KierunkiStudiów.pl

Menu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (UMK)

ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel. 56 642 36, 56 611 48 74

Strona www Email

Zasady rekrutacji 2019/2020

Kierunki:

O UMK

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Uniwersytet Mikołaja Kopernika powstał w 1945 roku. Jest to jeden z pięciu najlepszych polskich uniwersytetów i znalazł się w zestawieniu QS World University Rankings (4% najlepszych uczelni z całego świata).. 

Wydziały UMK:

 • Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
 • Wydział Chemii
 • Wydział Farmaceutyczny (Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy)
 • Wydział Filologiczny
 • Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
 • Wydział Humanistyczny
 • Wydział Lekarski (Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy)
 • Wydział Matematyki i Informatyki
 • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Wydział Nauk Historycznych
 • Wydział Nauk o Zdrowiu (Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy)
 • Wydział Nauk o Ziemi
 • Wydział Nauk Pedagogicznych
 • Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych
 • Wydział Prawa i Administracji
 • Wydział Sztuk Pięknych
 • Wydział Teologiczny
 • Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii
Uczelnia posiada nowoczesną infrastrukturę badawczą: m.in. Krajowe Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej (FAMO), Centrum Optyki Kwantowej oraz Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii i dydaktyczną: m.in. Collegium Humanisticum i najnowsze Uniwersyteckie Centrum Sportowe.

W Centrum Astronomii UMK w podtoruńskich Piwnicach znajduje się unikatowy 32-metrowy radioteleskop. Na Spitsbergenie (na Morzu Arktycznym) funkcjonuje Stacja Polarna UMK. Uczelnia jest także organizatorem Polskiej Misji Historycznej na uniwersytecie w Würzburgu. Naukowcy z UMK odnoszą wiele spektakularnych sukcesów: zbudowali m.in. tomograf optyczny - supernowoczesne urządzenie do badania oka.

Imponujące są zasoby Biblioteki Uniwersyteckiej, która oferuje około 3 mln wolumenów książek, czasopism i jednostek zbiorów specjalnych. Na UMK działa Akademickie Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa” - jeden z najstarszych polskich klubów studenckich.

To wszystko powoduje, że UMK jest jednym z 5 najlepszych uniwersytetów w Polsce i znalazł się w zestawieniu QS World University Rankings (4% najlepszych uczelni z całego świata).

