KierunkiStudiów.pl

Menu

Uniwersytet Łódzki

ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź
tel. 42 635 40 00, fax 42 665 57 71, 42 635 40 43

Strona www Email

O Uczelni

 

Uniwersytet Łódzki powstał 24 maja 1945 roku. Obecnie nasz uniwersytet jest jedną z największych polskich uczelni państwowych, na którym studiuje blisko 40 tysięcy młodych ludzi.
uL2016_1.png
Na UŁ macie możliwość podjęcia studiów na 90 kierunkach i 190 specjalnościach w ramach 12 wydziałów. Oferujemy kształcenie w zakresie nauk humanistycznych, ekonomicznych, przyrodniczych, społecznych i ścisłych. Istnieje również możliwość wyboru studiów inżynierskich.

UŁ kształci na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, studiach doktoranckich i podyplomowych oraz na kierunkach prowadzonych w całości w językach obcych lub kończących się podwójnymi dyplomami. Większość kierunków studiów posiada Certyfikat Jakości Kształcenia przyznawany przez Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną oraz pozytywne opinie Państwowej Komisji Akredytacyjnej.uL2016_2.png

Osoby o szerokich zainteresowaniach i interdyscyplinarnych uzdolnieniach mogą kształcić się na  prestiżowych Międzyobszarowych Indywidualnych Studiach Matematyczno-Przyrodniczych lub Międzyobszarowych Indywidualnych Studiach Humanistyczno-Społecznych.

Wspieramy Twój rozwój przez cały okres studiów

Możesz skorzystać z projektu „MENTORING – Absolwent VIP”, który włącza wybitnych absolwentów uczelni – grono prezesów i menedżerów największych firm z Łodzi i regionu – w proces rozwoju kariery naukowej i zawodowej najzdolniejszych studentów.
uL2016_3.png
UŁ jest pomysłodawcą i organizatorem wielu inicjatyw ułatwiających studentom podjęcie aktywności zawodowej. Biorąc udział w naszej Akademii Kompetencji, czyli cyklu bezpłatnych warsztatów prowadzonych przez przedstawicieli firm i instytucji nabywasz nowe umiejętności, poszerzasz wiedzę i zdobywasz informacje dotyczące kultury organizacyjnej danego pracodawcy. XVII edycja Akademii Kompetencji to zrealizowane 40 szkoleń prowadzonych przez blisko 30 firm i instytucji dla ok. 1000 studentów i absolwentów. Podczas Uniwersyteckich Targów Pracy pracodawcy przedstawiają specyfikę swojej działalności studentom i absolwentom Uczelni. W ostatniej edycji UTP wzięło udział blisko 6 000 odwiedzających i 47 firm i instytucji.

Chcesz przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej? Recruitment Day to unikatowa formuła wstępnych rozmów rekrutacyjnych na stanowiska pracy, praktyk i staży, prowadzonych na uczelni. Każdy kandydat może w ciągu jednego dnia odbyć od kilku do kilkunastu rozmów kwalifikacyjnych. Dzięki nowatorskiej formule pracodawcy mają możliwość sprawdzenia w krótkim czasie nawet kilkunastu kandydatów.

Kierunki Studiów – ciekawostki
 • uL2016_4.pngKierunki Rachunkowość i Finanse i Rachunkowośc (Wydział Zarządzania) otrzymały akredytację Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). Zwalnia ona absolwentów kierunku Rachunkowość z egzaminów F1, F2, F3, F4, F6 zaś absolwentów kierunków FiR z egzaminów F1, F2, F3, F5, F7 w ramach kwalifikacji ACCA. Jest to pierwsza w Polsce akredytacja dla kierunków studiów prowadzonych w języku polskim.
 • Superkomputery i symulacje to nowa specjalność na Informatyce (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej) uruchomiona w 2015 we współpracy z firmą Atos Polska S.A. i z Narodowym Centrum Badań Jądrowych.
 • Prawo zajęło drugie miejsce pod względem zdawalności na aplikacje korporacyjne, a pierwsze miejsce pod względem zdawalności do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.
 • U nas możesz studiować na 2 uczelniach jednocześnie np. na kierunku Studia Polsko-Niemieckie prowadzonych przez Wydział Filologiczny i Uniwersytet w Ratyzbonie.
 • Posiadamy wiele kierunków studiów międzywydziałowych np. Geoinformacja, Gospodarka przestrzenna, Regionalistyka kulturowa, Nanotechnologia.uL2016_5.png
Współpraca międzynarodowa

Studiując na Uniwersytecie Łódzkim możesz wyjechać na stypendium zagraniczne do jednej z uczelni partnerskich dzięki 224 umowom partnerskim i 700 umowom dwustronnym w ramach programu Erasmus+. Dodatkowo uczestnicząc w programie Erasmus Mundus możesz podjąć naukę w takich krajach jak: Argentyna, Peru, Meksyk, Chile, Brazylia czy Nikaragua.


