KierunkiStudiów.pl

Menu

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy (UTP)

Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz
tel. 52 374 94 11

Strona www Email

O Uczelni

Dołącz do #TeamUTP

Czy wybrane studia dadzą mi możliwość rozwoju i dobrą pracę? Zadajesz sobie takie pytanie - odpowiedzią jest UTP!

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy jako jedyna szerokoprofilowa uczelnia w regionie kujawsko-pomorskim, daje możliwość zdobycia dyplomu inżyniera, licencjata, magistra i doktora w obszarze nauk: technicznych, przyrodniczych, rolniczych, ekonomicznych i artystycznych.

W ciągu 68 lat istnienia mury Uniwersytetu opuściło ponad 60 000 absolwentów, dobrze przygotowanych do podjęcia atrakcyjnej pracy. Ofertę edukacyjną UTP tworzą 32 kierunki studiów.

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowa, ciekawe, nowoczesne programy studiów wzbogacone o zajęcia praktyczne, obozy sportowe, plenery artystyczne i programy POWER to atuty naszej uczelni. To także ponad 50 wykładowców z zagranicy. UTP prowadzi ożywione kontakty z wieloma uczelniami i ośrodkami badawczymi na całym świecie. Uczelnia bierze udział w programie Erasmus+, w ramach którego rokrocznie na naszą uczelnię przyjeżdża około 300 studentów zagranicznych.

Chlubą Uniwersytetu są absolwenci, którzy znakomicie radzą sobie na rynku pracy i bez trudu znajdują atrakcyjną pracę. UTP posiada nowoczesną bazę dydaktyczną w campusie fordońskim oraz budynkach w centrum Bydgoszczy, przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dla studentów przygotowaliśmy 1300 miejsc w nowoczesnych domach studenckich z dostępem do internetu.

Swoje pasje studenci UTP mogą rozwijać w ponad 60 kołach naukowych, organizacjach, klubach studenckich, gazecie akademickiej - Format 2.0, czy wolontariacie, np. Uniwersytetu Dziecięcego.

Wejdź na stronę: www.utp.edu.pl

Władze

 Władze Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Rektor
prof. dr hab. inż. Tomasz Topoliński
tel. +48 52 374 94 44
rektor@utp.edu.pl

Prorektor ds. nauki
dr hab. inż. Stanisław Mroziński, prof. uczelni
tel. +48 52 374 92 49
sekretariat.RN@utp.edu.pl

Prorektor ds. organizacji i rozwoju
dr hab. inż. Dariusz Pańka, prof. uczelni
tel. +48 52 374 93 29
sekretariat.RR@utp.edu.pl

Prorektor ds. współpracy międzynarodowej
prof. dr hab. inż. Adam Gadomski
tel. +48 52 374 92 49
sekretariat.RM@utp.edu.pl

Prorektor ds. kształcenia i spraw studenckich
dr inż. Marcin Drechny
tel. +48 52 374 92 58
sekretariat.RD@utp.edu.pl

Kierownik biura rektora, rzecznik prasowy
dr inż. Franciszek Bromberek, doc.
tel. +48 52 374 94 44,
tel. kom.: 513924744
franciszek.bromberek@utp.edu.pl

Asystent rektora
mgr inż. Sandra Śmigiel
tel. +48 52 374 94 44,
tel. kom. 513923346
sandra.smigiel@utp.edu.pl

Kierunki studiów

 >>Informator dla kandydatów 2019/2020<<

WYDZIAŁ Studia stacjonarne
kierunek / specjalność
Studia niestacjonarne
kierunek / specjalność
BUDOWNICTWA, ARCHITEKTURY
I  INŻYNIERII
ŚRODOWISKA
architektura -
architektura wnętrz -
budownictwo budownictwo
inżynieria środowiska inżynieria środowiska
geodezja i kartografia - nowość! -

