KierunkiStudiów.pl

Menu

Uniwersytet Zielonogórski (UZ)

ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
tel. 68 328 32 70, 68 328 29 37, fax 68 324 55 97

Strona www

Informacje

Uniwersytet Zielonogórski jest największą państwową uczelnią w województwie lubuskim, która dynamicznie się rozwija. Powstał 1 września 2001 r. z połączenia Politechniki Zielonogórskiej z Wyższą Szkołą Pedagogiczną.

 Na UZ kształci się około 11,5 tys. żaków na I, II i III stopniu studiów, prowadzonych w systemach stacjonarnym i niestacjonarnym. W bogatej ofercie dydaktycznej Uniwersytetu znajdują się również studia podyplomowe.

Od 1 września 2017 r. uczelnię tworzy 13 wydziałów:

 • Artystyczny
 • Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
 • Ekonomii i Zarządzania
 • Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
 • Fizyki i Astronomii
 • Humanistyczny
 • Lekarski i Nauk o Zdrowiu
 • Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
 • Mechaniczny
 • Nauk Biologicznych
 • Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
 • Prawa i Administracji
 • Wydział Zamiejscowy w Sulechowie

Na poszczególnych Wydziałach studenci mają możliwość kształcenia się na blisko 70 kierunkach, w ponad stu specjalnościach, w dziedzinach: humanistycznych, społecznych, ekonomicznych, przyrodniczych, ścisłych i technicznych, a nawet artystycznych. Uniwersytet Zielonogórski znajduje się w elitarnej grupie uniwersytetów klasycznych, tak zwanych bezprzymiotnikowych. Uczelnia posiada prawo do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w 7 specjalnościach oraz do nadawania stopnia naukowego doktora w 19 specjalnościach. Na 7 wydziałach (w 15. dyscyplinach) prowadzone są stacjonarne studia doktoranckie.

KIERUNKI STUDIÓW 2018/2019

Wydział Artystyczny:

 • architektura wnętrz
 • edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
 • grafika
 • jazz i muzyka estradowa
 • malarstwo
 • sztuki wizualne

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

 • architektura
 • budownictwo
 • energrtyka komunalna
 • geoinformatyka i techniki satelitarne
 • inżynieria środowiska
 • zarządzanie dospodarką komunalną

Wydział Ekonomii i Zarządzania

 • bezpieczeństwo narodowe
 • ekonomia
 • logistyka
 • zarządzanie

Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki

 • automatyka i robotyka
 • biznes elektroniczny
 • elektrotechnika
 • informatyka

Wydział Fizyki i Astronomii

 • astronomia
 • fizyka
 • fizyka medyczna

Wydział Humanistyczny

 • coaching i doradztwo filozoficzne
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • europeistyka i stosunki transgraniczne
 • filologia polska
 • filologia angielska
 • filologia francuska z drugim językiem romańskim
 • filologia germańska
 • filologia rosyjska
 • filologia rosyjska z dodatkowym językiem angielskim
 • filologia - język francuski w komunikacji zawodowej z drugim językiem romańskim
 • filologiczna obsługa internetu i e-edytorstwo
 • filozofia
 • historia
 • komunikacja biznesowa w języku rosyjskim
 • kulturoznawstwo
 • literatura popularna i kreacje światów gier
 • politologia
 • stosunki międzykulturowe

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu

 • lekarski
 • pielęgniarstwo
 • wychowanie fizyczne

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

 • informatyka i ekonometria
 • inżynieria danych
 • matematyka

Wydział Mechaniczny

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • budowa i eksploatacja maszyn
 • inzynieria bezpieczeństwa
 • inżynieria biomedyczna
 • inżynieria produkcji
 • mechanika i budowa maszyn
 • zarządzanie i inżynieria produkcji

Wydział Nauk Biologicznych

 • biologia
 • biomonitoring i zarządzanie środowiskiem
 • biotechnologia
 • ochrona środowiska

Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

 • pedagogika
 • pedagogika specjalna
 • praca socjalna
 • psychologia
 • socjologia

Wydział Prawa i Administracji

 • administracja
 • prawo

Wydział Zamiejscowy w Sulechowie

 • administracja
 • energetyka
 • technologia żywności i żywienie człowieka
 • turystyka i rekreacja
 • żywienie człowieka i dietoterapia

Dzięki środkom finansowym pochodzącym z Unii Europejskiej Uniwersytet Zielonogórski wzbogacił się między innymi o nowoczesną Bibliotekę Uniwersytecką i Park Naukowo – Technologiczny.

Przy Instytucie Socjologii (na Wydziale Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu) powstał Lubuski Ośrodek Badań Społecznych. W strukturze Wydziału Nauk Biologicznych funkcjonuje Ogród Botaniczny. Przy uczelni działa Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, w którym studenci i absolwenci UZ zakładają swoje pierwsze firmy. Od początku istnienia Uniwersytetu w jego murach prężnie rozwija się Oficyna Wydawnicza.

Uniwersytet Zielonogórski ma rozbudowaną bazę dydaktyczną. Studenci mogą ubiegać się o stypendia oraz o miejsca w nowoczesnych Domach Studenta. Poza zajęciami rozwijają swoje pasje w kołach naukowych, a także dbają o tężyznę fizyczną, korzystając z licznych obiektów sportowych (stadion lekkoatletyczny, korty tenisowe, boiska i hale sportowe, itp.).

Uczelnia ma swój własny Big Band i silne media studenckie: Akademickie Radio INDEX, Gazetę Studencką „UZetka” i portal Wzielonej.pl. Działa także Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego. Tutaj powstało Zielonogórskie Zagłębie Kabaretowe.
UZ wychodzi również do mieszkańców miasta i regionu. Od 2004 r. rokrocznie organizuje Festiwal Nauki, podczas którego wykładowcy i studenci w przystępny sposób przybliżają Lubuszanom osiągnięcia nauki.

Mimo swej stosunkowo krótkiej historii Uniwersytet Zielonogórski prezentuje się jako uczelnia otwarta na ludzi i nowe wyzwania. Dzięki swemu poważnemu potencjałowi naukowemu oraz bogatej bazie materialnej już obecnie postrzegana jest jako jedna z głównych bram regionu na Polskę i świat.

Studia na Uniwersytet Zielonogórski (UZ) - dostępne kierunki:

Katalog kierunków