Zakwaterowanie i życie studenckie

uL2016_6.pngDbamy o komfort Twojego studiowania, dlatego sukcesywnie ulepszamy naszą infrastrukturę. Kampus UŁ jest zintegrowany z osiedlem akademickim Lumumbowo, na które składa się 10 akademików, w których czeka kilka tysięcy miejsc dla osób spoza Łodzi. Wysoki standard naszych akademików został doceniony! W pierwszej dziesiątce rankingu, przeprowadzonego przez studencki miesięcznik „Dlaczego” dla 100 najlepszych akademików w kraju, znalazły się aż dwa Domy Studenckie Uniwersytetu Łódzkiego: X DS "Olimp" i II DS "Balbina". Poruszanie się pomiędzy wydziałami zajmuje od kilku do kilkunastu minut. Kampus UŁ jest położony wśród terenów zielonych, parków, ścieżek rowerowych, a jednocześnie dobrze skomunikowany z centrum Łodzi.

Na terenie kampusu znajduje się Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu, gdzie możesz odpocząć po intensywnej nauce korzystając z basenu, siłowni czy hali sportowej. Od 2014 roku możecie również korzystać z kompleksu boisk sportowych, w skład którego wchodzą: boisko wielofunkcyjne (do gry w piłkę nożną i tenisa ziemnego), do koszykówki oraz do siatkówki i badmintona. Na terenie kompleksu znajdują się także stoły do gier planszowych.

Co po studiach?
uL2016_7.png
Uczelnia odgrywa znaczącą rolę w życiu miasta i regionu. Spośród jej absolwentów wywodzą się osoby, piastujące najważniejsze urzędy w kraju, premierzy, ministrowie, członkowie Rady Polityki Pieniężnej i innych wiodących instytucji.
Ukończenie naszej uczelni daje Ci gwarancje dobrych zarobków. Z badania wynagrodzeń absolwentów uniwersytetów publicznych w Polsce w 2015 roku, przygotowanego przez portal wynagrodzenia.pl wynika, że absolwenci Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Gdańskiego mogą pochwalić się najwyższymi zarobkami. W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń w 2015 roku wzięło udział 23 002 absolwentów studiów magisterskich. Całkowite przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto połowy z nich było nie mniejsze niż 4 120 PLN.

 

Studia I stopnia


Programy studiów na UŁ stały się odpowiedzią na potrzeby europejskiego rynku pracy. Każdego roku monitorujemy zachodzące przemiany i staramy się, aby proponowane przez nas formy i treści kształcenia były oparte na współczesnych nurtach i reprezentowały wysoki europejski poziom.
KIERUNKI STUDIÓW I SPECJALNOŚCI
WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA
informator

Biologia (s,z)
Biologia
 • spec. nauczycielska w zakresie nauczania przyrody (s,z)
Biomonitoring (s)
Biotechnologia (s)
Mikrobiologia (s)
Ochrona środowiska (s,z)
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze -
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Wydział Chemii, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział Nauk Geograficznych (s)
WYDZIAŁ CHEMII
informator

Analityka chemiczna (s)
Chemia (s)
Chemia
 • spec. chemia w nauce i gospodarce (s,z)
 • spec. chemia i nanotechnologia nowoczesnych materiałów (s)
Chemia kosmetyczna (s,z)
Nanotechnologia – Wydział Chemii i Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej (s)
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Wydział Chemii, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział Nauk Geograficznych (s)
WYDZIAŁ EKONOMICZNO-SOCJOLOGICZNY
informator

Analityka gospodarcza (s)
Analityka społeczna  (s,z)
Bankowość i finanse cyfrowe (s)
Ekonomia (s,z)
Ekonomia
 • Ekobiznes (s,z)
 • Ekonomia miasta zrównoważonego (s)
 • Ekonomia, studia w języku angielskim (s)
Europeistyka (s)
Gospodarka przestrzenna (s,z)
Informatyka i ekonometria (s)
Informatyka (s,z)
Inwestycje i nieruchomości (s)
Finanse i rachunkowość (s,z)
Finanse międzynarodowe (s)
Logistyka (s,z)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze (s)
Praca socjalna (s,z)
Rynek finansowy (s)
Socjologia (s,z)

Polityka społeczna (s)
– Wydział Prawa i Administracji, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
WYDZIAŁ FILOLOGICZNY
informator