INŻYNIERII MECHANICZNEJ

inżynieria odnawialnych źródeł energii

 • projektowanie instalacji odnawialnych źródeł energii
 • monitorowanie instalacji odnawialnych źródeł energii
-

inżynieria biomedyczna

 • techniczny doradca medyczny
 • teleinformatyka medyczna

inżynieria biomedyczna

 • techniczny doradca medyczny
 • teleinformatyka medyczna

przetwórstwo tworzyw sztucznych

 • technologiczna
 • narzędziowa CAD/CAM
-
mechanika i budowa maszyn
 • konstrukcja maszyn i urządzeń
 • samochody i ciągniki
 • technika tworzyw polimerowych
 • technologia maszyn
 • pojazdy szynowe
 • maszyny robocze
mechanika i budowa maszyn
 • konstrukcja maszyn i urządzeń
 • samochody i ciągniki
 • technika tworzyw polimerowych
 • maszyny robocze
 • pojazdy szynowe
 • technologia  maszyn
mechatronika - nowość!  

transport

 • inżynieria powypadkowa w transporcie
 • inżynieria ruchu drogowego
 • organizacja transportu
 • transport drogowy
 • logistyka

transport

 • inżynieria powypadkowa w transporcie
 • inżynieria ruchu drogowego
 • organizacja transportu
 • transport drogowy
 • logistyka
wzornictwo -
TECHNOLOGII
I INŻYNIERII
CHEMICZNEJ

technologia chemiczna

 • biotechnologia przemysłowa
 • technologia procesów chemicznych
 • chemia i technologia kosmetyków

technologia chemiczna

 • technologia procesów chemicznych

technologia żywności i żywienie człowieka

 • inżynieria żywności
-

analityka chemiczna i spożywcza

 • analityka środowiska
 • analityka żywności
-

inżynieria materiałowa

 • inżynieria materiałów polimerowych
-
TELEKOMUNIKACJI, INFORMATYKI
I  ELEKTROTECHNIKI

elektronika i telekomunikacja

 • systemy i sieci komunikacji cyfrowej

elektronika i telekomunikacja

 • systemy i sieci komunikacji cyfrowej

elektrotechnika

 • elektrotechnika przemysłowa

elektrotechnika

 • elektrotechnika przemysłowa

energetyka

 • eksploatacja systemów energetycznych
-

teleinformatyka

 • sieci teleinformatyczne
-

informatyka stosowana

 • technologie informacyjne
 • programowanie aplikacji biznesowych

informatyka stosowana

 • technologie informacyjne
ROLNICTWA I BIOTECHNOLOGII

architektura krajobrazu

 • architektura obiektów krajobrazu
 • ochrona i kształtowanie krajobrazu
-

rolnictwo

 • agronomia i agrobiznes
 • kształtowanie środowiska
 • ochrona roślin
 • produkcja ogrodnicza

rolnictwo

 • agronomia i agrobiznes
 • kształtowanie środowiska

technologia żywności i żywienie człowieka

 • technologie produktów roślinnych
 • technologie produktów zwierzęcych

technologia żywności i żywienie człowieka

 • technologie produktów roślinnych
 • technologie produktów zwierzęcych

biotechnologia

 • agrobiotechnologia
 • biotechnologia w produkcji zwierzęcej

biotechnologia

 • agrobiotechnologia

zielarstwo i fitoterapia

 • technologia roślinnych substancji bioaktywnych
 • zastosowanie roślin leczniczych
HODOWLI
I BIOLOGII
ZWIERZĄT

zootechnika

 • agroturystyka
 • hodowla zwierząt i gospodarka paszowa
 • hodowla zwierząt wolno żyjących i gospodarka łowiecka
 • organizacja rozrodu i ochrona zdrowia zwierząt
zootechnika
 • agroturystyka
 • hodowla zwierząt i gospodarka paszowa
inspekcja weterynaryjna -
zoofizjoterapia
 • fizjoterapia zwierząt towarzyszących
 • fizjoterapia zwierząt nieudomowionych i egzotycznych
-
gospodarowanie zasobami naturalnymi - nowość!  
ZARZĄDZANIA