Oferta kształcenia

>>Pełna oferta studiów<<

Lista kierunków oferowanych na UMK w roku akademickim 2018/2019

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
biologia
biologia sądowa
biotechnologia
ochrona środowiska
Sport i Wellness (wspólnie z Wydziałem Nauk Pedagogicznych oraz Wydziałem Nauk o Ziemi)
Wydział Chemii
chemia
chemia kosmetyczna
chemia medyczna
chemia i technologia żywności
materiały współczesnych technologii
Wydział Farmaceutyczny (Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy)
analityka medyczna
farmacja
kosmetologia
Wydział Filologiczny
filologia angielska
filologia bałkańska
filologia germańska
filologia rosyjska
filologia romańska
filologia włoska
filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie
filologia – japonistyka
filologia – lingwistyka stosowana (języka francuski z językiem arabskim)
filologia – lingwistyka stosowana (język włoski z językiem hiszpańskim)
filologia – lingwistyka stosowana (język francuski z językiem hiszpańskim)
filologia – lingwistyka stosowana (język rosyjski z językiem czeskim)
filologia polska
filologia polska jako obca
język obcy w biznesie
komparatystyka literacko-kulturowa
kulturoznawstwo
kulturoznawstwo – specjalność Kultura Dalekiego Wschodu
lingwistyka praktyczna i copywriting
logopedia
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
astronomia
automatyka i robotyka
fizyka
fizyka techniczna
informatyka stosowana
Wydział Humanistyczny
filozofia
kognitywistyka
medioznawstwo
organizacja opieki nad osoba starszą (z Wydziałem Teologicznym i Wydziałem Nauk o Ziemi)
psychologia
religioznawstwo
socjologia
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne
Wydział Lekarski (Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy)
kierunek lekarski
biotechnologia
inżynieria biomedyczna
optyka okularowa z elementami optometrii
Wydział Matematyki i Informatyki
matematyka
matematyka i ekonomia (wspólnie z Wydziałem Nauk Ekonomicznych i Zarządzania)
matematyka stosowana
informatyka
informatyka - studia inżynierskie
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
ekonomia
finanse i rachunkowość
komunikacja i psychologia w biznesie
logistyka
matematyka i ekonomia (wspólnie z Wydziałem Matematyki i Informatyki)
zarządzanie
Wydział Nauk Historycznych
archeologia
architektura informacji
archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
etnologia – antropologia kulturowa
historia
historia sztuki
studia skandynawsko-bałtyckie
wojskoznawstwo
zarządzanie informacją i bibliologia
Wydział Nauk o Zdrowiu (Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy)
audiofonologia
elektroradiologia
dietetyka
fizjoterapia
organizacja opieki nad osobą starszą (wspólnie z Wydziałem Humanistycznym i Wydziałem Teologicznym)
pielęgniarstwo
położnictwo
ratownictwo medyczne
terapia zajęciowa
zdrowie publiczne
Wydział Nauk o Ziemi
geografia
gospodarka przestrzenna
studia miejskie
Sport i Wellness (wspólnie z Wydziałem Biologii i Ochrony Środowiska oraz Wydziałem Nauk Pedagogicznych)
turystyka i rekreacja
Wydział Nauk Pedagogicznych
pedagogika
pedagogika medialna
pedagogika specjalna
praca socjalna
Sport i Wellness (wspólnie z Wydziałem Biologii i Ochrony Środowiska oraz Wydziałem Nauk o Ziemi)
Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych
bezpieczeństwo narodowe
bezpieczeństwo wewnętrzne
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
politologia
stosunki międzynarodowe
Wydział Prawa i Administracji
administracja
prawo
Wydział Sztuk Pięknych
architektura wnętrz
malarstwo
grafika

konserwacja i restauracja dzieł sztuki
krytyka artystyczna
rzeźba
sztuka mediów i edukacja wizualna
ochrona dóbr kultury
Wydział Teologiczny
teologia
nauki o rodzinie
organizacja opieki nad osoba starszą (z Wydziałem Humanistycznym i Wydziałem Nauk o Zdrowiu) (I stopnia)
 

Rekrutacja

Rejestracja kandydatów na I rok studiów na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną. Celowi temu służy specjalny system:

>>Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK)<<

Poprzez dowolny komputer podłączony do Internetu można nie tylko złożyć podanie  o przyjęcie na studia, ustalać i zmieniać preferencje co do wybranych kierunków studiów (w przypadku składania podania na kilka kierunków jednocześnie), sprawdzać wyniki rekrutacji, odczytywać komunikaty kierowane do wszystkich kandydatów, ale także sprawdzać saldo swoich opłat rekrutacyjnych, przydzielać opłaty do wybranych kierunków studiów i tworzyć druk przelewu. Kandydaci, którzy muszą zdawać egzamin wstępny (stara matura), z IRK dowiedzą się o terminie i miejscu odbywania się egzaminów.  

Co warto wiedzieć

Zdobycie stabilnej pozycji jednego z pięciu najlepszych polskich uniwersytetów nie zaspokaja ambicji toruńsko-bydgoskiego środowiska naukowego. Dzięki wysokiemu poziomowi prowadzonych tu badań, UMK jest w wielu dziedzinach uznanym partnerem w światowej wymianie i współpracy naukowej. Uniwersytet ściśle współpracuje z blisko 60 uczelniami z całego świata.

Toruń to także doskonałe miejsce do naukowych spotkań. Każdego roku na UMK organizowanych jest około stu konferencji naukowych, często o długoletniej tradycji i renomie w środowisku naukowym. Uniwersytet jest pożądanym partnerem we współpracy naukowej również dlatego, że w wielu dziedzinach dysponuje unikalną bazą naukową. W Centrum Astronomii UMK w podtoruńskich Piwnicach znajduje się unikatowy w Europie środkowowschodniej 32-metrowy radioteleskop, włączony do sieci VLBI (Consortium for Very Long Baseline Interferometry in Europe) – projektu o światowym zasięgu, którego celem jest jednoczesna obserwacja danego obiektu przez kilkanaście anten.