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (s,z)
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • spec. dziennikarstwo z językiem i kulturą francuską (s)
Dziennikarstwo międzynarodowe (s)
Ekonomika kultury (s,*)
Filmoznawstwo (s)
Filologia angielska
 • anglistyczna, specjalizacja translatorska lub nauczycielska po I roku (s,z)
 • wiedza o kulturze, specjalizacja translatorska lub nauczycielska po I roku (s)
 • z drugim językiem obcym, specjalizacja zawodowa do wyboru tłumaczeniowa lub nauczycielska
 • Drugi język zaawansowany – filologia angielska z językiem rosyjskim, filologia angielska z językiem niemieckim (s)
 • Drugi język od podstaw - filologia angielska z językiem niemieckim, filologia angielska z językiem francuskim, filologia angielska z językiem włoskim, filologia angielska z językiem hiszpańskim, filologia angielska z językiem słoweńskim (s)
Filologia germańska
 • spec. filologia germańska bez specjalności (s)
 • ze specjalnością z drugim językiem obcym (s)
 • Drugi język zaawansowany – filologia germańska z językiem angielskim (s)
 • Drugi język od podstaw - filologia germańska z językiem włoskim, filologia germańska z językiem hiszpańskim, filologia germańska z językiem francuskim, filologia germańska z językiem słoweńskim (s)
Filologia polska (s)
Filologia
 • spec. filologia hiszpańska + język angielski (s)
 • spec. filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie (s)
 • spec. filologia romańska z drugim językiem obcym (jęz. francuski od podstaw, drugi język obcy zaawansowany) (s)
 • spec. filologia romańska z drugim językiem romańskim (hiszpańskim lub włoskim) (s)
 • spec. filologia rosyjska niezaawansowana z rozszerzeniem od II roku: język rosyjski w biznesie i turystyce (s)
 • spec. filologia rosyjska niezaawansowana z językiem angielskim zaawansowanym(s)
 • spec. filologia rosyjska zaawansowana z językiem ukraińskim od podstaw (s)
 • spec. filologia rosyjska zaawansowana z językiem angielskim zaawansowanym (s)
 • spec. filologia słowiańska (s)
 • spec. filologia włoska (s)
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (s)
Informacja w środowisku cyfrowym (s)
Kulturoznawstwo (s)
Lingwistyka dla biznesu (s,z)
Logopedia z audiologią (s)
Nowe media i kultura cyfrowa (s)
Niemcoznawstwo (s)
Regionalistyka kulturowa
– Wydział Filologiczny, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Wydział Nauk Geograficznych (s)
Studia Polsko-Niemieckie
– Wydział Filologiczny i Uniwersytet w Ratyzbonie (s)
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne –
Wydział Filologiczny, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Wydział Nauk Geograficznych (s)
WYDZIAŁ FILOZOFICZNO-HISTORYCZNY
informator

Archeologia (s)
Etnologia (s)
Filozofia (s)
Historia sztuki (s,z)
Historia
 • spec. ogólnohistoryczna, nauczycielska (s)
Okcydentalistyka (s)
Religioznawstwo (s)
Wojskoznawstwo (s)
Regionalistyka kulturowa – Wydział Filologiczny, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Wydział Nauk Geograficznych (s)
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne – Wydział Filologiczny, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Wydział Nauk Geograficznych (s)

WYDZIAŁ FIZYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ
informator

Fizyka techniczna
 • spec. fizyka medyczna (s,i*)
 • spec. akustyka i realizacja dźwięku (s,i*)
Fizyka
 • spec. fizyka (s)
 • spec. fizyka medyczna (s)
 • spec. nanotechnologia (s)
 • spec. nauczanie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i popularyzacja nauki (s)
Informatyka, specjalność: informatyka stosowana (3,5-letnie studia inżynierskie)
 • Specjalizacje:
  • systemy i aplikacje mobilne (s,z,i)
  • algorytmy i programowanie (s,z,i)
  • bazy danych i aplikacje internetowe (s,z,i)
  • administracja sieciami i systemami informatycznymi (s,z,i)
  • grafika użytkowa (s,z,i)
  Nanotechnologia – Wydział Chemii i Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej (s)
 • Międzyobszarowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Wydział Chemii, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział Nauk Geograficznych (s)
WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI
informator

Analiza danych (s,z,i) 
Informatyka
 • spec. sieci komputerowe i przetwarzanie danych (s,z)
 • studia w języku angielskim (s)
 • spec. grafika komputerowa i projektowanie gier (s,z)
 • spec. logistyka z systemami informatycznymi (s)
Matematyka
 • spec. matematyka ogólna (s)
 • spec. matematyka teoretyczna (s)
 • spec. analiza finansowa (s)
 • spec. matematyka finansowa i aktuarialna (s)
 • spec. nauczycielska w zakresie matematyki i informatyki (s)
Geoinformacja – Wydział Nauk Geograficznych i Wydział Matematyki i Informatyki (s)
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Wydział Chemii, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział Nauk Geograficznych (s)
WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH
informator

Geografia (s)
Geografia
 • studia w języku angielskim (s)
Geoinformacja – Wydział Nauk Geograficznych i Wydział Matematyki i Informatyki (s)
Geomonitoring (s)
Gospodarka przestrzenna
– Wydział Nauk Geograficznych i Wydział Zarządzania (s,z)
Klimatologia, studia w języku angielskim (s)
Studia regionalne (s)
Turystyka i rekreacja (s,z)

Regionalistyka kulturowa – Wydział Filologiczny, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Wydział Nauk Geograficznych (s)
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Wydział Chemii, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział Nauk Geograficznych (s)
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne – Wydział Filologiczny, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Wydział Nauk Geograficznych (s)
WYDZIAŁ NAUK O WYCHOWANIU
informator

