KierunkiStudiów.pl

Menu

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy (UTP)

Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz
tel. 52 374 94 01, 52 374 94 11

Strona www Email

O Uczelni

UTP - Twój musthave!

Czy nowo wybrane studia dadzą mi możliwość rozwoju i dobrą pracę? Jeśli zadajesz sobie takie pytania - odpowiedzią jest UTP!

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy jako jedyna uczelnia w regionie kujawsko-pomorskim integruje nauki techniczne, przyrodnicze, rolnicze, ekonomiczne i artystyczne, uruchamiając nowe, potrzebne regionowi kierunki studiów. Mamy 67 lat doświadczenia, prestiżu, ale i ciągłego rozwoju. Jako uczelnia szerokoprofilowa dajemy możliwość zdobycia dyplomu inżyniera, licencjata, magistra i doktora.

W ciągu 67 lat istnienia mury Uniwersytetu opuściło blisko 60 000 absolwentów. Atrakcyjną ofertę edukacyjną UTP tworzą 32 kierunki studiów. Pogłębianiu zdobytej wiedzy i poszerzaniu umiejętności zawodowych służą studia podyplomowe (ponad 20 kierunków).

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowa, kierunki z pozytywnymi ocenami Polskiej Komisji Akredytacyjnej, ciekawe, nowoczesne programy studiów, wzbogacone o zajęcia praktyczne, obozy sportowe, plenery artystyczne to atuty naszej uczelni.

UTP prowadzi ożywione kontakty z wieloma uczelniami i ośrodkami badawczymi niemal na całym świecie. Dzięki podpisanym umowom partnerskim studenci oraz pracownicy naukowi mają możliwość obserwowania najnowszych tendencji w nauce i technologii, kształcenia się poza granicami kraju oraz uczestniczenia we wspólnych projektach badawczych. Uczelnia bierze udział w programie Erasmus+. Nasze 20-letnie doświadczenie z tym programem zaowocowało około 200 umowami o współpracy. Dzięki nim ponad 100 naszych studentów i pracowników rocznie wyjeżdża na studia, staże i stypendia zagraniczne - możesz do nich dołączyć!

Poznawać inne kultury i studiować w międzynarodowym towarzystwie możesz także na miejscu. Rokrocznie na naszą uczelnię przyjeżdża około 300 studentów z UE i krajów stowarzyszonych w programie Erasmus+ oraz ponad 50 wykładowców z zagranicy prowadzi na naszej uczelni zajęcia. Nasi studenci już podczas studiów mają możliwość odbycia praktyk, staży, czy też realizacji tematu pracy dyplomowej w oddziałach renomowanych firm regionu, kraju, ale i całej UE.

Chlubą Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego są jego absolwenci, którzy znakomicie radzą sobie na rynku pracy i bez trudu znajdują zatrudnienie, przy pomocy uczelnianego Biura Karier. Realizację marzeń naszych studentów niewątpliwe wspiera szeroki program stypendialny, pomoc finansowa i zawodowa (np. płatne staże) w ramach różnych programów współfinansowanych przez UE. UTP posiada nowoczesną bazę dydaktyczną zlokalizowaną w fordońskim campusie oraz budynkach w centrum Bydgoszczy, przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dla naszych studentów przygotowaliśmy ponad 1300 miejsc w nowoczesnych domach studenckich z dostępem do internetu, restaurację uniwersytecką oraz punkty gastronomiczne w każdym budynku.

Swoje pasje studenci UTP mogą rozwijać w ponad 60 kołach naukowych, organizacjach, klubach studenckich gazecie akademickiej - Format UTP, czy wolontariacie, np. Uniwersytetu Dziecięcego.

Umysł – Technologia - Przyszłość

Władze

 Władze Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Rektor
prof. dr hab. inż. Tomasz Topoliński
tel. +48 52 374 94 44
rektor@utp.edu.pl

Prorektor ds. nauki
dr hab. inż. Stanisław Mroziński, prof. nadzw. UTP
tel. +48 52 374 92 49
sekretariat.RN@utp.edu.pl

Prorektor ds. organizacji i rozwoju
dr hab. inż. Dariusz Pańka, prof. nadzw. UTP
tel. +48 52 374 93 29
sekretariat.RR@utp.edu.pl

