KierunkiStudiów.pl

Menu

Uniwersytet Zielonogórski (UZ)

ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
tel. 68 328 32 70, 68 328 29 37, fax 68 324 55 97

Strona www

Informacje

Uniwersytet Zielonogórski jest największą państwową uczelnią w województwie lubuskim. Uniwersytet Zielonogórski jest młodą uczelnią, która dynamicznie się rozwija. Powstał 1 września 2001 r. z połączenia Politechniki Zielonogórskiej z Wyższą Szkołą Pedagogiczną.

Z dniem 1 września 2017 r. Uniwersytet Zielonogórski i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie łączą się w jedną uczelnię – Uniwersytet Zielonogórski. Na UZ powstanie 13. Wydział Zamiejscowy w Sulechowie Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Na UZ kształci się około 11,5 tys. żaków na I, II i III stopniu studiów, prowadzonych w systemach stacjonarnym i niestacjonarnym. W bogatej ofercie dydaktycznej Uniwersytetu znajdują się również studia podyplomowe.

Od 1 września 2017 r. uczelnię będzie tworzyć 13 wydziałów:

 • Artystyczny
 • Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
 • Ekonomii i Zarządzania
 • Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
 • Fizyki i Astronomii
 • Humanistyczny
 • Lekarski i Nauk o Zdrowiu
 • Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
 • Mechaniczny
 • Nauk Biologicznych
 • Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
 • Prawa i Administracji
 • Wydział Zamiejscowy w Sulechowie

Na poszczególnych Wydziałach studenci mają możliwość kształcenia się na 60 kierunkach, w ponad stu specjalnościach, w dziedzinach: humanistycznych, społecznych, ekonomicznych, przyrodniczych, ścisłych i technicznych, a nawet artystycznych. Uniwersytet Zielonogórski znajduje się w elitarnej grupie uniwersytetów klasycznych, tak zwanych bezprzymiotnikowych. Uczelnia posiada prawo do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w 7 specjalnościach oraz do nadawania stopnia naukowego doktora w 19 specjalnościach. Na 8 wydziałach (w 17. dyscyplinach) prowadzone są stacjonarne studia doktoranckie.
Dzięki środkom finansowym pochodzącym z Unii Europejskiej Uniwersytet Zielonogórski wzbogacił się między innymi o nowoczesną Bibliotekę Uniwersytecką i Park Naukowo – Technologiczny.

Przy Instytucie Socjologii (na Wydziale Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu) powstał Lubuski Ośrodek Badań Społecznych. W strukturze Wydziału Nauk Biologicznych funkcjonuje Ogród Botaniczny. Przy uczelni działa Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, w którym studenci i absolwenci UZ zakładają swoje pierwsze firmy. Od początku istnienia Uniwersytetu w jego murach prężnie rozwija się Oficyna Wydawnicza.

Uniwersytet Zielonogórski ma rozbudowaną bazę dydaktyczną. Studenci mogą ubiegać się o stypendia oraz o miejsca w nowoczesnych Domach Studenta. Poza zajęciami rozwijają swoje pasje w kołach naukowych, a także dbają o tężyznę fizyczną, korzystając z licznych obiektów sportowych (stadion lekkoatletyczny, korty tenisowe, boiska i hale sportowe, itp.).

Uczelnia ma swój własny Big Band i silne media studenckie: Akademickie Radio INDEX, Gazetę Studencką „UZetka” i portal Wzielonej.pl. Działa także Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego. Tutaj powstało Zielonogórskie Zagłębie Kabaretowe.
UZ wychodzi również do mieszkańców miasta i regionu. Od 2004 r. rokrocznie organizuje Festiwal Nauki, podczas którego wykładowcy i studenci w przystępny sposób przybliżają Lubuszanom osiągnięcia nauki.

Mimo swej stosunkowo krótkiej historii Uniwersytet Zielonogórski prezentuje się jako uczelnia otwarta na ludzi i nowe wyzwania. Dzięki swemu poważnemu potencjałowi naukowemu oraz bogatej bazie materialnej już obecnie postrzegana jest jako jedna z głównych bram regionu na Polskę i świat.

Studia na Uniwersytet Zielonogórski (UZ) - dostępne kierunki:

Katalog kierunków