
Handel i logistyka w wymiarze międzynarodowym
3 540 zł
885 zł
pkt-118zł
2 940 zł
735 zł
pkt-98zł
Ekonomia (studia przez Internet)
Ekonomia menedżerska
Praktyka zarządzania ludźmi
- 2 760 zł
690 zł
pkt-92zł
studia jednolite magisterskie studia
stacjonarne
studia niestacjonarne
Prawo
Prawo medyczne, energetyczne, europejskie, farmaceutyczne, fuzji i przejęć, korporacyjne, sądowe, lotnicze, mediów, nowych technologii, telekomunikacyjne, ochrony środowiska, podatkowe, zamówień publicznych, kryminalistyka   
4 260 zł
1065 zł
pkt-142zł
3 480 zł
870 zł
pkt-116zł
 DYPLOM UCZELNI ŁAZARSKIEGO
 studia stacjonarne I stopnia – licencjackie studenci z UE, Białorusi i Ukrainy studenci spoza UE
Finance and Accounting 5 160 zł
1 290 zł
opłata za semestr
1 800 EUR
Economics
Business Economics 
International Relations
European Studies
Management
Tourism and Travel Management
E-business 
studia stacjonarne II stopnia – magisterskie studenci z UE, Białorusi i Ukrainy studenci spoza UE
Economics
International Business Economics
5 160 zł
1 290 zł
opłata za semestr
1 800 EUR
International Relations
European Administration
Contemporary Politics
DYPLOM UCZELNI ŁAZARSKIEGO + COVENTRY UNIVERSITY
studia stacjonarne I stopnia – licencjackie studenci z UE, Białorusi i Ukrainy studenci spoza UE
 BA in Business Economics 6 660 zł
1 665 zł
opłata za semestr
2 250 EUR
 BA in International Relations and European Studies
studia stacjonarne II stopnia – magisterskie
studenci z UE, Białorusi i Ukrainy studenci spoza UE
MSc In International Business Economics 6 660 zł
1665 zł   
opłata za semestr
2 250 EUR
MA In International Relations – European Administration
MA In International Relations – Contemporary Politics   
Opłaty za wpisowe na studia w języku polskim i angielskim:
 • dla kandydatów z Polski – 400 PLN,
 • dla kandydatów z UE, Białorusi i Ukrainy – 450 PLN,
 • dla kandydatów płacących w EUR – 150 EUR.

ZNIŻKI 2015/2016

 • na każdy kierunek czy specjalność, chyba że zaznaczono inaczej
 • na studia Jednolite Magisterskie (JM), I i II stopnia, chyba że zaznaczono inaczej
 • zgłoszenia do końca terminu rekrutacji, chyba że zaznaczono inaczej

biblioteka.jpg

1. Laureaci i Finaliści Olimpiad – 100% zniżki na I rok studiów
(tylko na studia JM i I stopnia)

2. Granty Łazarskiego – 100% zniżki na I rok studiów
(tylko na studia JM i I stopnia)
za szczególne osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, społecznej, kulturalnej i sportowej

3. Stypendium Rektora za wyniki na maturze – 30% lub 50% zniżki na I rok studiów
(tylko na studia JM i I stopnia)
za uzyskanie wg przelicznika od:
 • 400-499 pkt rekrutacyjnych – 30% zniżki
 • 500-600 pkt rekrutacyjnych – 50% zniżki
przy zapisie na studia do 31 sierpnia
4. Zniżka na studia przez internet – 15% zniżki na I rok studiów przy zapisie na studia do 31 sierpnia

5. Zniżka rodzinna – 10% zniżki w czesnym przysługuje rodzeństwu, dzieciom i rodzicom studentów odbywających studia w tym samym czasie (dotyczy osoby, która jako druga rozpoczęła studia na Uczelni Łazarskiego).

