KierunkiStudiów.pl

Menu

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn-Kortowo
tel. 89 523 38 35, 89 523 43 87

Informacje


Oferta dydaktyczna

administracja (I, II)
architektura krajobrazu
(I, II)
bezpieczeństwo narodowe
(I)
bezpieczeństwo wewnętrzne
(I, II)
bioinżynieria produkcji żywności
(makrokierunek) (I)
biologia
(I, II)
biotechnologia
(I, II)
budownictwo
(I, II)
dietetyka
(I)
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
(I, II)
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
(I, II)
edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
(I, II)
edukacja techniczno-informatyczna
(I)
ekonomia
(I, II)
energetyka
(I)
filologia
(I, II)
  • angielska
  • germańska
  • rosyjska
filologia polska (I, II)
filozofia
(I, II)
fizyka techniczna
(I)
gastronomia - sztuka kulinarna
(makrokierunek) (I)
geodezja i kartografia
(I, II)
gospodarka przestrzenna
(I, II)
historia
(I, II)
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
(I)
informatyka
(I, II)
inzynieria bezpieczeństwa
(I)
inżynieria chemiczna i procesowa
(I)
inżynieria środowiska
(I, II)
kierunek lekarski
(MJ)
leśnictwo
(I)
matematyka
(I, II)
mechanika i budowa maszyn
(I, II)
mechatronika
(I)
mikrobiologia
(I, II)
nauki o rodzinie
(I, II)
ochrona środowiska
(I, II)
ogrodnictwo
(I, II)
pedagogika
(I, II)
pedagogika specjalna
(I)
pielęgniarstwo
(I, II)
politologia
(I, II)
praca socjalna
(I)
prawo
(MJ)
ratownictwo medyczne
(I)
rolnictwo
(I, II)
rybactwo
(I, II)
socjologia
(I)
stosunki międzynarodowe
(I, II)
technika rolnicza i leśna
(I, II)
technologia żywności i żywienia człowieka
(I, II)
teologia
(MJ)
towaroznawstwo
(I, II)
turystyka i rekreacja
(I)
weterynaria
(MJ)
zarządzanie
(I, II)
zarządzanie i inżynieria produkcji
(I)
zootechnika
(I, II)

Katalog kierunków