UMK nie tylko stara się zapewnić młodym ludziom odpowiednie warunki kształcenia, ale również wspiera w odnalezieniu drogi zawodowej. Biuro Karier UMK gwarantuje pomoc w  poszukiwaniach praktyk, staży i pracy.

Uczelnia prowadzi zakrojoną na szeroką skalę współpracę międzynarodową z wieloma zagranicznymi uniwersytetami, jak również krajową, z najlepszymi uczelniami w Polsce. Z roku na rok rośnie popularność takich programów jak MOST czy Erasmus, które oferują możliwość wyjazdu  do wybranego kraju / na wybraną uczelnię w celach naukowych i poznawczych.

Okres studiów na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika na długo zapada w pamięć jego absolwentom. Przyczynia się do tego chociażby Program „Absolwent UMK” koordynowany przez Centrum Promocji i Informacji UMK. Dzięki niemu tysiące byłych studentów podtrzymuje kontakt z uczelnią po opuszczeniu jej murów oraz korzysta ze specjalnie dla nich przygotowanej oferty. Pozwala ona m.in. na odbudowanie kontaktów z kolegami ze studenckiej ławy.

Wyjazdy zagraniczne
Osoby studiujące na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu mogą wyjechać na uczelnie zagraniczne w ramach programu Erasmus koordynowanego przez Biuro Programów Międzynarodowych. Program ten oferuje między innymi możliwość odbycia części studiów w uczelni w kraju Unii Europejskiej. Wyjazd jest możliwy na okres od trzech miesięcy do jednego roku akademickiego. Studenci korzystający z Erasmusa są zwolnieni z czesnego w zagranicznej uczelni, a okres studiów za granicą jest zaliczony do studiów w Polsce.
Pełna lista uczelni zagranicznych, z którymi UMK ma podpisane umowy znajduje się tutaj.

Klub studencki
UMK ma Klub Studencki „Od Nowa”, w którym odbywają się różnego rodzaju imprezy kulturalne: koncerty, festiwale teatralne np. KLAMRA, Majowy BUUM Poetycki, festiwale muzyczne, np. Jazz Od Nowa Festival, Toruń Blues Meeting, Afryka Reggae Festival. W Od Nowie znajdują się również dwie galerie: Dworzec Zachodni i Galeria 011, a także kino „Niebieski Kocyk”. W 2012 roku Od Nowa została rozbudowana i zmodernizowana, ma ponad 2000 m2 powierzchni, na której znajdą się m.in.: 4 sceny koncertowe (1 z nich w plenerze), dwie przestrzenie wystawiennicze, nowoczesną salę kinowo-teatralną oraz nowoczesne zaplecze techniczne.

Uniwersyteckie Centrum Sportowe
W kwietniu 2013 roku uruchomione zostało Uniwersyteckie Centrum Sportowe, nowoczesny obiekt, w którym mieści się hala sportowo-widowiskowa z możliwością aranżacji dla różnych dyscyplin, tj. piłki siatkowej, piłki ręcznej i koszykówki. W hali zamontowana jest stacjonarnej ściany wspinaczkowej. Ponadto w Centrum Sportowym znajduje się pływalnia kryta, niecka rekreacyjna z torami do nauki pływania, gejzerem powietrznym, dwoma basenami jacuzzi i brodzikiem dla małych dzieci. W budynku nie brakuje oczywiście siłowni oraz sali fitness. W drugim etapie inwestycji powstaną: boisko do piłki nożnej, wielofunkcyjne boisko do piłki ręcznej, do koszykówki i jedno do piłki siatkowej, trzy korty tenisowe, dwa boiska do piłki plażowej, sztuczna bieżnia prosta z 8 torami o długości 130 metrów.

Organizacje studenckie

Na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika działa wiele organizacji studenckich, takich jak AIESEC, Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA, AEGEE, Niezależne Zrzeszenie Studentów, Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA - POLAND czy Studenckie Towarzystwo Naukowe, które stwarzają studentom m.in.: możliwość odbycia praktyk, znalezienia pracy i zdobycia doświadczenia w największych koncernach w kraju i za granicą, poszerzanie wiedzy, udział w seminariach i konferencjach, również międzynarodowych, a także skłaniają studentów do aktywizacji środowiska akademickiego, poprzez działania podejmowane w dziedzinie kultury, edukacji, zdrowia, czy sportu.