Pedagogika
 • spec. pedagogika resocjalizacyjna (s,z)
 • spec. pedagogika w zakresie edukacji dorosłych z coachingiem (s,z)
 • spec. pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno-wychowawczej (s,z)
 • spec. pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej (s,z)
 • spec. edukacja przez sztukę (s)
 • spec. edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne (s,z)
 • spec. pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej (s,z)
Psychologia, studia jednolite magisterskie
 • psychologia wspierania rozwoju i efektywnego funkcjonowania człowieka (s,z)
 • psychologia zdrowia i kliniczna (s,z)
 • psychologia doradztwa zawodowego i organizacji (s,z)
WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI
informator

Administracja (s,z)
Prawo, studia jednolite magisterskie (s,w,z)
Polityka społeczna (s)
– Wydział Prawa i Administracji, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
WYDZIAŁ STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH I POLITOLOGICZNYCH
informator

Bezpieczeństwo narodowe (s)
Międzynarodowe studia kulturowe
 • spec. media i kultura (s)
 • spec. kultury w dialogu międzynarodowym (s)
 • spec. Intercultural Communication, studia w języku angielskim (s)
Politologia
 • spec. bezpieczeństwo międzynarodowe (s)
 • spec. Security Studies, studia w języku angielskim (s)
 • spec. polityka i zarządzanie w strukturach lokalnych(s)
 • spec. kultura polityczna i polityka historyczna (s)
Stosunki międzynarodowe
 • spec. polityka międzynarodowa i dyplomacja (s)
 • spec. komunikowanie międzynarodowe (s)
 • spec. dziennikarstwo międzynarodowe (s)
 • spec. Modern German Studies – Studia o Niemczech współczesnych (s)
 • spec. Asian Studies, studia w języku angielskim (s)
 • spec. International Marketing, studia w języku angielskim (s)
 • spec. American Studies, studia w języku angielskim (s)
 • spec. Estudios Latinoamericanos, studia w języku angielskim i hiszpańskim (s)
Studia azjatyckie (s,*)
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne – Wydział Filologiczny, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Wydział Nauk Geograficznych (s)
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
informator

Analityka biznesu (s,z)
Business Management – studia w języku angielskim (s)
Gospodarka przestrzenna
– Wydział Nauk Geograficznych i Wydział Zarządzania (s,z)
Management and Finance – studia w języku angielskim (s)
Finanse i inwestycje (s,z)
Logistyka (s,z)
Marketing (s,z)
Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami (s,z)
Rachunkowość (s,z)
Zarządzanie publiczne (s,z)
Zarządzanie zasobami ludzkimi (s,z)
Zarządzanie
 • spec. analityka systemowa i technologie e-biznesu (s,z)
 • spec. zarządzanie projektami (s,z)
FILIA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM
informator

Administracja (z)
Leśnictwo (studia inżynierskie 3,5-letnie)(s,i)
Leśnictwo (studia inżynierskie 4-letnie) (z,i)
Turystyka i rekreacja
 • spec. Turystyka biznesowa (s)
 • spec. Gastronomia i doradztwo dietetyczne (s)
 • spec. Wellness&SPA i turystyka uzdrowiskowa (s)
Zarządzanie
 • spec. Logistyka i zarządzanie procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie i dystrybucji (s,z)
 • spec. Rachunkowość i zarządzanie finansami (s,z)
 • spec. Zarządzanie portfelem inwestycyjnym i inwestycje na rynku kapitałowym (s,z)
 • spec. Zarządzanie i ekonomika agrobiznesu (s,z)

s – studia stacjonarne
z – studia zaoczne
w – studia wieczorowe
i – studia inżynierskie
* - pod warunkiem uruchomienia

Studia II stopnia


KIERUNKI STUDIÓW I SPECJALNOŚCI
WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA
informator

Biologia
 • biochemia i biologia molekularna (s)
 • biofizyka medyczna z bioinformatyką (s)
 • biologia eksperymentalna i biologia środowiskowa (s)
 • biologia środowiskowa (z)
 • biologia stosowana i molekularna (z)
Biotechnologia
 • biotechnologia medyczna (s)
 • biotechnologia mikrobiologiczna (s)
 • biotechnologia roślinna (s)
Genetyka (s)
Mikrobiologia (s)
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze -
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Wydział Chemii, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział Nauk Geograficznych (s)
Ochrona środowiska
 • ekologia i ochrona wód (s,z)
 • ochrona przyrody (s,z)
 • biotechnologie ekologiczne (s)
 • diagnostyka skażeń środowiska (s)
 • ekohydrologia (płatne studia w języku. angielskim) (s)
 • ekologia człowieka (z)
WYDZIAŁ CHEMII
informator

Analityka chemiczna (s)
Chemia

 • chemia i nanotechnologia nowoczesnych materiałów (s)
 • chemia w nauce i gospodarce (s,z)
Chemia kosmetyczna (s)
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Wydział Chemii, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział Nauk Geograficznych (s)
Nauczanie chemii (s,z)
Nanotechnology (s,*)
WYDZIAŁ EKONOMICZNO-SOCJOLOGICZNY
informator

