KierunkiStudiów.pl

Menu

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
tel. 52 34 19 100 (centrala)

Informacje

administracja (I i II)
bezpieczeństwo i higiena pracy (I inżynierskie)
bezpieczeństwo narodowe (I)
biologia (I i II)
biotechnologia (I i II)
dziennikarstwo i komunikacja społeczna (I i II)
ekonomia (I)
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (I i II)
filologie obce (I i II):

  • spec. angielska
  • spec. germanistyka
  • spec. rosyjska
  • lingwistyka stosowana j. angielski z j. niemieckim
  • lingwistyka stosowana j. angielski z j. rosyjskim
  • lingwistyka stosowana j. angielski z j. arabskim
  • lingwistyka stosowana j. niemiecki z j. rosyjskim

filologia polska (I i II)
filozofia (I i II)
fizyka (I i II)

geografia (I i II)

historia (I i II)
humanistyka drugiej generacji (I)
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (I)
informatyka (studia inżynierskie) (I)
inżynieria bezpieczeństwa (studia inżynierskie) (I)
inżynieria materiałowa - (studia inżynierskie) (I)

inżynieria techniczno-informatyczna (I i II)
innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną (I)
kulturoznawstwo (I i II)
logopedia (I)
matematyka (I i II)
mechatronika (studia inżynierskie) (I i II)
ochrona środowiska (I)
pedagogika (I i II)
pedagogika wczesnoszkolna (I)
praca socjalna (I)
politologia (I i II)
psychologia - studia jednolite magisterskie
regionalistyka europejska (I)
rewitalizacja dróg wodnych (studia inżynierskie) (I)
socjologia (I)
stosunki międzynarodowe (I i II)
turystyka i rekreacja (I)
turystyka krajoznawcza i kulturowa (II)
wychowanie fizyczne (I i II)
zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków (I i II)

Katalog kierunków