Prorektor ds. współpracy międzynarodowej
prof. dr hab. inż. Adam Gadomski
tel. +48 52 374 92 49
sekretariat.RG@utp.edu.pl

Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich
dr hab. inż. Halina Olszewska, prof. nadzw. UTP
tel. +48 52 374 92 58
sekretariat.RD@utp.edu.pl

Prorektor ds. współpracy z otoczeniem
prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki
tel. +48 52 374 94 87
sekretariat.RW@utp.edu.pl

Kierownik biura rektora, rzecznik prasowy
dr inż. Franciszek Bromberek, doc.
tel. +48 52 374 94 44, trel. kom.: 513924744
franciszek.bromberek@utp.edu.pl

Asystent rektora
mgr inż. Sandra Śmigiel
tel. 52 374 94 44, tel. kom. 513923346
sandra.smigiel@utp.edu.pl

Kierunki studiów

 >>Informator dla kandydatów 2019/2020<<

WYDZIAŁ Studia stacjonarne
kierunek / specjalność
Studia niestacjonarne
kierunek / specjalność
BUDOWNICTWA, ARCHITEKTURY
I  INŻYNIERII
ŚRODOWISKA
architektura -
architektura wnętrz -
budownictwo budownictwo
inżynieria środowiska inżynieria środowiska
geodezja i kartografia - nowość! -

INŻYNIERII MECHANICZNEJ

inżynieria odnawialnych źródeł energii

 • projektowanie instalacji odnawialnych źródeł energii
 • monitorowanie instalacji odnawialnych źródeł energii
-

inżynieria biomedyczna

 • techniczny doradca medyczny
 • teleinformatyka medyczna

inżynieria biomedyczna

 • techniczny doradca medyczny
 • teleinformatyka medyczna

przetwórstwo tworzyw sztucznych

 • technologiczna
 • narzędziowa CAD/CAM
-
mechanika i budowa maszyn
 • konstrukcja maszyn i urządzeń
 • samochody i ciągniki
 • technika tworzyw polimerowych
 • technologia maszyn
 • pojazdy szynowe
 • maszyny robocze
mechanika i budowa maszyn
 • konstrukcja maszyn i urządzeń
 • samochody i ciągniki
 • technika tworzyw polimerowych
 • maszyny robocze
 • pojazdy szynowe
 • technologia  maszyn
mechatronika - nowość!  

transport

 • inżynieria powypadkowa w transporcie
 • inżynieria ruchu drogowego
 • organizacja transportu
 • transport drogowy
 • logistyka

transport

 • inżynieria powypadkowa w transporcie
 • inżynieria ruchu drogowego
 • organizacja transportu
 • transport drogowy
 • logistyka
wzornictwo -
TECHNOLOGII
I INŻYNIERII
CHEMICZNEJ

technologia chemiczna

 • biotechnologia przemysłowa
 • technologia procesów chemicznych
 • chemia i technologia kosmetyków

technologia chemiczna

 • technologia procesów chemicznych

technologia żywności i żywienie człowieka

 • inżynieria żywności
-

analityka chemiczna i spożywcza

 • analityka środowiska
 • analityka żywności
-

inżynieria materiałowa

 • inżynieria materiałów polimerowych
-
TELEKOMUNIKACJI, INFORMATYKI
I  ELEKTROTECHNIKI

elektronika i telekomunikacja

 • systemy i sieci komunikacji cyfrowej

elektronika i telekomunikacja

 • systemy i sieci komunikacji cyfrowej

elektrotechnika

 • elektrotechnika przemysłowa

elektrotechnika

 • elektrotechnika przemysłowa

energetyka

 • eksploatacja systemów energetycznych
-

teleinformatyka

 • sieci teleinformatyczne
-

informatyka stosowana

 • technologie informacyjne
 • programowanie aplikacji biznesowych

informatyka stosowana

 • technologie informacyjne
ROLNICTWA I BIOTECHNOLOGII

architektura krajobrazu

 • architektura obiektów krajobrazu
 • ochrona i kształtowanie krajobrazu
-

rolnictwo

 • agronomia i agrobiznes
 • kształtowanie środowiska
 • ochrona roślin
 • produkcja ogrodnicza

