KierunkiStudiów.pl

Menu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (UMK)

ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel. 56 642 36, 56 611 48 74

Strona www Email

Zasady rekrutacji 2022/2023

Kierunki:

O UMK

Uniwersytet Mikołaja Kopernika powstał w 1945 r. Uczelnia ma 16 wydziałów. Oferuje studia w niemal wszystkich dziedzinach wiedzy. Oprócz tradycyjnych kierunków studiów uniwersyteckich są to także medycyna, sztuki piękne i nauki techniczne.

Wydziały medyczne ulokowane są w Bydgoszczy, 40 km od Torunia. Tam także działają dwa szpitale uniwersyteckie, uznawane za najlepsze w regionie.
Częścią Uniwersytetu jest jedno z najlepsze w Polsce Liceum Ogólnokształcące. Jego absolwenci odnoszą sukcesy nie tylko na UMK, z powodzeniem studiują również na najlepszych światowych uczelniach.

Obecnie na UMK studiuje 22 tys. studentów (w tym coraz więcej z zagranicy), a pracuje 4 tys. osób (z czego połowa to kadra naukowo-dydaktyczna).
 
W 2019 roku Uniwersytet Mikołaja Kopernika – jako jedna z 10 polskich uczelni - uzyskał status uczelni badawczej. Program „Inicjatywa Doskonałości ­– Uczelnia Badawcza” wyłonił najlepsze polskie uczelnie, które będą mogły w najbliższych latach z sukcesem konkurować z ośrodkami zagranicznymi. Kluczowe cele, które mają podnieść jakość badań naukowych i kształcenia na UMK to zwiększenie umiędzynarodowienia, interdyscyplinarności, innowacyjności i wewnętrznej integralności.

Oferta kształcenia

Lista kierunków oferowanych na UMK w roku akademickim 2021/2022

Wydział Chemii
 • chemia
 • chemia i technologia żywności
 • chemia kosmetyczna
 • chemia kryminalistyczna
 • chemia medyczna (wspólnie z Wydziałem Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych)
Wydział Farmaceutyczny (Collegium Medicum UMK)
 • analityka medyczna
 • farmacja
 • kosmetologia
Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
 • architektura informacji
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • filozofia
 • kognitywistyka
 • medioznawstwo
 • pedagogika
 • pedagogika medialna
 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • pedagogika specjalna
 • praca socjalna
 • psychologia
 • socjologia
 • sport i wellness (wspólnie z Wydziałem Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych oraz Wydziałem Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej)
 • zarządzanie informacją i bibliologia
 • Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
 • astronomia
 • automatyka i robotyka
 • fizyka
 • fizyka techniczna
 • informatyka stosowana
Wydział Humanistyczny
 • etnologia – antropologia kulturowa
 • filologia angielska
 • filologia bałkańska
 • filologia germańska
 • filologia rosyjska
 • filologia romańska
 • filologia włoska
 • filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie
 • filologia – japonistyka
 • filologia polska
 • filologia polska jako obca
 • komparatystyka literacko-kulturowa
 • kulturoznawstwo (w tym sp. kultura Dalekiego Wschodu z j. chińskim albo z j. japońskim)
 • lingwistyka praktyczna i copywriting
 • lingwistyka stosowana - języka francuski (z językiem arabskim albo czeskim albo hiszpańskim)
 • lingwistyka stosowana - język rosyjski (z językiem arabskim albo czeskim albo hiszpańskim)
 • lingwistyka stosowana - język włoski (z językiem arabskim albo czeskim albo hiszpańskim)
 • east and central euro pean studies
Wydział Lekarski (Collegium Medicum UMK)
 • kierunek lekarski
 • biotechnologia
 • biotechnologia medyczna
 • optyka okularowa z elementami optometrii
 • inżynieria biomedyczna
 • optometria
Wydział Matematyki i Informatyki
 • informatyka
 • matematyka
 • matematyka stosowana
 • matematyka i ekonomia (wspólnie z Wydziałem Nauk Ekonomicznych i Zarządzania)
 • bezpieczeństwo narodowe (wspólnie z Wydziałem Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie)
Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
 • biologia
 • biologia sądowa
 • biotechnologia
 • chemia medyczna (wspólnie z Wydziałem Chemii)
 • diagnostyka molekularna
 • global change biology
 • sport i wellness (wspólnie z Wydziałem Filozofii i Nauk Społecznych oraz Wydziałem Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej)
 • weterynaria
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • ekonomia
 • finanse i rachunkowość
 • komunikacja i psychologia w biznesie
 • logistyka
 • matematyka i ekonomia (wspólnie z Wydziałem Matematyki i Informatyki)
 • tourism management (wspólnie z Wydziałem Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej)
 • zarządzanie
Wydział Nauk Historycznych
 • archeologia
 • archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
 • historia
 • studia skandynawsko-bałtyckie
 • wojskoznawstwo
Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
 • bezpieczeństwo narodowe (wspólnie z Wydziałem Matematyki i Informatyki)
 • bezpieczeństwo wewnętrzne
 • politologia
 • stosunki międzynarodowe
Wydział Nauk o Zdrowiu (Collegium Medicum UMK)
 • dietetyka
 • fizjoterapia
 • pielęgniarstwo
 • położnictwo
 • ratownictwo medyczne
 • elektroradiologia
 • audio fonologia
 • terapia zajęciowa
 • zdrowie publiczne
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
 • geografia
 • geoinformacja środowiskowa
 • gospodarka przestrzenna
 • gospodarka przestrzenna i geozarządzanie
 • sport i wellness (wspólnie z Wydziałem Filozofii i Nauk Społecznych oraz Wydziałem Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych)
 • studia miejskie
 • turystyka i rekreacja
 • tourism management (wspólnie z Wydziałem Nauk Ekonomicznych i Zarządzania)
Wydział Prawa i Administracji
 • administracja
 • doradztwo podatkowe
 • prawo
 • prawo ochrony środowiska
Wydział Sztuk Pięknych
 • architektura wnętrz
 • grafika
 • historia sztuki
 • konserwacja i restauracja dzieł sztuki
 • krytyka artystyczna
 • malarstwo
 • ochrona dóbr kultury
 • sztuka mediów i edukacja wizualna
Wydział Teologiczny
 • teologia (kapłańska, katechetyczno-pastoralna)
 • nauki o rodzinie
 