Analityka gospodarcza (s)
Analityka społeczna (s,z)
Economics and International Business – studia w języku angielskim (s)
Ekonomia (s,z)
Ekonomia Ekobiznes (s,z)
Europeistyka (s)
Finanse i rachunkowość (s,z)
Gospodarka przestrzenna (s,z)
Informatyka i ekonometria (s)
Informatyka (s,z)
Inwestycje i nieruchomości (s)
Logistyka (s,z)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze (s)
Polityka społeczna (s)
Praca socjalna (s,z)
Rynek finansowy (s)
Socjologia (s,z)

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY
informator

Filologia polska (s)
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (s)

Kulturoznawstwo (s)
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • research medialny (s,z)
 • public relations i branding (s,z)
 • odmiany specjalistyczne dziennikarstwa (s,z)
Logopedia (s)
Filologia
:
 • hiszpańska: język hiszpański + amerykanistyka filologiczna (s)
 • romańska z drugim językiem romańskim (s)
 • romańska z drugim językiem obcym i elementami tłumaczenia (s)
 • romańska z traduktologią (s)
 • włoska, specjalizacja translatorska (s)
 • włoska, specjalizacja nauczycielska (s)
 • klasyczna (s)
 • rosyjska, specjalność: komunikacja międzykulturowa z elementami marketingu (s)
 • słowiańska (s)
 • germańska, spec. filologia germańska bez specjalności, (od drugiego semestru wybór jednej z 4 specjalizacji magisterskich: literaturoznawczej, językoznawczej, kulturoznawczej, glottodydaktycznej) (s)
 • germańska, spec. filologia germańska z drugim językiem obcym: hiszpański, włoski, francuski, angielski, (od drugiego semestru wybór jednej z 4 specjalizacji magisterskich: literaturoznawczej, językoznawczej, kulturoznawczej, glottodydaktycznej) (s)
 • angielska, spec. anglistyczna (z)
 • angielska, spec. translatoryka (z)
 • angielska, specjalizacje akademickie: językoznawstwo angielskie teoretyczne i stosowane, literatura i kultura angielskiego obszaru językowego; specjalizacje dodatkowe: filologiczna ogólna, translatorska, nauczycielska, kultura i media (s)
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne – Wydział Filologiczny, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Wydział Nauk Geograficznych (s)
WYDZIAŁ FILOZOFICZNO-HISTORYCZNY
informator

Archeologia (s)
Etnologia (s)
Filozofia (s)
Historia
 • ogólnohistoryczna (s)
 • nauczycielska (s)
Historia sztuki (s,z)
Regionalistyka kulturowa (s,*)
Religioznawstwo (s)
Wojskoznawstwo (s)
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne – Wydział Filologiczny, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Wydział Nauk Geograficznych (s
WYDZIAŁ FIZYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ
informator

Fizyka
 • fizyka medyczna (s)
 • nauczanie fizyki i matematyki oraz popularyzacja nauki (s)
 • fizyka (s)
Informatyka
 • informatyka stosowana (studia 1,5-roczne) (s,z)
 • superkomputery i symulacje (studia 2-letnie) (s)
 • (prowadzona we współpracy z Narodowym Centrum Badań Jądrowych i z firmą AMG.net)
 • informatyka stosowana (studia 2-letnie) (s,z)
 • superkomputery i symulacje (studia 1,5-roczne) (s)
 • (prowadzona we współpracy z Narodowym Centrum Badań Jądrowych i z firmą AMG.net)
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Wydział Chemii, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział Nauk Geograficznych (s)
WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI
informator

Matematyka
 • analiza finansowa (s)
 • matematyka finansowa i aktuarialna (s)
 • matematyka ogólna (s)
 • nauczycielska w zakresie matematyki (s)
 • Mteoretyczna (s)
 • matematyka finansowa (z)
 • Informatyka
Informatyka
 • interaktywne media (s,z)
 • systemy informatyczne (s,z)
Informatyka, studia w języku angielskim (s)
Geoinformacja (s) – Wydział Nauk Geograficznych, Wydział Matematyki i Informatyki

Międzyobszarowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Wydział Chemii, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział Nauk Geograficznych (s)
WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH
informator

Geografia (s)
Geografia, spec. w języku angielskim (s)
Geoinformacja (s)
– Wydział Nauk Geograficznych, Wydział Matematyki i Informatyki
Gospodarka przestrzenna
– Wydział Nauk Geograficznych i Wydział Zarządzania (s,z)
Gospodarka przestrzenna,
spec. w języku angielskim (s)
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Wydział Chemii, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział Nauk Geograficznych (s)
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-SpołeczneWydział Filologiczny, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Wydział Nauk Geograficznych (s) Turystyka i rekreacja (s,z)
WYDZIAŁ NAUK O WYCHOWANIU
informator

Pedagogika:
 • edukacja przez sztukę (s)
 • pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej (s,z)
 • pedagogika resocjalizacyjna (s,z)
 • pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno-wychowawczej (s,z)
 • pedagogika w zakresie edukacji dorosłych z coachingiem (s,z)
 • pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej (s,z)
 • pedagogika wieku dziecięcego (s,z)
WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI
informator