zarządzanie

 • zarządzanie w gospodarce żywnościowej
 • zarządzanie w przedsiębiorstwie przemysłowym
 • zarządzanie w handlu i usługach
 • marketing w organizacji

zarządzanie

 • zarządzanie w handlu i usługach
 • marketing w organizacji

zarządzanie i inżynieria produkcji

 • projektowanie usług logistycznych
 • zarządzanie procesami produkcyjnymi

zarządzanie i inżynieria produkcji

 • projektowanie usług logistycznych
 • zarządzanie procesami produkcyjnymi

finanse i rachunkowość

 • finanse i rachunkowość przedsiębiorstw
 • finanse i rachunkowość sektora publicznego
 • rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw
-

Rekrutacja

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
Dział Kształcenia i Spraw Studenckich, Biuro Rekrutacji
Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz

Życie studenckie

Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego UTP

W skład Samorządu Studenckiego wchodzą wszyscy studenci danej Uczelni (art. 202 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym). Jednak aby głos studentów był silny i znaczący, wybieramy swoich przedstawicieli na drodze wyborów. To oni działają w oficjalnych strukturach samorządu, m.in. w Uczelnianej Radzie Samorządu Studenckiego UTP, która jest najwyższym organem reprezentującym studentów na naszej Uczelni.
Zajmujemy się przede wszystkim reprezentowaniem i dbaniem o prawa studentów jak i opracowywaniem nowych rozwiązań korzystnych dla nas wszystkich. Wielu z nas jest członkami Kolegium Elektorów Studentów (mając prawo wyboru Dziekanów i Rektora), Kolegium Senatorów Studentów (zasiadając w Senacie Uczelni, czyli najwyższego jej organu) i wielu komisji uczelnianych i senackich. Dbamy by wszędzie interes studentów nie został pominięty.
Wspieramy też każdy przejaw studenckiej aktywności a sami organizujemy wiele cyklicznych wydarzeń, jak Otrzęsiny, Juwenalia Bydgoskie UTP oraz wiele mniejszych imprez razem z naszymi partnerami.
Działamy w:
– Parlamencie Studentów RP
– Forum Uczelni Technicznych
– Forum Uczelni Rolniczych
– Porozumieniu Samorządów Uczelni Bydgoskich 

I. KOŁA ARTYSTYCZNE
 
CHÓR AKADEMICKI
Dyrygent: mgr Agnieszka Sowa chorutp@gmail.com
 
Bierze aktywny udział w życiu kulturalnym nie tylko miasta i regionu, ale także kraju. Jest laureatem wielu konkursów i festiwali o randze międzynarodowej. Chętnie współpracuje z innymi chórami akademickimi, przyczyniając się do krzewienia świadomości narodowej i kultury muzycznej w środowisku akademickim. Zespół uczestniczył m.in. w Miedzynarodowym Konkursie Chóralnym „Svatky Pisni” w Ołomuńcu, gdzie zdobył Złoty Dyplom i Medal, XIV Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Religijnej Cantate Deo w Rzeszowie, gdzie zdobył I miejsce, V Ogólnopolskim Konkursie Kolęd i Pastorałek, z którego wrócił ze srebrem, a także miał zaszczyt zaprezentować swoją twórczość Papieżowi Janowi Pawłowi II na Audiencji Generalnej w Watykanie. W swoim repertuarze Chór posiada również dzieła wokalno-instrumentalne, których wykonaniom towarzyszą Orkiestra Symfoniczna oraz Capella Bydgostiensis Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy.
 