rolnictwo

 • agronomia i agrobiznes
 • kształtowanie środowiska

technologia żywności i żywienie człowieka

 • technologie produktów roślinnych
 • technologie produktów zwierzęcych

technologia żywności i żywienie człowieka

 • technologie produktów roślinnych
 • technologie produktów zwierzęcych

biotechnologia

 • agrobiotechnologia
 • biotechnologia w produkcji zwierzęcej

biotechnologia

 • agrobiotechnologia

zielarstwo i fitoterapia

 • technologia roślinnych substancji bioaktywnych
 • zastosowanie roślin leczniczych
HODOWLI
I BIOLOGII
ZWIERZĄT

zootechnika

 • agroturystyka
 • hodowla zwierząt i gospodarka paszowa
 • hodowla zwierząt wolno żyjących i gospodarka łowiecka
 • organizacja rozrodu i ochrona zdrowia zwierząt
zootechnika
 • agroturystyka
 • hodowla zwierząt i gospodarka paszowa
inspekcja weterynaryjna -
zoofizjoterapia
 • fizjoterapia zwierząt towarzyszących
 • fizjoterapia zwierząt nieudomowionych i egzotycznych
-
gospodarowanie zasobami naturalnymi - nowość!  
ZARZĄDZANIA

zarządzanie

 • zarządzanie w gospodarce żywnościowej
 • zarządzanie w przedsiębiorstwie przemysłowym
 • zarządzanie w handlu i usługach
 • marketing w organizacji

zarządzanie

 • zarządzanie w handlu i usługach
 • marketing w organizacji

zarządzanie i inżynieria produkcji

 • projektowanie usług logistycznych
 • zarządzanie procesami produkcyjnymi

zarządzanie i inżynieria produkcji

 • projektowanie usług logistycznych
 • zarządzanie procesami produkcyjnymi

finanse i rachunkowość

 • finanse i rachunkowość przedsiębiorstw
 • finanse i rachunkowość sektora publicznego
 • rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw
-

Rekrutacja

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
Dział Kształcenia i Spraw Studenckich, Biuro Rekrutacji
Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz

Życie studenckie

Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego UTP

W skład Samorządu Studenckiego wchodzą wszyscy studenci danej Uczelni (art. 202 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym). Jednak aby głos studentów był silny i znaczący, wybieramy swoich przedstawicieli na drodze wyborów. To oni działają w oficjalnych strukturach samorządu, m.in. w Uczelnianej Radzie Samorządu Studenckiego UTP, która jest najwyższym organem reprezentującym studentów na naszej Uczelni.
Zajmujemy się przede wszystkim reprezentowaniem i dbaniem o prawa studentów jak i opracowywaniem nowych rozwiązań korzystnych dla nas wszystkich. Wielu z nas jest członkami Kolegium Elektorów Studentów (mając prawo wyboru Dziekanów i Rektora), Kolegium Senatorów Studentów (zasiadając w Senacie Uczelni, czyli najwyższego jej organu) i wielu komisji uczelnianych i senackich. Dbamy by wszędzie interes studentów nie został pominięty.
Wspieramy też każdy przejaw studenckiej aktywności a sami organizujemy wiele cyklicznych wydarzeń, jak Otrzęsiny, Juwenalia Bydgoskie UTP oraz wiele mniejszych imprez razem z naszymi partnerami.
Działamy w:
– Parlamencie Studentów RP
– Forum Uczelni Technicznych
– Forum Uczelni Rolniczych
– Porozumieniu Samorządów Uczelni Bydgoskich 

I. KOŁA ARTYSTYCZNE
 
CHÓR AKADEMICKI
Dyrygent: mgr Agnieszka Sowa chorutp@gmail.com
 
Bierze aktywny udział w życiu kulturalnym nie tylko miasta i regionu, ale także kraju. Jest laureatem wielu konkursów i festiwali o randze międzynarodowej. Chętnie współpracuje z innymi chórami akademickimi, przyczyniając się do krzewienia świadomości narodowej i kultury muzycznej w środowisku akademickim. Zespół uczestniczył m.in. w Miedzynarodowym Konkursie Chóralnym „Svatky Pisni” w Ołomuńcu, gdzie zdobył Złoty Dyplom i Medal, XIV Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Religijnej Cantate Deo w Rzeszowie, gdzie zdobył I miejsce, V Ogólnopolskim Konkursie Kolęd i Pastorałek, z którego wrócił ze srebrem, a także miał zaszczyt zaprezentować swoją twórczość Papieżowi Janowi Pawłowi II na Audiencji Generalnej w Watykanie. W swoim repertuarze Chór posiada również dzieła wokalno-instrumentalne, których wykonaniom towarzyszą Orkiestra Symfoniczna oraz Capella Bydgostiensis Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy.
 
