KierunkiStudiów.pl

Menu

Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

ul. Łabiszyńska 25, 03-204 Warszawa
tel. 22 675 88 65, 22 675 88 67, fax 22 675 88 66

Informacje


budownictwo (I)
ekonomia (II)
elektrotechnika (I)
geodezja i kartografia (I)
informatyka (I)
informatyka i ekonometria (I)
pedagogika (I, II)
pielęgniarstwo (I)
prawo (MJ)
socjologia (I)
turystyka i rekreacja (I)
zdrowie publiczne (I)

Katalog kierunków