II. ORGANIZACJE STUDENCKIE 

KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO UTP
Prezes: dr inż. Magdalena Banach-Szott swfis@utp.edu.pl 

Akademicki Związek Sportowy jest najstarszą bo już 101–letnią organizacją, działającą w polskim środowisku studenckim. Podstawowym celem tej organizacji jest upowszechnianie sportu, rekreacji, turystyki i wszelkiego rodzaju rozgrywek sportowych na terenie Uczelni. AZS w naszej Uczelni odniósł wiele poważnych sukcesów na skalę krajową. Nasi sportowcy biorą czynny udział w większości zawodów sportowych uczelni wyższych, a także sami je organizują. AZS zajmuje się także organizacją obozów szkoleniowych – narciarskich, żeglarskich i innych, związanych tematycznie z prowadzonymi sekcjami.

AKADEMICKI KLUB KRÓTKOFALOWCÓW

Prezes: Konrad Pawlikowski sp2put@utp.edu.pl
 
Akademicki Klub Krótkofalowców wykazuje aktywność w pracy w pasmach amatorskich, ochronie amatorskiej służby satelitarnej zwanej krótkofalarstwem oraz prowadzeniu działalności szkoleniowej.
 
NIEZALEŻNE ZRZESZENIE STUDENTÓW Komisja Uczelniana UTP
Przewodnicząca: Hanna Wojciechowska hanna.wojciechowska@nzs.org.pl 
 
NZS powstało w 1990 roku. Głównym celem tej organizacji jest przyczynienie się do demokratyzacji życia społecznego, utrwalanie i pogłębianie praw obywatelskich, swobód twórczych oraz umacnianie niezawisłości nauki, kultury i sztuki. Jego członkowie organizują i uczestniczą w licznych szkoleniach, spotkaniach i konferencjach tematycznych: ogólnokrajowych i europejskich. NZS żywo uczestniczy w uczelnianym życiu studenckim organizując między innymi WAMPIRIADĘ – cykliczną akcję honorowego oddawania krwi, czy konkurs na najlepszego studenta pod nazwą Studencki Nobel.
 
UCZELNIANA RADA SAMORZĄDU STUDENCKIEGO
Przewodniczący: Karolina Wróbel samorzad@utp.edu.pl 
 

UCZELNIANA RADA SAMORZĄDU DOKTORANTÓW

Przewodniczący: mgr inż. Angela Andrzejewska ursd@utp.edu.pl 


AKADEMICKI KLUB BADAŃ PODWODNYCH ARIUS

Prezes: mgr inż. Krzysztof Chodakowski arius@utp.edu.pl 
 
Klub Badań Podwodnych ARIUS ma ponad 35-letnią już historię. Działając na rzecz środowiska akademickiego zajmuje się szkoleniami płetwonurków na wszystkie stopnie nurkowe w systemie CMAS, a także w zakresie fotografii i filmu podwodnego oraz hydrobiologii oraz organizuje liczne konferencje i obozy treningowe w kraju i za granicą.

STUDENCKIE FORUM BUSINESS CENTRE CLUB
Przewodniczący: Marcin Kośmider m.kosmider@sfbcc.org.pl