Administracja (s,z)
Prawo medyczne (z)
Prawo zatrudnienia – kadry i płace (z)
Prawo ochrony danych osobowych (z)

WYDZIAŁ STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH I POLITOLOGICZNYCH
informator

Stosunki międzynarodowe:
 • American Studies i Mass Media (s)
 • Brytyjska i krajów Wspólnoty Narodów (s)
 • Dziennikarstwo międzynarodowe i europeistyka (s)
 • Iberoamerykańska (s)
 • International Marketing (s)
 • Modern German Studies – Studia o Niemczech współczesnych (s)
 • Orientalna (s)
 • American Studies and Mass Media, studia w języku angielskim (s)
 • Asian Studies, studia w języku angielskim (s)
 • European Studies, studia w języku angielskim (s)
 • International Marketing, studia w języku angielskim (s)
 • Cultura-Sociedad-Politica, studia w języku hiszpańskim (s)
Politologia:
 • Diagnozowanie i prognozowanie polityczne (s)
 • Doradztwo i zarządzanie polityczne (s)
 • Bezpieczeństwo państwa (s)
 • Political Management, studia w języku angielskim (s)
Międzynarodowe studia kulturowe
 • Światowe dyskursy kultury (s)
 • Społeczeństwa i cywilizacje współczesnego świata (s)
 • Intercultural Communication, studia w języku angielskim (s)
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne – Wydział Filologiczny, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Wydział Nauk Geograficznych (s)
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
informator

Zarządzanie:
 • Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa (s,z)
 • Marketing (s,z)
 • Zarządzanie publiczne (s,z)
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi (s,z)
 • zarządzanie biznesem (studia dla nie ekonomistów) (s,z)
Finanse i rachunkowość:
 • Rachunkowość i zarządzanie finansami (s,z)
 • Doradca finansowy (s,z)
Logistyka:
 • Informatyka w logistyce (s,z)
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw (s,z)
Business Management – studia w języku angielskim (s)
Gospodarka przestrzenna
– Wydział Nauk Geograficznych i Wydział Zarządzania (s,z)
Gospodarka przestrzenna,
spec. w języku angielskim (s)
Prawo podatkowe i rachunkowość
(studia prowadzone wspólnie z Wydziałem Zarządzania) (z)
FILIA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM
informator

Administracja (z)
Leśnictwo (studia rozpoczynające się od semestru letniego, 3-semestralne) (s,*)
Leśnictwo (studia rozpoczynające się od semestru zimowego, 4-semestralne) (z,*)

s – studia stacjonarne
z – studia zaoczne
w – studia wieczorowe
i – studia inżynierskie
* - pod warunkiem uruchomienia

Rekrutacja


W Uniwersytecie Łódzkim rejestracja na wszystkie kierunki/specjalności studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych odbywa się w systemie elektronicznej rekrutacji.
Elektroniczna rejestracja zostanie otwarta 5 maja 2016 r. i potrwa do 8 lipca 2016 r. W tym czasie kandydat jest zobowiązany do założenia internetowego konta, wprowadzenia wyników ze świadectwa maturalnego, wyboru kierunku studiów oraz uiszczenia opłaty rekrutacyjnej na wygenerowane podczas internetowej rejestracji konto bankowe.
przed_budynkiem_nowe.jpg
Opłata rekrutacyjna wynosi 60 zł i jest uiszcza na za każdy kierunek/specjalność, na który aplikuje kandydat. Z opłaty zwolnieni są wychowankowie domów dziecka oraz pełne sieroty. Osoby ubiegające się o zwolnienie z opłaty rekrutacyjnej zobowiązane są przedstawić dokumenty potwierdzające okoliczność stanowiącą podstawę zwolnienia (zaświadczenie z domu dziecka lub zgony rodziców).

Po opublikowaniu w systemie list osób zakwalifikowanych (do 15 lipca 2016 r.) kandydat składa komplet wymaganych dokumentów w terminie (16 lipca oraz od 18 lipca do 20 lipca 2016 r.) i miejscu wskazanym przy danym kierunku/specjalności.

Na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie wymagane są następujące dokumenty:
 1. wydrukowany z systemu elektronicznej rekrutacji i podpisany formularz podania,
 2. w przypadku kandydatów z nową maturą: kopia świadectwa dojrzałości poświadczona przez Uniwersytet Łódzki – oryginał świadectwa dojrzałości wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną kandydat ma obowiązek przedstawić do wglądu komisji rekrutacyjnej,
 3. w przypadku kandydatów ze stara maturą: kopia świadectwa dojrzałości poświadczona przez Uniwersytet Łódzki – oryginał świadectwa dojrzałości wydany przez szkołę kandydat ma obowiązek przedstawić do wglądu komisji rekrutacyjnej,
 4. dwie fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 5. kserokopia dowodu osobistego.
Na wszystkie kierunki Wydziału Chemii, Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska oraz na Międzywydziałowe Studia Matematyczno-Przyrodnicze, kandydat oprócz dokumentów ww. zobowiązany jest złożyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiów na wybranym kierunku, poświadczone przez lekarza służby medycyny pracy.
Dodatkowe dokumenty wymagane od kandydatów w procesie rekrutacji wymienione są pod poszczególnymi kierunkami/specjalnościami studiów.

