KierunkiStudiów.pl

Menu

Uniwersytet Opolski

pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole
tel. 77 541 59 89

Informacje


Oferta dydaktyczna
administracja (I, II)
antropologia mniejszości narodowych i społeczności lokalnych
(I, II)
architektura krajobrazu
(I)
bezpieczeństwo wewnętrzne
(I)
biologia
(I, II)
biologia eksperymentalna
(I)
biotechnologia
(I, II)
chemia
(I, II)
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
(I)
edukacja artystyczna w zakresie szuk plastycznych
(I, II)
edukacja techniczno-informatyczna
(I)
ekonomia
(I, II)
english in public communication
(I)
europeistyka
(I, II)
filologia
  • angielska (I, II)
  • germańska (I, II)
  • romańska (I, II)
  • rosyjska (I)
  • słowiańska - czeska (I, II)
  • słowiańska - serbska i chorwacka (I, II)
  • jezyk biznesu (I, II)
filologia polska (I, II)
filozofia
(I, II)
fizyka medyczna i biocybernetyka
(I, II)
fizyka
(I, II)
gospodarka przestrzenna
(I)
historia
(I, II)
informatyka
(I, II)
inżynieria środowiska
(I)
języki obce w turystyce
(I)
kulturoznawstwo
(I, II)
kultura śródziemnomorska
(I)
logistyka
(I)
matematyka
(I, II)
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne (MISHUS)
(I)
muzykologia
(I)
nauki o rodzinie
(I, II)
ochrona dziedzictwa kulturowego
(I)
ochrona środowiska
(I, II)
odnawialne źródła energii
(I)
pedagogika
(I, II)
politologia
(I, II)
praca socjalna
(I)
prawo
(MJ)
przyroda
(I)
psychologia
(MJ)
socjologia
(I, II)
stosunki międzynarodowe
(I, II)
teologia
(MJ)
  • kapłańska
zarządzanie (I)
zarządzanie wiedzą z infobrokeringiem
(I)

Katalog kierunków