Studenci aktywnie działają w Samorządzie Studenckim, który za główne cele swojej działalności przyjmuje ochronę praw, godności i interesów studentów, inicjowanie życia kulturalno – rozrywkowego oraz sprawy socjalno – bytowe.

Wszyscy studenci, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę, ale także brać udział w różnego rodzaju badaniach, mogą zapisać się do kół naukowych działających na poszczególnych wydziałach. Obecnie na UMK działa około 100 kół naukowych, z czego ponad 40 w Collegium Medicum w Bydgoszczy.

Na naszej uczelni funkcjonują również chóry: Chór Akademicki UMK, Chór Collegium Medicum, Chór Wydziału Teologicznego Tibi Domine oraz Chór Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.

UMK posiada swoją uczelnianą rozgłośnię - Radio Sfera, w którym studenci mają możliwość odbycia praktyk i zdobycia szlifów dziennikarskich. Audycji nadawanych przez radio można słuchać w domach studenckich oraz na stronie internetowej: www.sfera.umk.pl

Festiwal Nauki i Sztuki

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Urząd Miasta Torunia oraz Towarzystwo Naukowe w Toruniu wspólnie organizują każdego roku Toruński Festiwal Nauki i Sztuki. Celem postawionym sobie przez organizatorów Festiwalu - jest popularyzacja nauki, a także sztuki wśród mieszkańców Torunia i regionu. Aktywny udział w imprezie biorą nie tylko pracownicy toruńskich uczelni, ale także lokalnych przedsiębiorstw oraz instytucji, którzy prezentują stosowane w swojej pracy osiągnięcia naukowe lub działania związane ze sztuką. Właśnie to odróżnia toruński Festiwal od podobnych przedsięwzięć organizowanych w innych ośrodkach akademickich.

W ciągu czterech dni prezentowane są osiągnięcia kilkudziesięciu dziedzin nauki, a także sztuki. Wszyscy zainteresowani mieszkańcy miasta i regionu mają wyjątkową okazję do spotkania oko w oko z prawdziwą nauką i sztuką. Od kuchni poznać mogą miejsca na co dzień niedostępne - naukowe laboratoria i warsztaty pracy uczonych i artystów, a także przedstawicieli różnych firm oraz instytucji. Festiwal umożliwia poznanie naukowego punktu widzenia na wiele problemów i zjawisk życia codziennego.

Wszystkie edycje Festiwalu odniosły sukces frekwencyjny i organizacyjny.

W programie ostatniej edycji znalazło się 150 imprez - spotkań, prezentacji, wykładów, dyskusji, wycieczek, wystaw, warsztatów i konkursów. Atrakcyjny program przyciągnął około 30 tys. uczestników, także spoza miasta, a nawet regionu. Idea Festiwalu doskonale wpisuje się w atmosferę Torunia - miasta kojarzonego nie tylko z pięknymi zabytkami, ale także - z nauką i sztuką. Toruński Festiwal należy do stowarzyszenia organizatorów festiwali nauki w Europie (European Science Events Association).

GALERIA

Kontakt

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

ul. Gagarina 11
87-100 Toruń
tel. 56 611 40 10
fax 56 654 29 44

Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich

tel. 56 611 45 15
kandydat@umk.pl

Centrum Promocji i Informacji

tel. 56 611 46 57
promocja@umk.pl
kontakt@umk.pl

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny UMK w Grudziądzu

ul. Sienkiewicza 22
86-300 Grudziądz
tel./fax 56 611 22 35

Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy

ul. Jagiellońska 13-15
85-067 Bydgoszcz
tel. 52 585 33 00
fax 52 585 33 08

www.cm.umk.pl

Dział Dydaktyki CM

tel. 52 585 33 88, 52 585 37 75
dydaktyka@cm.umk.pl

Dział Promocji i Informacji CM

tel. 52 585 38 13
promocja@cm.umk.pl
sekretariat@cm.umk.pl 

Studia na Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (UMK) - dostępne kierunki:

Katalog kierunków