KierunkiStudiów.pl

Menu

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH)

Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
tel. 12 617 36 84

Strona www Email

O AGH

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie jest największą uczelnią techniczną w kraju – zarówno pod kątem liczby studentów, jak i samodzielnych pracowników nauki. To jedna z najlepszych i najbardziej renomowanych oraz nowoczesnych polskich uczelni, od lat zajmująca czołowe miejsca w rankingach państwowych wyższych uczelni.

agh_budynek.jpgAGH jest jednostką przodującą w Polsce w dziedzinie nowoczesnych technologii, zajmującą wysoką lokatę w skali międzynarodowej. O popularności naszej uczelni decyduje również długa i bogata tradycja - Akademia ma ponad 90 lat i w ciągu wszystkich tych lat doskonale kształciła kadry najpotrzebniejszych Polsce inżynierów. Nasza uczelnia ma także jeszcze inne atuty: doskonała lokalizacja na terenie najpiękniejszego polskiego miasta - Krakowa, własny - największy w Polsce kampus dający możliwość wygodnego zamieszkania ponad 9 000 studentów w niewielkiej odległości od budynków dydaktycznych i naukowych uczelni, nowoczesna baza naukowo-dydaktyczna z laboratoriami wyposażonymi w najnowocześniejszą aparaturę, żywa i stale rozwijana współpraca krajowa i zagraniczna z innymi uczelniami, liczne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych oraz niepowtarzalna atmosfera studiowania. Dyplom AGH otwiera drzwi najlepszych firm i przedsiębiorstw w kraju i za granicą, a nasi absolwenci cieszą się bardzo dobrą opinią pracodawców.

Studenci zdobywają kwalifikacje na 62 różnorodnych kierunkach, w ponad 200 specjalnościach, na 16 wydziałach. W Akademii prowadzone są także studia doktoranckie i podyplomowe. Akademia oferuje unikalne studia (często o charakterze interdyscyplinarnym), które można dostosowywać do indywidualnych potrzeb.

Doskonale wykwalifikowana kadra naukowo-badawcza
Liczne rozwiązania opracowane przez naszych naukowców, które znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu, świadczą o wiodącej roli Akademii Górniczo-Hutniczej w kształtowaniu polskiej i światowej gospodarki. Na przestrzeni lat 2005–2016 Akademia uzyskała ponad 700 praw wyłącznych (patenty, patenty na wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe oraz prawa ochronne na znaki towarowe).

Nauczanie w AGH ściśle związane jest z praktyką badawczą
Angażujemy studentów do aktywnego udziału w prowadzonych badaniach naukowych. Stawiamy na innowacyjność i współpracę w zakresie wymiany technologii. Naszymi partnerami są renomowane firmy z Polski i z zagranicy, które wysoko sobie cenią naszych absolwentów.

Współpraca krajowa i zagraniczna
Realizujemy obecnie ponad 500 umów o współpracy z zagranicznymi uczelniami i instytucjami naukowymi, stwarzając studentom możliwość wyjazdów zagranicznych oraz otrzymania podwójnego dyplomu. Współpraca krajowa obejmuje uczelnie i instytucje naukowe, jak również jednostki gospodarcze i opiera się na płaszczyźnie dydaktycznej oraz badawczo-rozwojowej.

Programy studiów uwzględniające potrzeby rynku pracy
91,9% absolwentów do pół roku od ukończenia studiów podjęło pracę bądź kontynuowało naukę. Liczba ta oddaje potencjał programowy uczelni oraz odzwierciedla jakość kształcenia. Zdobyte wykształcenie jest cenione przez pracodawców – zarówno w kraju, jak i za granicą. Więcej na temat absolwentów AGH na rynku pracy.

agh wewnatrz.jpg

Oferta

AGH kształci na wszystkich rodzajach studiów: stacjonarnych, niestacjonarnych, doktoranckich i podyplomowych, oferując szeroki profil kształcenia dostosowany do pojawiających się trendów na rynku pracy.