III. KOŁA NAUKOWE

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ŚRODOWISKA           
 1. Koło Naukowe Inżynierii Ruchu
  Opiekun naukowy: mgr inż. Marcin Karwasz
 2. Koło Naukowe Inżynierii Sanitarnej i Wodnej
  Opiekun naukowy: dr inż. Rafał Pasela
 3. Koło Naukowe Mechaniki Budowli
  Opiekun naukowy: mgr inż. Magdalena Sosnowska
 4. Koło Naukowe Nowoczesnych Metod Projektowania Technologii Robót Budowlanych
  Opiekun naukowy: dr inż. Zbigniew Tokarski
 5. Koło Naukowe Ogrzewnictwa, Wentylacji i Klimatyzacji KLIMA
  Opiekun naukowy: dr inż. Magdalena Nakielska
 6. Koło Naukowe Architektury i Urbanistyki Grupa B
  Opiekun naukowy: mgr inż. arch. Łukasz Lewandowski
 7. Koło Naukowe FASTLANE
  Opiekun naukowy: mgr inż. Radosław Klusek
 8. Naukowe Koło Artystyczne Sztuk Wizualnych
  Opiekun naukowy: mgr Agnieszka Mierzwa
 9. Koło Naukowe Budownictwo Energooszczędne
  Opiekun naukowy: dr inż. Krzysztof Pawłowski
 10. Koło Naukowe Zarządzania Projektami Budowlanymi COMA
  Opiekun naukowy: dr inż. Jarosław Górecki
 11. Koło Naukowe Historii Architektury i Konserwacji Zabytków ECHINUS
  Opiekun naukowy: dr Daria Bręczewska - Kulesza
 12. Koło Naukowe A4F LAB
  Opiekun naukowy: mgr inż. arch. Jan Janusz
 13. Koło Naukowe ArTak
  Opiekun naukowy: mgr Barbara Linowiecka
WYDZIAŁ HODOWLI I BIOLOGII ZWIERZĄT
 1. Koło Naukowe Ekologii Zwierząt
  Opiekun naukowy: dr inż. Radomir Graczyk 
 2. Koło Naukowe Hodowców Trzody Chlewnej
  Opiekun naukowy: dr inż. Jan Dybała
 3. Naukowe Koło Łowieckie HUBERTUS
  Opiekun naukowy: dr hab. inż. Witold Brudnicki
 4. Koło Naukowe Pasjonatów Hodowli Bydła
  Opiekun naukowy: dr inż. Mariusz Bogucki 
 5. Koło Naukowe Zoologów
  Opiekun naukowy: dr inż. Piotr Indykiewicz 
 6. Koło Naukowe Hobbyści Zwierząt Amatorskich
  Opiekun naukowy: dr inż. Ewa Peter 
 7. Koło Naukowe LEVADA
  Opiekun naukowy: dr inż. Magdalena Drewka
 8. Koło Naukowe Zoofizjoterapeutów
  Opiekun naukowy: dr inż. Konrad Walasik
WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ    
 1. Koło Naukowe CAD 
  Opiekun naukowy: dr inż. Artur Cichański 
 2. Koło Naukowe Mechaników 
  Opiekun naukowy: dr inż. Tadeusz Mikołajczyk 
 3. Koło Naukowe NARZĘDZIOWIEC 
  Opiekun naukowy: dr inż. Robert Polasik 
 4. Koło Naukowe TECH - PLAST 
  Opiekun naukowy: mgr inż. Piotr Czyżewski 
 5. Koło Naukowe Sterowania i Robotyki 
  Opiekun naukowy: dr inż. Sylwester Wawrzyniak
 6. Koło Naukowe TOP GRAN 
  Opiekun naukowy: dr inż. Izabela Piasecka
 7. Koło Naukowe Designu 
  Opiekun naukowy: mgr sztuki Aleksandra Lau 
 8. Koło Naukowe Transportowców 
  Opiekun naukowy: mgr inż. Michał Lewalski 
 9. Koło Naukowe Mechatronika 
  Opiekun naukowy: dr inż. Łukasz Pejkowski 
 10. Koło Naukowe Fanów Motoryzacji 
  Opiekun naukowy: dr inż. Tomasz Kałaczyński 
 11. Koło Naukowe BioMed 
  Opiekun naukowy: dr inż. Adam Mazurkiewicz 
 12. Koło Naukowe Innowacji w Technologii i Środowisku 
  Opiekun naukowy: dr inż. Tomasz Kałaczyński 
 13. Koło Naukowe Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii 
  Opiekun naukowy: dr inż. Adam Mroziński 
 14. Koło Naukowe Tech-Med Team 
  Opiekun naukowy: mgr Marek Andryszczyk 
 15. Koło Naukowe Metod Komputerowych w Transporcie 
  Opiekun naukowy: dr inż. Robert Kostek 
 16. Koło Naukowe Pojazdów Szynowych 
  Opiekun naukowy: mgr inż. Paweł Maćkowiak
 17. Studenckie Koło Projektów Naukowych ECLIPSE 
  Opiekun naukowy: dr inż. Franciszek Bromberek doc. 
 18. Koło naukowe Koło/Kwadrat 
  Opiekun naukowy: mgr inż. Michał Stopel
WYDZIAŁ ROLNICTWA I BIOTECHNOLOGII
 1. Koło Naukowe Agronomii 
  Opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Dariusz Jaskulski 
 2. Koło Naukowe Biotechnologii BioX 
  Opiekun naukowy: dr inż. Iwona Jędrzejczyk 
 3. Koło Naukowe Botaniki i Ekologii 
  Opiekun naukowy: dr inż. Tomasz Stosik 
 4. Koło Naukowe Chemii Rolnej 
  Opiekun naukowy: dr hab. inż. Barbara Murawska 
 5. Koło Naukowe Doradztwa w Agrobiznesie 
  Opiekun naukowy: dr inż. Piotr Prus 
 6. Koło Naukowe Ochrony Roślin 
  Opiekun naukowy: dr inż. Małgorzata Jeske
 7. Koło Naukowe Genetyki i Hodowli Roślin 
  Opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Paweł Nowaczyk
 8. Koło Naukowe Architektury Krajobrazu 
  Opiekun naukowy: dr inż. Maciej Korczyński
 9. Koło naukowe EXPLANT 
  Opiekun naukowy: dr inż. Natalia Miler
WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ
 1. Koło Naukowe Chemików PENTRYT 
  Opiekun naukowy: dr inż. Katarzyna Jurek 
 2. Koło Naukowe Technologów Żywności CIBUS 
  Opiekun naukowy: dr inż. Wojciech Poćwiardowski

