KierunkiStudiów.pl

Menu

Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim

ul. Słoneczna 1, 97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax 44 645 21 00, 44 645 21 01

Informacje


administracja (I)
bezpieczeństwo wewenętrzne (I)
mechatronika (I)
stosunki międzynarodowe (II)

Studia na Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim - dostępne kierunki:

Katalog kierunków