II. ORGANIZACJE STUDENCKIE 

KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO UTP
Prezes: dr inż. Magdalena Banach-Szott swfis@utp.edu.pl 

Akademicki Związek Sportowy jest najstarszą bo już 101–letnią organizacją, działającą w polskim środowisku studenckim. Podstawowym celem tej organizacji jest upowszechnianie sportu, rekreacji, turystyki i wszelkiego rodzaju rozgrywek sportowych na terenie Uczelni. AZS w naszej Uczelni odniósł wiele poważnych sukcesów na skalę krajową. Nasi sportowcy biorą czynny udział w większości zawodów sportowych uczelni wyższych, a także sami je organizują. AZS zajmuje się także organizacją obozów szkoleniowych – narciarskich, żeglarskich i innych, związanych tematycznie z prowadzonymi sekcjami.

AKADEMICKI KLUB KRÓTKOFALOWCÓW

Prezes: Konrad Pawlikowski sp2put@utp.edu.pl
 
Akademicki Klub Krótkofalowców wykazuje aktywność w pracy w pasmach amatorskich, ochronie amatorskiej służby satelitarnej zwanej krótkofalarstwem oraz prowadzeniu działalności szkoleniowej.
 
NIEZALEŻNE ZRZESZENIE STUDENTÓW Komisja Uczelniana UTP
Przewodnicząca: Hanna Wojciechowska hanna.wojciechowska@nzs.org.pl 
 
NZS powstało w 1990 roku. Głównym celem tej organizacji jest przyczynienie się do demokratyzacji życia społecznego, utrwalanie i pogłębianie praw obywatelskich, swobód twórczych oraz umacnianie niezawisłości nauki, kultury i sztuki. Jego członkowie organizują i uczestniczą w licznych szkoleniach, spotkaniach i konferencjach tematycznych: ogólnokrajowych i europejskich. NZS żywo uczestniczy w uczelnianym życiu studenckim organizując między innymi WAMPIRIADĘ – cykliczną akcję honorowego oddawania krwi, czy konkurs na najlepszego studenta pod nazwą Studencki Nobel.
 
UCZELNIANA RADA SAMORZĄDU STUDENCKIEGO
Przewodniczący: Karolina Wróbel samorzad@utp.edu.pl 
 

UCZELNIANA RADA SAMORZĄDU DOKTORANTÓW

Przewodniczący: mgr inż. Angela Andrzejewska ursd@utp.edu.pl 


AKADEMICKI KLUB BADAŃ PODWODNYCH ARIUS

Prezes: mgr inż. Krzysztof Chodakowski arius@utp.edu.pl 
 
Klub Badań Podwodnych ARIUS ma ponad 35-letnią już historię. Działając na rzecz środowiska akademickiego zajmuje się szkoleniami płetwonurków na wszystkie stopnie nurkowe w systemie CMAS, a także w zakresie fotografii i filmu podwodnego oraz hydrobiologii oraz organizuje liczne konferencje i obozy treningowe w kraju i za granicą.

STUDENCKIE FORUM BUSINESS CENTRE CLUB
Przewodniczący: Marcin Kośmider m.kosmider@sfbcc.org.pl