6. Konkurs video „Jaki jesteś kreatywny?” – 100% zniżki na I rok studiów + zwolnienie z wpisowego
za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, lokalnej, wolontariaty itp.
przy zapisie na studia do 31 sierpnia

7. Konkurs dla obcokrajowców na esej –  zniżka na I rok nauki w wysokości:
 • na studia anglojęzyczne z dwoma dyplomami – 720 EURO na semestr
 • na studia anglojęzyczne z jednym dyplomem – 600 EURO na semestr
 • na studia polskojęzyczne – 720 złotych na semestr
przy zapisie na studia do 30 sierpnia
dla kandydatów z Azerbejdżanu, Chin, Gruzji, Turcji, Uzbekistanu oraz Wietnamu.

Życie studenckie


studenci.jpgNa Uczelni prężnie działa Samorząd Studencki. Pośredniczy on w kontaktach pomiędzy studentami oraz aktywnie uczestniczy w dyskusji na temat bieżących spraw Uczelni. Przedstawiciele Samorządu są jednocześnie członkami międzyuczelnianych organizacji i stowarzyszeń, w tym Międzyuczelnianego Niezależnego Stowarzyszenia Studentów Uczelni Niepaństwowych MONSSUN, Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA – The European Law Students' Association, a także Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej (PSRP).

Atmosfera i warunki panujące na Uczelni Łazarskiego umożliwiają studentom rozwijanie zainteresowań, realizowanie twórczych pomysłów i projektów społecznych, poszerzanie horyzontów. Studenci z żyłką dziennikarską mogą spełniać swoją pasję na łamach studenckiego magazynu „obSESJA”, pasjonaci sportu zaś w sekcjach Akademickiego Związku Sportowego.

Zaradni studenci pragnący niewielkim kosztem, szybko i sprawnie wcielić w życie swój pomysł na biznes chętnie korzystają z usług Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ambitnych studentów, Uczelnia Łazarskiego wspiera ich w tworzeniu i rozwijaniu kół naukowych i klubów dyskusyjnych. Do najbardziej prężnych należą Europa21, Young Researchers czy Koło Prawa Rzymskiego „Romulus”. Kandydaci na prawników mają szansę stawić czoła prawdziwym problemom prawnym w ramach aktywnie działającej Studenckiej Poradni Prawnej, świadczącej nieodpłatne usługi doradcze potrzebującym. Druga forma aktywności członków Poradni to Szkoła Prawa, realizowana w ramach warsztatów, których celem jest przekazanie uczniom szkół średnich umiejętności skutecznego rozumienia prawa i jego stosowania w życiu codziennym.

Opinie


Absolwenci

Beata Jabłońska - absolwentka programu BA in Business Economics

Podjęcie studiów w języku angielskim na Wydziale Ekonomii i Zarządzania to jedna z najlepszych decyzji w moim życiu. Dzięki studiom walidowanym znacznie poprawiłam swój poziom języka angielskiego, poznałam mechanizmy ekonomiczne i finansowe na świecie, poszerzyłam horyzonty. Obecnie kończę studia magisterskie na Erasmus University Rotterdam, gdzie dzięki posiadanej wiedzy ekonomicznej zostałam wybrana do International Research by Students Programme w Chinach. Mam mnóstwo przyjaciół z różnych krajów i możliwość rozpoczęcia kariery międzynarodowej. A to wszystko dzięki skończeniu z wyróżnieniem Bachelor of Arts in Business Economics na Uczelni Łazarskiego.

Michał Paprocki - aplikant radcowski, absolwent Uczelni Łazarskiego 

Polecam Uczelnię Łazarskiego każdemu, kto chce studiować prawo na wysokim poziomie, kto chce korzystać z doświadczenia najlepszych specjalistów w Polsce, kto chce być prawnikiem, a przy tym mieć możliwość uczestniczenia w życiu studenckim, realizowania własnych pomysłów. To wszystko w bardzo dobrych warunkach i fajnej atmosferze.

