KierunkiStudiów.pl

Menu

Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie

ul. M. Grzegorzewskiej 10, 02-778 Warszawa
tel. 22  644 04 55, tel./fax 22 644 07 97

Informacje


filologia polska (I)
geografia (I)
historia (I)
informatyka (I)
pedagogika (I)
socjologia (I)
turystyka i rekreacja (I)
zdrowie publiczne (I)

Studia na Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie - dostępne kierunki:

Katalog kierunków