KierunkiStudiów.pl

Menu

Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu

ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec
tel. 32 36 31 206, 32 36 31 210, fax 32 36 31 207

Informacje


administracja (II)
bezpieczeństwo i higiena pracy (I)
bezpieczeństwo narodowe (I)
dziennikarstwo i komunikacja społeczna (II)
europeistyka (I)
filologia angielska (I)
historia (I)
ochrona środowiska (I)
pedagogika (II)
politologia (I)
prawo (MJ)
socjologia (I)
zarządzanie (II)

Katalog kierunków