KierunkiStudiów.pl

Menu

Europejska Wyższa Szkoła Biznesu w Poznaniu

ul. Niedziałkowskiego 18, 61-579 Poznań
tel. 61 670 55 70, 61 833 14 33

Informacje

Oferta dydaktyczna


filologia angielska (I)
komunikacja interkultorowa w biznesie (I)
pedagogika (I)
zarządzanie (I)

Studia na Europejska Wyższa Szkoła Biznesu w Poznaniu - dostępne kierunki:

Katalog kierunków