WYDZIAŁ TELEKOMUNIKACJI, INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI

 1. Koło Naukowe Elektroników SONDA 
  Opiekun naukowy: dr inż. Damian Ledziński
 2. Studenckie Koło Naukowe Stowarzyszenie Elektryków Polskich 
  Opiekun naukowy: mgr inż. Tomasz Jaczyński
 3. Koło Naukowe Programistów 
  Opiekun naukowy: dr inż. Mścisław Śrutek
 4. Koło Naukowe Matematyków
  Opiekun naukowy: dr Magdalena Alama – Bućko

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

 1. Studenckie Koło Artystyczne "TheATR" 
  Opiekun naukowy: dr Daniel Sobota
 2. Koło Naukowe Rynku Finansowego 
  Opiekun naukowy: dr Grażyna Owczarczyk - Szpakowska
 3. Międzywydziałowe Koło Naukowe EuroProjekt 
  Opiekun naukowy: dr inż. Małgorzata Zajdel
 4. Koło Naukowe Akademia Postępu 
  Opiekun naukowy: dr inż. Małgorzata Michalcewicz – Kaniowska
 5. Międzywydziałowe Studenckie Koło Naukowe „ProEuropa“ 
  Opiekun naukowy: doc. dr Wojciech Szymborski
 6. Koło Naukowe Secretum Servantum 
  Opiekun naukowy: dr Anna Michalska
 7. Koło Naukowe EkoSzansa 
  Opiekun naukowy: dr inż. Ewa Koreleska
 8. Studenckie Koło Naukowe Marketingu i Reklamy 
  Opiekun naukowy: dr Maciej Schulz

INSTYTUT MATEMATYKI I FIZYKI

 1. Koło Naukowe Fizyków NABLA 
  Opiekun naukowy: dr inż. Łukasz Skowroński
STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH
 1. Koło Naukowo-Dyskusyjne Wspólny Język 
  Opiekun naukowy: mgr Alina Maciąg

Katalog kierunków