KierunkiStudiów.pl

Menu

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich (PBŚ)

Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz
tel. 52 374 94 11

Kierunki studiów

 

WYDZIAŁ Studia stacjonarne
kierunek / specjalność
Studia niestacjonarne
kierunek / specjalność
BUDOWNICTWA, ARCHITEKTURY
I  INŻYNIERII
ŚRODOWISKA
architektura -
architektura wnętrz -
budownictwo budownictwo
inżynieria środowiska inżynieria środowiska
geodezja i kartografia - nowość! -

INŻYNIERII MECHANICZNEJ

inżynieria odnawialnych źródeł energii

 • projektowanie instalacji odnawialnych źródeł energii
 • monitorowanie instalacji odnawialnych źródeł energii
-

inżynieria biomedyczna

 • techniczny doradca medyczny
 • teleinformatyka medyczna

inżynieria biomedyczna

 • techniczny doradca medyczny
 • teleinformatyka medyczna

przetwórstwo tworzyw sztucznych

 • technologiczna
 • narzędziowa CAD/CAM
-
mechanika i budowa maszyn
 • konstrukcja maszyn i urządzeń
 • samochody i ciągniki
 • technika tworzyw polimerowych
 • technologia maszyn
 • pojazdy szynowe
 • maszyny robocze
mechanika i budowa maszyn
 • konstrukcja maszyn i urządzeń
 • samochody i ciągniki
 • technika tworzyw polimerowych
 • maszyny robocze
 • pojazdy szynowe
 • technologia  maszyn
mechatronika - nowość!  

transport

 • inżynieria powypadkowa w transporcie
 • inżynieria ruchu drogowego
 • organizacja transportu
 • transport drogowy
 • logistyka

transport

 • inżynieria powypadkowa w transporcie
 • inżynieria ruchu drogowego
 • organizacja transportu
 • transport drogowy
 • logistyka
wzornictwo -
TECHNOLOGII
I INŻYNIERII
CHEMICZNEJ

technologia chemiczna

 • biotechnologia przemysłowa
 • technologia procesów chemicznych
 • chemia i technologia kosmetyków

technologia chemiczna

 • technologia procesów chemicznych

technologia żywności i żywienie człowieka

 • inżynieria żywności
-

analityka chemiczna i spożywcza

 • analityka środowiska
 • analityka żywności
-

inżynieria materiałowa

 • inżynieria materiałów polimerowych
-
TELEKOMUNIKACJI, INFORMATYKI
I  ELEKTROTECHNIKI

elektronika i telekomunikacja

 • systemy i sieci komunikacji cyfrowej

elektronika i telekomunikacja

 • systemy i sieci komunikacji cyfrowej

elektrotechnika

 • elektrotechnika przemysłowa

elektrotechnika

 • elektrotechnika przemysłowa

energetyka

 • eksploatacja systemów energetycznych
-

teleinformatyka

 • sieci teleinformatyczne
-

informatyka stosowana

 • technologie informacyjne
 • programowanie aplikacji biznesowych

informatyka stosowana

 • technologie informacyjne
ROLNICTWA I BIOTECHNOLOGII

architektura krajobrazu

 • architektura obiektów krajobrazu
 • ochrona i kształtowanie krajobrazu
-

rolnictwo

 • agronomia i agrobiznes
 • kształtowanie środowiska
 • ochrona roślin
 • produkcja ogrodnicza

rolnictwo

 • agronomia i agrobiznes
 • kształtowanie środowiska

technologia żywności i żywienie człowieka

 • technologie produktów roślinnych
 • technologie produktów zwierzęcych

technologia żywności i żywienie człowieka

 • technologie produktów roślinnych
 • technologie produktów zwierzęcych

biotechnologia

 • agrobiotechnologia
 • biotechnologia w produkcji zwierzęcej

biotechnologia

 • agrobiotechnologia

zielarstwo i fitoterapia

 • technologia roślinnych substancji bioaktywnych
 • zastosowanie roślin leczniczych
HODOWLI
I BIOLOGII
ZWIERZĄT

zootechnika

 • agroturystyka
 • hodowla zwierząt i gospodarka paszowa
 • hodowla zwierząt wolno żyjących i gospodarka łowiecka
 • organizacja rozrodu i ochrona zdrowia zwierząt
zootechnika
 • agroturystyka
 • hodowla zwierząt i gospodarka paszowa
inspekcja weterynaryjna -
zoofizjoterapia
 • fizjoterapia zwierząt towarzyszących
 • fizjoterapia zwierząt nieudomowionych i egzotycznych
-
gospodarowanie zasobami naturalnymi - nowość!  
ZARZĄDZANIA

zarządzanie

 • zarządzanie w gospodarce żywnościowej
 • zarządzanie w przedsiębiorstwie przemysłowym
 • zarządzanie w handlu i usługach
 • marketing w organizacji

zarządzanie

 • zarządzanie w handlu i usługach
 • marketing w organizacji

zarządzanie i inżynieria produkcji

 • projektowanie usług logistycznych
 • zarządzanie procesami produkcyjnymi

zarządzanie i inżynieria produkcji

 • projektowanie usług logistycznych
 • zarządzanie procesami produkcyjnymi

finanse i rachunkowość

 • finanse i rachunkowość przedsiębiorstw
 • finanse i rachunkowość sektora publicznego
 • rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw
-

 

Rekrutacja

Katalog kierunków