KierunkiStudiów.pl

Menu

Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna z siedzibą w Rzeszowie

WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
ul. Miłocińska 40, 35-232 Rzeszów
tel./fax 17 866 04 30, 32, 34

Strona www Email

O Uczelni

 

wsie5.jpgWyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie

od wielu lat, by sprostać ciągłym zmianom na rynku pracy, zapewnia swoim studentom nowoczesną wiedzę i doświadczenie, które dają szerokie perspektywy kariery zawodowej. Idąc w ślad za potrzebami rynku pracy uczelnia kształci na kierunkach: geodezja i kartografia, informatyka i cyberbezpieczeństwo (NOWOŚĆ), coaching i zarządzanie zasobami ludzkimi (NOWOŚĆ).

Oferta edukacyjna uzupełniana jest licznymi studiami podyplomowymi, kursami oraz specjalistycznymi szkoleniami. W niełatwej sztuce planowania własnego rozwoju zawodowego studentów i absolwentów WSI-E wspiera Biuro Karier, organizując szklenia, targi pracy, spotkania z pracodawcami oraz służąc poradnictwem zawodowym.

Szczególną uwagę władze uczelni zwracają na zapewnienie studentom wszechstronnego rozwoju. Stąd WSI-E rozwija współpracę międzynarodową (USA, Niemcy, Słowacja, Ukraina), wymianę studentów między uczelniami w kraju i zagranicą, motywuje studentów do pogłębiania wiedzy przez działalność licznych kół naukowych, praktyki, ćwiczenia terenowe w malowniczych zakątkach kraju i wyjazdy studyjne.

wsie4.jpg

Każda społeczność akademicka jest zbiorem ludzi o zróżnicowanych zainteresowaniach, niebanalnych pomysłach, potrafiących przeprowadzać cenne inicjatywy naukowe, sportowe oraz charytatywne. Takie działania usprawniają  Samorząd Studencki, Akademicki Związek Sportowy, a artystyczne projekty są realizowane w klubie studenckim oraz w uczelnianej galerii. Wszystko to sprawia, iż w uczelni panuje przyjazna i miła atmosfera, która usprawnia współpracę miedzy kadrą naukową a studentami oraz harmonizuje stosunki społeczne.  

WSI-E dysponuje nowoczesną bazą naukowo-dydaktyczną, na którą składają się trzy obiekty dydaktyczne, hala sportowa i akademik położone w malowniczej i spokojnej okolicy Rzeszowa (zabytkowy park, ujeżdżalnia koni).

Rekrutacja na studia prowadzona w okresie maj-wrzesień odbywa się na podstawie konkursu świadectw dojrzałości i świadectw ukończenia szkoły średniej.

Uczelnia oferuje swoim studentom wysokie stypendia socjalne, mieszkaniowe, na wyżywienie, dla niepełnosprawnych i naukowe przez okres 10 miesięcy w roku akademickim. Ich miesięczna wysokość znacznie przewyższa kwotę czesnego na każdym kierunku studiów.  

Kierunki studiów

 

WYKAZ KIERUNKÓW I SPECJALNOŚCI

 
geodezja i kartografia
(studia I stopnia o profilu praktycznym)

 • geodezyjne urządzanie przestrzeni (inż.)
 • geoinformatyka (inż.)
geodezja i kartografia
(studia II  stopnia)

 • geodezyjne urządzanie przestrzeni (mgr)
 • geoinformatyka i skaning laserowy nowość (mgr)
 
informatyka i cyberbezpieczeństwo
- nowość
(studia I  stopnia o profilu praktycznym)
 • programowanie systemów informatycznych ( inż.)
 • informatyka śledcza (inż.)
coaching i zarządzanie zasobami ludzkimi (lic.)
(studia I stopnia o profilu praktycznym)
- nowość

Rekrutacja

 

Rekrutacja

STUDIA STACJONANE I NIESTACJONARNE I I II STOPNIA

 

Do 31 sierpnia 2017 roku trwa nabór na studia I stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Rekrutacja  odbywa się na podstawie konkursu:

 • świadectw ukończenia szkoły i świadectw dojrzałości („nowa matura”),
 • świadectw dojrzałości („stara matura”).
Przedmioty brane pod uwagę w konkursie:
Kierunek geodezja i kartografia:
 • matematyka,
 • fizyka lub geografia,
 • język obcy.
Kierunek coaching i zarządzanie zasobami ludzkimi:
 • język polski
 • historia lub wiedza o społeczeństwie,
 • język obcy nowożytny
  Kierunek informatyka i cyberbezpieczeństwo:
 • matematyka,
 • fizyka,
 • język obcy nowożytny.
Wymagane dokumenty:
 • kwestionariusz osobowy,
 • świadectwo ukończenia szkoły i świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis)
 • 2 kolorowe fotografie (w formacie wymaganym do dowodu osobistego)
 • kopia dowodu osobistego (potw. za zgodność przez pracownika Uczelni)
 • dowód wpłaty opłaty wpisowej i rekrutacyjnej - 430 zł.
Rekrutacja na stacjonarne i niestacjonarne studia II stopnia na kierunku GEODEZJA I KARTOGRAFIA w roku akademickim 2016/2017 (na semestr letni) odbywa się na podstawie konkursu dyplomów ukończenia studiów I stopnia na kierunku geodezja i kartografia.wsie.jpg

Wymagane dokumenty:
 • kwestionariusz osobowy - rekrutacja on-line
 • dyplom ukończenia studiów I-ego stopnia na kierunku geodezja i kartografia
 • 2 kolorowe fotografie (w formacie wymaganym do dowodu osobistego)
 • kopia dowodu osobistego (potw. za zgodność przez pracownika Uczelni)
 • dowód wpłaty opłaty wpisowej i rekrutacyjnej - 430 zł.
Punkt rekrutacyjny:budynek dyd. A, ul. Miłocińska 46

 

Podyplomowe

 

Studia podyplomowe w WSI-E skierowane są do absolwentów studiów I lub II stopnia. Adresowane są do osób  pragnących pogłębić wiedzę zdobytą w czasie studiów, a także poszerzyć ją o najnowsze osiągnięcia nauki i umiejętności praktyczne. Studia podyplomowe, to także propozycja dla instytucji oraz firm, które chcą podnieść kwalifikacje swoich pracowników w nowych, cenionych na rynku pracy, zawodach.

wsie2.jpgOferowane studia podyplomowe:

 • Geodezyjne pomiary podstawowe* (NOWOŚĆ)
 • Redakcja map* (NOWOŚĆ)
 • Fotogrametria i teledetekcja* (NOWOŚĆ)
 • Wycena nieruchomości
 • Planowanie i gospodarka przestrzenna
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Coach – trener biznesu (NOWOŚĆ)

*uprawnienia geodezyjne bez egzaminu

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy na studia podyplomowe (wydruk z rekrutacji on-line),
 • odpis dyplomu ukończenia studiów,
 • 2 fotografie,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej (300 zł),
 • kserokopia dowodu osobistego.

Studia na Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna z siedzibą w Rzeszowie - dostępne kierunki:

Katalog kierunków