Akademia Górniczo-Hutnicza oferuje trzystopniowy system kształcenia (tzw. System Boloński):

  • I stopień (6-7 semestrów) kończący się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera lub licencjata,
  • II stopień (3-4 semestry) kończący się uzyskaniem tytułu magistra,
  • III stopień – studia doktoranckie – przygotowujący do samodzielnej działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej, i kończący się uzyskaniem stopnia naukowego doktora.

wyklad.jpg

Rekrutacja

Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia w roku akademickim 2018/2019 odbywać się będzie według tych samych warunków i w tym samym trybie.

>>Szczegółowe zasady rekrutacji 2018/2019<<

zajecia_agh.jpg

Studia podyplomowe

AGH oferuje ponad 100 kierunków studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń, skierowanych zarówno do specjalistów kadry inżynierskiej (studia z dziedziny ceramiki, elektrotechniki, energetyki, gazownictwa, geofizyki, górnictwa, informatyki, telekomunikacji, metalurgii, robotyki, telekomunikacji oraz inżynierii finansowej), jak również do osób, które są zainteresowane zdobyciem nowej specjalizacji, m.in. w dziedzinie informatyki i grafiki komputerowej, ochrony środowiska, zamówień publicznych, BHP, szacowania i zarządzania nieruchomościami, zarządzania personelem, przedsiębiorstwem, zarządzania jakością oraz funduszami UE.

Dla studenta

Praktyki i staże dla studentów. AGH nieustannie współpracuje z wieloma branżami przemysłu. Konsekwencją tej współpracy są umowy o współpracy z takimi firmami jak IBM, CEMEX, LAFARGE, VALEO i wiele innych. Podstawowym punktem każdej z nich jest zapewnienie praktyk w zakładach firmowych dla studentów Akademii. Najlepsi praktykanci po odbyciu krótkiego stażu znajdują zazwyczaj zatrudnienie w tych firmach. Kształcimy dobrze i nowocześnie po to, by nasi absolwenci mieli pracę. Osoby chcące spróbować swoich sił prowadząc własną działalność gospodarczą mogą skorzystać z pomocy  Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości AGH,  który pomoże zniwelować do minimum koszty wynajmu i wyposażenia biura, prowadzenia księgowości oraz udzieli porad prawnych.

orkiestra.jpg
Wymiana krajowa i zagraniczna.
Ważnym elementem kształcenia w AGH jest wymiana zagraniczna . Możliwość odbywania praktyk za granicą, a także możliwość równoległego studiowania na dwóch uczelniach – krajowej i zagranicznej.

Niepowtarzalna atmosfera. Nie samą nauką żyje student - zwłaszcza w AGH i szczególnie w Krakowie. Za rozwojem intelektualnym podąża rozwój kulturalny i sportowy. Liczne organizacje działające w AGH dają możliwość kontynuacji swoich dotychczasowych zainteresowań, jak i odkrywania nowych. Możliwości jest naprawdę wiele, poczynając od zespołów artystycznych (świetnym przykładem jest studencka Orkiestra Reprezentacyjna AGH), poprzez standardowe formy rekreacji (turystyka piesza, rowerowa), na dość specjalistycznych agendach kończąc (kluby: wysokogórski, podwodny, speleologiczny, żeglarski, rozgłośnia radiowa). Wszystkich studentów AGH reprezentuje Samorząd Studentów, który prowadzi w naszej Uczelni działalność w zakresie spraw socjalno-bytowych, kulturalnych, sportowych, organizując liczne rajdy wydziałowe, bale wydziałowe, spotkania z okazji Dnia Górnika i Hutnika oraz chyba najpopularniejsze w środowisku studenckim - Krakowskie Juvenalia.

Możliwości rozwijania swoich zainteresowań. Studenci mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań związanych z kierunkiem studiów poprzez przynależność i udział w pracach ponad 120 kół naukowych o coraz ciekawszych profilach.

koszykowka.jpg

Dbamy o sprawność fizyczną. Rozwój bazy sportowej jest jednym z priorytetów Uczelni. Dysponujemy zmodernizowaną halą sportową z zespołem boisk (siatkówka, koszykówka, badminton) i sal (aerobik, tenis stołowy). Studenci mają do dyspozycji boiska piłkarskie, korty tenisowe, boiska do siatkówki i koszykówki oraz nowoczesny basen. Uczelniany Klub AZS AGH to największy w środowisku akademickim Krakowa i jeden z największych w Polsce klub sportowy, mający aż 20 sekcji sportowych.