Rekrutacja

Rejestracja kandydatów na I rok studiów na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną. Celowi temu służy specjalny system:

>>Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK)<<

Poprzez dowolny komputer podłączony do Internetu można nie tylko złożyć podanie  o przyjęcie na studia, ustalać i zmieniać preferencje co do wybranych kierunków studiów (w przypadku składania podania na kilka kierunków jednocześnie), sprawdzać wyniki rekrutacji, odczytywać komunikaty kierowane do wszystkich kandydatów, ale także sprawdzać saldo swoich opłat rekrutacyjnych, przydzielać opłaty do wybranych kierunków studiów i tworzyć druk przelewu. Kandydaci, którzy muszą zdawać egzamin wstępny (stara matura), z IRK dowiedzą się o terminie i miejscu odbywania się egzaminów.  

Co warto wiedzieć

Zdobycie stabilnej pozycji jednego z pięciu najlepszych polskich uniwersytetów nie zaspokaja ambicji toruńsko-bydgoskiego środowiska naukowego. Dzięki wysokiemu poziomowi prowadzonych tu badań, UMK jest w wielu dziedzinach uznanym partnerem w światowej wymianie i współpracy naukowej. Uniwersytet ściśle współpracuje z blisko 60 uczelniami z całego świata.

Toruń to także doskonałe miejsce do naukowych spotkań. Każdego roku na UMK organizowanych jest około stu konferencji naukowych, często o długoletniej tradycji i renomie w środowisku naukowym. Uniwersytet jest pożądanym partnerem we współpracy naukowej również dlatego, że w wielu dziedzinach dysponuje unikalną bazą naukową. W Centrum Astronomii UMK w podtoruńskich Piwnicach znajduje się unikatowy w Europie środkowowschodniej 32-metrowy radioteleskop, włączony do sieci VLBI (Consortium for Very Long Baseline Interferometry in Europe) – projektu o światowym zasięgu, którego celem jest jednoczesna obserwacja danego obiektu przez kilkanaście anten.

