KierunkiStudiów.pl

Menu

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu

ul. Robocza 4, 61-538 Poznań
tel./fax 61 835 15 03, 61 848 40 96

Informacje


administracja (II)
bezpieczeństwo wewnętrzne (I)
politologia (I)
zarządzanie (II)

Filia we Wrocławiu
administracja (I)
bezpieczeństwo wewnętrzne (I)
finanse i rachunkowość (I)
politologia (II)
zarządzanie (I)

Studia na Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu - dostępne kierunki:

Katalog kierunków