Więcej informacji znajdziesz >>TUTAJ<<

Na studia możesz zapisać się >>TUTAJ<<


Warto wiedzieć


Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w krajowej czołówce
ul4.jpg
Rzeczypospolita z 18.12.2008 r. przyniosła wiadomość, że Wydział Prawa i Administracji naszej Alma Mater zajął wysokie trzecie miejsce w rankingu sporządzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości.
W rankingu brano pod uwagę odsetek absolwentów, którzy dostali się w 2008 r. na jedną z trzech aplikacji (adwokacką, radcowską lub notarialną). Nasz Wydział wyprzedziły jedynie WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego i Gdańskiego.

Współpraca międzynarodowa

Uniwersytet Łódzki ma podpisane umowy o bezpośredniej współpracy z 97 wyższymi uczelniami w 30 krajach.
Dzięki wprowadzeniu Europejskiego Systemu Transferu Punktów Kredytowych na wszystkich kierunkach studiów i podpisaniu 161 umów dwustronnych w ramach programu Erasmus otwieramy naszym studentom drogę do karier międzynarodowych, umożliwiając wyjazdy stypendialne do kilkudziesięciu uczelni zagranicznych.

Akademiki UŁ przodują w ogólnopolskim rankingu!

Studencki miesięcznik Dlaczego ogłosił plebiscyt na 100 najlepszych akademików w kraju. W pierwszej dziesiątce tego rankingu znalazły się aż dwa Domy Studenckie Uniwersytetu Łódzkiego: X DS Olimp i II DS Balbina.
Miasteczko akademickie UŁ dysponuje kilkoma tysiącami miejsc w 10 wyremontowanych domach studenckich oraz dwoma hotelami asystenckimi.

Pięć z wydziałów UŁ posiada kategorię I wz_nowe.jpg

przyznaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Są to wydziały: Filologiczny, Chemii, Fizyki i Informatyki Stosowanej, Studiów Międzynarodowych Studiów Międzynarodowych i Politologicznych i Wydział Zarządzania.

Fundacja Bankowa im. Mariana Kantona Banku PEKAO S.A.

to szansa na uzyskanie stypendiów dla tych z Was, którzy wyróżnią się w dziedzinie naukowej i społecznej.
W roku 2008 specjalne nagrody trafiły do studentów wydziałów: Matematyki i Informatyki Stosowanej, Prawa i Administracji, Zarządzania i Ekonomiczno-Socjologicznego.

Sport

Uniwersytet Łódzki w sezonie 2007/2008 zajął drugie miejsce w punktacji generalnej Akademickich Mistrzostw Województwa Łódzkiego
W kadrze olimpijskiej na Igrzyska w Pekinie w 2008 roku znalazło się troje studentów naszej uczelni.
Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu UŁ to kompleks nowoczesnych hal sportowych, basenu z gabinetem odnowy biologicznej i salami do ćwiczeń aerobowych.

soc.jpgNauczanie na odległość

Nasza Uczelnia uczestniczy w projekcie promującym nauczanie na odległość wspieranym przez USA-ID oraz w programie MOST umożliwiającym odbywanie części studiów w wybranym uniwersytecie polskim.

Biuro Karier Zawodowych

stawia sobie za cel ułatwienie absolwentom UŁ wejścia na rynek pracy, pomoc w kształtowaniu ścieżki kariery poprzez poradnictwo i pośrednictwo pracy, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami, umożliwienie pracodawcom znalezienia najodpowiedniejszych kandydatów na oferowane miejsca pracy oraz praktyki.

Biblioteka Uniwersytecka

to obecnie jedna z największych i najnowocześniejszych książnic naukowych w Polsce. Umożliwia ona osobom niewidomym i słabowidzącym korzystanie ze specjalistycznego sprzętu:
 1. Stanowisko komputerowe WINDOW-EYES PL 6.1 - umożliwia osobom słabowidzącym lub niewidomym korzystanie z komputera w zakresie obsługi programów Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, obsługi poczty elektronicznej i korzystania z Internetu.
 2. Urządzenie lektorskie POET Compact - umożliwia osobom słabo widzącym lub niewidomym odczytywanie przez automatycznego lektora dowolnego tekstu będącego w formie drukowanej (czarnodruku). Urządzenie działa na zasadzie inteligentnego skanera, który rozpoznaje drukowany tekst z położonej na nim książki czy czasopisma i odczytuje go głosem automatycznego lektora. Ma możliwość płynnej regulacji szybkości czytania, zapisania w pamięci zeskanowanego tekstu oraz nagrania go na pendrive.
 3. Powiększalnik MyReader - umożliwia osobom niedowidzącym czytanie na monitorze ekranowym. Działa na zasadzie inteligentnego skanera, który rozpoznaje drukowany tekst z położonej na nim książki czy czasopisma i wyświetla go na monitorze ekranowym dając możliwość płynnej regulacji powiększenia i szybkości automatycznego przesuwania się czytanego tekstu.
W uczelni funkcjonuje stanowiska Pełnomocnika rektora ds. osób niepełnosprawnych, uczelnia stara się niwelować bariery, pomagać, zapewnia transport niepełnosprawnym studentom i reaguje na ich postulaty i potrzeby.