Przyjazna osobom niepełnosprawnym. Akademia Górniczo-Hutnicza jest otwarta na potrzeby osób niepełnosprawnych. Staramy się zapewnić tym osobom możliwość uczestniczenia we wszystkich aspektach życia Uczelni, tak by były one traktowane na równi z pozostałymi studentami. Dzięki specjalnie wyposażonym stanowiskom udostępniamy niewidomym i słabo widzącym zasoby sieci komputerowej oraz zasoby biblioteczne.

T.I.M.E. Akademia Górniczo-Hutnicza jest członkiem elitarnego stowarzyszenia T.I.M.E. - Top Industrial Managers for Europe. T.I.M.E. jest  programem dwu-kulturowego kształcenia studentów zakończonego podwójnym dyplomem. Stowarzyszenie T.I.M.E. grupuje 51 europejskich uczelni inżynierskich z 19 krajów (w tym Akademię Górniczo-Hutniczą) oraz dwie uczelnie pozaeuropejskie (Brazylia i Chiny).

Program T.I.M.E. jako jedyny w Europie, pozwala stosunkowo niedużym kosztem czasowym (przedłużenie studiowania o 1 rok) poznać dogłębnie kulturę i zwyczaje innego kraju, wartość jego systemu edukacyjnego oraz zawiązać przyjaźnie, które mogą także zaowocować w przyszłym życiu zawodowym. A wszystko to uwieńczone jest dwoma dyplomami zwiększającymi szanse zatrudnienia na europejskim rynku pracy.

Studia w Japonii. Tym którzy chcieliby studiować jednocześnie w AGH oraz w Japonii Akademia Górniczo-Hutnicza może zaoferować program kształcenia zakończony podwójnym dyplomem. Obecna umowa zawarta pomiędzy AGH, a Uniwersytetem Hokkaido w Japonii umożliwia studentom partnerskich uczelni roczny wyjazd i  uzyskanie tytułu zarówno w AGH, jak i w Uniwersytecie Hokkaido.

Miasteczko Studenckie AGH to największy kampus w Polsce. 20 domów studenckich rozmieszczonych na 16 ha powierzchni zapewnia blisko 8000 miejsc dla studentów. Miasteczko zlokalizowane jest w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów dydaktycznych. Na terenie Miasteczka Studenckiego AGH znajdują się:

basen.jpgNa terenie Miasteczka Studenckiego funkcjonuje również Centrum Diagnostyczno-Medyczne „SCANMED”, świadczące usługi dla studentów i pracowników szkół wyższych Krakowa. W celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców miasteczka wykonano system ciągłego monitoringu terenu. Akademia Górniczo-Hutnicza od lat współpracuje z Komendą Miejską Policji w Krakowie. Wynikiem wspólnych działań jest zintegrowany system bezpieczeństwa obejmujący całość Miasteczka Studenckiego AGH.

Miasteczko połączone jest z Uczelnią nowoczesną gigabitową siecią komputerową i bezprzewodową siecią WiFi. Domy studenckie wyposażone są w lokalną sieć komputerową, a do każdego pokoju oprócz Internetu dostarczany jest sygnał telewizji kablowej. Dużym udogodnieniem dla mieszkańców miasteczka jest dostęp do skryptów uczelnianych publikowanych elektronicznie oraz czasopism elektronicznych. Standard pokoi jest regularnie podnoszony poprzez niezbędne modernizacje i remonty. Wszystko w trosce o wygodę i komfort lokatorów.

widok_z_ds.jpg

Kontakt

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
tel. 12 617 36 84
rekrutacja@agh.edu.pl
WWW: www.agh.edu.pl
Rekrutacja: www.rekrutacja.agh.edu.pl

miasteczko_agh.jpg

Katalog kierunków