Agata Jankowska - absolwentka programu MSc in International Business Economics, wykładowca programu BA in Business Economics, doktorantka

Podstawą sukcesu większości firm jest dobrze przemyślany marketing. W dobie rosnącej globalnej konkurencji temu wyzwaniu sprostać mogą jedynie najbardziej innowacyjni. Polecam ścieżkę marketing w internecie, na której absolwentów czekają atrakcyjne posady menedżerów kampanii internetowych, infobrokerów czy menedżerów zawartości stron internetowych, bez których nowoczesne przedsiębiorstwa nie mogą się obyć.

Studenci

Nadzieja Krupnik - studentka I roku studiów licencjackich na kierunku Zarządzanie

W Uczelni Łazarskiego sam decydujesz czego i w jaki sposób się uczysz. Wykładowcy są niezwykle przystępni – można porozmawiać z nimi na każdy temat i otrzymać poważne wsparcie i zachętę do nauki. Niedawno dołączyłam do Eramus Student Network Łazarskiego. W ramach tej organizacji będę opiekowała się jednym ze studentów, który przyjedzie do nas w przyszłym semestrze w ramach wymiany. Będę odpowiedzialna za pokazanie mu Warszawy, wsparcie w organizacji pobytu i adaptacji w Szkole i w nowym mieście. Przy okazji poćwiczę języki, których się uczę i będę mogła bliżej zapoznać się z kulturą kraju tego studenta.

Aleksandra Tober - studentka IV roku programu Master of Science in International Business Economics,członkini  międzynarodowego koła naukowego Young Researchers for Economics

Master of Science In International Business Economics to studia nakierowane na praktyczne zastosowanie wiedzy, analityczne myślenie. Jako członkini koła naukowego Young Researchers for Economics, działającego przy studiach walidowanych i czynnie udzielającego się w różnych przedsięwzięciach, widzę jak studenci programów anglojęzycznych wyróżniają się na tle innych studentów, szczególnie uczelni publicznych.

lazarski_n2.jpgPracodawcy

Ewa Tereszkowska - dyrektor ds. Zarządzania Personelem FCE Bank Polska SA

Nawiązanie współpracy przez FCE Bank Polska SA z Uczelnią Łazarskiego było przysłowiowym strzałem w dziesiątkę. Praktyki w naszym banku z całą pewnością nie należą do najłatwiejszych. Studenci w trakcie praktyk wykonują również wiele złożonych zadań, co nas przekonuje, że kończąc z sukcesem praktyki w FCE Bank Polska SA, z pewnością doskonale poradzą sobie w przyszłym życiu zawodowym. Chciałabym też podkreślić, że wszyscy pracownicy przyjęci w ciągu ostatnich trzech lat do naszego banku są absolwentami Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Gratulujemy szkole świetnych studentów, licząc jednocześnie na dalszą udaną współpracę z tą Uczelnią.

Robert Smoktunowicz - Adwokat komplementariusz i założyciel „R. Smoktunowicz & L. Falandysz. Firma Prawnicza” Sp.k.

Współpraca z Uczelnią Łazarskiego trwa od ponad roku. Do chwili obecnej Kancelaria przyjęła na praktyki około 20 studentów, którzy w czasie procesu rekrutacji zaprezentowali najwyższy poziom wiedzy prawniczej i ogólną erudycję. Program praktyk obejmuje zapoznanie studentów z praktycznymi aspektami pracy kancelarii adwokackich i radcowskich z wykorzystaniem nabytej w czasie studiów wiedzy z zakresu materialnego i procesowego prawa cywilnego oraz karnego. Praktyki kończy wydanie przez Kancelarię stosownego zaświadczenia z opinią o praktykancie. Wspomniane zaświadczenie, obejmujące merytoryczny opis wywiązywania się przez studenta ze zlecanych zadań, zakres zadań i ocenę postawy studenta w czasie praktyk, stanowi obiektywny opis osiągnięć studenta.

Galeria

Studia na Uczelnia Łazarskiego w Warszawie - dostępne kierunki:

Katalog kierunków