Podyplomowe

Kontakt


Uniwersytet Łódzki
ul Narutowicza 68, 90-136 Łódź
www.uni.lodz.pl
www.informatory.uni.lodz.pl
www.rekrutacja.uni.lodz.pl
Rok założenia: 1945
Rektor: prof. zw. dr hab. Włodzimierz Nykiel
tel.: 42 635 40 00
fax: 42 665 57 71, 635 40 43
e-mail: rekrutacja@uni.lodz.pl
Filia UŁ w Tomaszowie Mazowieckim
ul. Konstytucji 3 Maja nr 65
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel.: 44 724 97 20, fax: 44 724 97 20
e-mail: filiaul@uni.lodz.pl
www.informatory.uni.lodz.pl/filia-w-tomaszowie-mazowieckim
www.filia.uni.lodz.pl
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
ul. Pilarskiego 14/16, 90-231 Łódź
tel.: 42 635 45 08, tel.:/fax: 42 635 45 06
e-mail:  dziekan@biol.uni.lodz.pl
www.informatory.uni.lodz.pl/wydzial-biologii-i-ochrony-srodowiska
www.biol.uni.lodz.pl
Wydział Chemii
ul. Tamka 12, 91-403 Łódź
tel. 42 635 57 44, 42 635 57 43
e-mail: dziekanat@chemia.uni.lodz.pl
www.chemia.uni.lodz.pl
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
ul. Rewolucji 1905 r. 37, 90-214 Łódź
tel.: 42 635 53 56, 42 635 51 32, tel.:/fax: 42 635 50 32
e-mail: rekrutes@uni.lodz.pl
www.informatory.uni.lodz.pl/wydzial-ekonomiczno-socjologiczny
www.eksoc.uni.lodz.pl
Wydział Filologiczny
ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
tel.: 42 665 51 06, fax: 42 665 52 54
e-mail:filolog@uni.lodz.pl
www.informatory.uni.lodz.pl/wydzial-filologiczny
www.filolog.uni.lodz.pl
Wydział Filozoficzno-Historyczny
ul. Kamińskiego 27a, 90-219 Łódź
tel.: 42 635 43 31, 635 40 17, fax: 42 635 43 31
e-mail: filhist@uni.lodz.pl
www.informatory.uni.lodz.pl/wydzial-filozoficzno-historyczny
www.wydzfilhist.uni.lodz.pl
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
ul. Pomorska 149/153, 90-236 Łódź
tel.: 42 635 42 61
e-mail: dziekanat@wfis.uni.lodz.pl
www.informatory.uni.lodz.pl/wydzial-fizyki-i-informatyki-stosowanej
www.wfis.uni.lodz.pl
Wydział Matematyki i Informatyki
ul. Banacha 22, 90-238 Łódź
tel.: 42 635 59 49, fax: 42 635 42 66
email. facmath@math.uni.lodz.pl
www.informatory.uni.lodz.pl/wydzial-matematyki-i-informatyki
www.math.uni.lodz.pl
Wydział Nauk Geograficznych
ul. Narutowicza 88, 90-139 Łódź
tel.: 42 665 59 10, fax: 42 665 59 11
e-mail:dziekan@geo.uni.lodz.pl
www.informatory.uni.lodz.pl/wydzial-nauk-geograficznych
www.geo.uni.lodz.pl
Wydział Nauk o Wychowaniu
ul. Pomorska 46/48, 91-408 Łódź
tel.: 42 665 57 10, fax: 42 665 57 11
e-mail: wnow@uni.lodz.pl
www.informatory.uni.lodz.pl/wydzial-nauk-o-wychowaniu
www.wnow.uni.lodz.pl
Wydział Prawa i Administracji
ul. Kopcińskiego 8/12, 90-232 Łódź
tel.:42 635 46 48, 42 635 47 26, fax:42 635 47 85
e-mail: dziekanat@wpia.uni.lodz.pl
www.informatory.uni.lodz.pl/wydzial-prawa-i-administracji
www.wpia.uni.lodz.pl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
ul. Składowa 41/43, 90-127 Łódź
tel.: 42 635 42 65, fax: 42 678 49 16
e-mail: interul@uni.lodz.pl
www.informatory.uni.lodz.pl/wydzial-studiow-miedzynarodowych-i-politologicznych
www.wsmip.uni.lodz.pl
Wydział Zarządzania
ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź
tel.: 42 635 50 51, 635 51 22, fax: 42 635 53 06
e-mail:rekrutacjawz@uni.lodz.pl
www.informatory.uni.lodz.pl/wydzial-zarzadzania
www.zarzadzanie.uni.lodz.pl

Katalog kierunków