UMK nie tylko stara się zapewnić młodym ludziom odpowiednie warunki kształcenia, ale również wspiera w odnalezieniu drogi zawodowej. Biuro Karier UMK gwarantuje pomoc w  poszukiwaniach praktyk, staży i pracy.

Uczelnia prowadzi zakrojoną na szeroką skalę współpracę międzynarodową z wieloma zagranicznymi uniwersytetami, jak również krajową, z najlepszymi uczelniami w Polsce. Z roku na rok rośnie popularność takich programów jak MOST czy Erasmus, które oferują możliwość wyjazdu  do wybranego kraju / na wybraną uczelnię w celach naukowych i poznawczych.

Okres studiów na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika na długo zapada w pamięć jego absolwentom. Przyczynia się do tego chociażby Program „Absolwent UMK” koordynowany przez Centrum Promocji i Informacji UMK. Dzięki niemu tysiące byłych studentów podtrzymuje kontakt z uczelnią po opuszczeniu jej murów oraz korzysta ze specjalnie dla nich przygotowanej oferty. Pozwala ona m.in. na odbudowanie kontaktów z kolegami ze studenckiej ławy.

Wyjazdy zagraniczne
Osoby studiujące na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu mogą wyjechać na uczelnie zagraniczne w ramach programu Erasmus koordynowanego przez Biuro Programów Międzynarodowych. Program ten oferuje między innymi możliwość odbycia części studiów w uczelni w kraju Unii Europejskiej. Wyjazd jest możliwy na okres od trzech miesięcy do jednego roku akademickiego. Studenci korzystający z Erasmusa są zwolnieni z czesnego w zagranicznej uczelni, a okres studiów za granicą jest zaliczony do studiów w Polsce.
Pełna lista uczelni zagranicznych, z którymi UMK ma podpisane umowy znajduje się tutaj.

Klub studencki
UMK ma Klub Studencki „Od Nowa”, w którym odbywają się różnego rodzaju imprezy kulturalne: koncerty, festiwale teatralne np. KLAMRA, Majowy BUUM Poetycki, festiwale muzyczne, np. Jazz Od Nowa Festival, Toruń Blues Meeting, Afryka Reggae Festival. W Od Nowie znajdują się również dwie galerie: Dworzec Zachodni i Galeria 011, a także kino „Niebieski Kocyk”. W 2012 roku Od Nowa została rozbudowana i zmodernizowana, ma ponad 2000 m2 powierzchni, na której znajdą się m.in.: 4 sceny koncertowe (1 z nich w plenerze), dwie przestrzenie wystawiennicze, nowoczesną salę kinowo-teatralną oraz nowoczesne zaplecze techniczne.

Uniwersyteckie Centrum Sportowe
W kwietniu 2013 roku uruchomione zostało Uniwersyteckie Centrum Sportowe, nowoczesny obiekt, w którym mieści się hala sportowo-widowiskowa z możliwością aranżacji dla różnych dyscyplin, tj. piłki siatkowej, piłki ręcznej i koszykówki. W hali zamontowana jest stacjonarnej ściany wspinaczkowej. Ponadto w Centrum Sportowym znajduje się pływalnia kryta, niecka rekreacyjna z torami do nauki pływania, gejzerem powietrznym, dwoma basenami jacuzzi i brodzikiem dla małych dzieci. W budynku nie brakuje oczywiście siłowni oraz sali fitness. W drugim etapie inwestycji powstaną: boisko do piłki nożnej, wielofunkcyjne boisko do piłki ręcznej, do koszykówki i jedno do piłki siatkowej, trzy korty tenisowe, dwa boiska do piłki plażowej, sztuczna bieżnia prosta z 8 torami o długości 130 metrów.

Organizacje studenckie

Na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika działa wiele organizacji studenckich, takich jak AIESEC, Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA, AEGEE, Niezależne Zrzeszenie Studentów, Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA - POLAND czy Studenckie Towarzystwo Naukowe, które stwarzają studentom m.in.: możliwość odbycia praktyk, znalezienia pracy i zdobycia doświadczenia w największych koncernach w kraju i za granicą, poszerzanie wiedzy, udział w seminariach i konferencjach, również międzynarodowych, a także skłaniają studentów do aktywizacji środowiska akademickiego, poprzez działania podejmowane w dziedzinie kultury, edukacji, zdrowia, czy sportu.

