KierunkiStudiów.pl

Menu

Wyższa Szkoła - Edukacja w Sporcie w Warszawie

ul. Obozowa 60, 01-423 Warszawa
tel. 22 877 38 91

Informacje


wychowanie fizyczne (I)

Zamiejscowy Instytut Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
wychowanie fizyczne (I), turystyka i rekreacja (I)
Zamiejscowy Instytut Sportu i Rekreacji w Wiśle
wychowanie fizyczne (I)

Studia na Wyższa Szkoła - Edukacja w Sporcie w Warszawie - dostępne kierunki:

Katalog kierunków