Studenci aktywnie działają w Samorządzie Studenckim, który za główne cele swojej działalności przyjmuje ochronę praw, godności i interesów studentów, inicjowanie życia kulturalno – rozrywkowego oraz sprawy socjalno – bytowe.

Wszyscy studenci, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę, ale także brać udział w różnego rodzaju badaniach, mogą zapisać się do kół naukowych działających na poszczególnych wydziałach. Obecnie na UMK działa około 100 kół naukowych, z czego ponad 40 w Collegium Medicum w Bydgoszczy.

Na naszej uczelni funkcjonują również chóry: Chór Akademicki UMK, Chór Collegium Medicum, Chór Wydziału Teologicznego Tibi Domine oraz Chór Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.

UMK posiada swoją uczelnianą rozgłośnię - Radio Sfera, w którym studenci mają możliwość odbycia praktyk i zdobycia szlifów dziennikarskich. Audycji nadawanych przez radio można słuchać w domach studenckich oraz na stronie internetowej: www.sfera.umk.pl

Festiwal Nauki i Sztuki

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Urząd Miasta Torunia oraz Towarzystwo Naukowe w Toruniu wspólnie organizują każdego roku Toruński Festiwal Nauki i Sztuki. Celem postawionym sobie przez organizatorów Festiwalu - jest popularyzacja nauki, a także sztuki wśród mieszkańców Torunia i regionu. Aktywny udział w imprezie biorą nie tylko pracownicy toruńskich uczelni, ale także lokalnych przedsiębiorstw oraz instytucji, którzy prezentują stosowane w swojej pracy osiągnięcia naukowe lub działania związane ze sztuką. Właśnie to odróżnia toruński Festiwal od podobnych przedsięwzięć organizowanych w innych ośrodkach akademickich.

W ciągu czterech dni prezentowane są osiągnięcia kilkudziesięciu dziedzin nauki, a także sztuki. Wszyscy zainteresowani mieszkańcy miasta i regionu mają wyjątkową okazję do spotkania oko w oko z prawdziwą nauką i sztuką. Od kuchni poznać mogą miejsca na co dzień niedostępne - naukowe laboratoria i warsztaty pracy uczonych i artystów, a także przedstawicieli różnych firm oraz instytucji. Festiwal umożliwia poznanie naukowego punktu widzenia na wiele problemów i zjawisk życia codziennego.

Wszystkie edycje Festiwalu odniosły sukces frekwencyjny i organizacyjny.

W programie ostatniej edycji znalazło się 150 imprez - spotkań, prezentacji, wykładów, dyskusji, wycieczek, wystaw, warsztatów i konkursów. Atrakcyjny program przyciągnął około 30 tys. uczestników, także spoza miasta, a nawet regionu. Idea Festiwalu doskonale wpisuje się w atmosferę Torunia - miasta kojarzonego nie tylko z pięknymi zabytkami, ale także - z nauką i sztuką. Toruński Festiwal należy do stowarzyszenia organizatorów festiwali nauki w Europie (European Science Events Association).

GALERIA

Kontakt

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Gagarina 11
87-100 Toruń
tel. 56 611 40 10

www.umk.pl
http://www.facebook.com/UniwersytetMikolajaKopernika

Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich

tel. 56 611 45 15
kandydat@umk.pl

Centrum Promocji i Informacji

tel. 56 611 46 57
promocja@umk.pl
kontakt@umk.pl

 

Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy

ul. Jagiellońska 13-15
85-067 Bydgoszcz
tel. 52 585 33 00

sekretariat@cm.umk.pl 

www.cm.umk.pl

Dział Dydaktyki CM

tel. 52 585 37 75
dydaktyka@cm.umk.pl

Dział Promocji i Informacji CM

tel. 52 585 38 13
promocja@cm.umk.pl

Studia na Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (UMK) - dostępne kierunki:

Katalog kierunków