III. KOŁA NAUKOWE

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ŚRODOWISKA           
 1. Koło Naukowe Inżynierii Ruchu
  Opiekun naukowy: mgr inż. Marcin Karwasz
 2. Koło Naukowe Inżynierii Sanitarnej i Wodnej
  Opiekun naukowy: dr inż. Rafał Pasela
 3. Koło Naukowe Mechaniki Budowli
  Opiekun naukowy: mgr inż. Magdalena Sosnowska
 4. Koło Naukowe Nowoczesnych Metod Projektowania Technologii Robót Budowlanych
  Opiekun naukowy: dr inż. Zbigniew Tokarski
 5. Koło Naukowe Ogrzewnictwa, Wentylacji i Klimatyzacji KLIMA
  Opiekun naukowy: dr inż. Magdalena Nakielska
 6. Koło Naukowe Architektury i Urbanistyki Grupa B
  Opiekun naukowy: mgr inż. arch. Łukasz Lewandowski
 7. Koło Naukowe FASTLANE
  Opiekun naukowy: mgr inż. Radosław Klusek
 8. Naukowe Koło Artystyczne Sztuk Wizualnych
  Opiekun naukowy: mgr Agnieszka Mierzwa
 9. Koło Naukowe Budownictwo Energooszczędne
  Opiekun naukowy: dr inż. Krzysztof Pawłowski
 10. Koło Naukowe Zarządzania Projektami Budowlanymi COMA
  Opiekun naukowy: dr inż. Jarosław Górecki
 11. Koło Naukowe Historii Architektury i Konserwacji Zabytków ECHINUS
  Opiekun naukowy: dr Daria Bręczewska - Kulesza
 12. Koło Naukowe A4F LAB
  Opiekun naukowy: mgr inż. arch. Jan Janusz
 13. Koło Naukowe ArTak
  Opiekun naukowy: mgr Barbara Linowiecka
WYDZIAŁ HODOWLI I BIOLOGII ZWIERZĄT
 1. Koło Naukowe Ekologii Zwierząt
  Opiekun naukowy: dr inż. Radomir Graczyk 
 2. Koło Naukowe Hodowców Trzody Chlewnej
  Opiekun naukowy: dr inż. Jan Dybała
 3. Naukowe Koło Łowieckie HUBERTUS
  Opiekun naukowy: dr hab. inż. Witold Brudnicki
 4. Koło Naukowe Pasjonatów Hodowli Bydła
  Opiekun naukowy: dr inż. Mariusz Bogucki 
 5. Koło Naukowe Zoologów
  Opiekun naukowy: dr inż. Piotr Indykiewicz 
 6. Koło Naukowe Hobbyści Zwierząt Amatorskich
  Opiekun naukowy: dr inż. Ewa Peter 
 7. Koło Naukowe LEVADA
  Opiekun naukowy: dr inż. Magdalena Drewka
 8. Koło Naukowe Zoofizjoterapeutów
  Opiekun naukowy: dr inż. Konrad Walasik
WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ    
 1. Koło Naukowe CAD 
  Opiekun naukowy: dr inż. Artur Cichański 
 2. Koło Naukowe Mechaników 
  Opiekun naukowy: dr inż. Tadeusz Mikołajczyk 
 3. Koło Naukowe NARZĘDZIOWIEC 
  Opiekun naukowy: dr inż. Robert Polasik 
 4. Koło Naukowe TECH - PLAST 
  Opiekun naukowy: mgr inż. Piotr Czyżewski 
 5. Koło Naukowe Sterowania i Robotyki 
  Opiekun naukowy: dr inż. Sylwester Wawrzyniak
 6. Koło Naukowe TOP GRAN 
  Opiekun naukowy: dr inż. Izabela Piasecka
 7. Koło Naukowe Designu 
  Opiekun naukowy: mgr sztuki Aleksandra Lau 
 8. Koło Naukowe Transportowców 
  Opiekun naukowy: mgr inż. Michał Lewalski 
 9. Koło Naukowe Mechatronika 
  Opiekun naukowy: dr inż. Łukasz Pejkowski 
 10. Koło Naukowe Fanów Motoryzacji 
  Opiekun naukowy: dr inż. Tomasz Kałaczyński 
 11. Koło Naukowe BioMed 
  Opiekun naukowy: dr inż. Adam Mazurkiewicz 
 12. Koło Naukowe Innowacji w Technologii i Środowisku 
  Opiekun naukowy: dr inż. Tomasz Kałaczyński 
 13. Koło Naukowe Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii 
  Opiekun naukowy: dr inż. Adam Mroziński 
 14. Koło Naukowe Tech-Med Team 
  Opiekun naukowy: mgr Marek Andryszczyk 
 15. Koło Naukowe Metod Komputerowych w Transporcie 
  Opiekun naukowy: dr inż. Robert Kostek 
 16. Koło Naukowe Pojazdów Szynowych 
  Opiekun naukowy: mgr inż. Paweł Maćkowiak
 17. Studenckie Koło Projektów Naukowych ECLIPSE 
  Opiekun naukowy: dr inż. Franciszek Bromberek doc. 
 18. Koło naukowe Koło/Kwadrat 
  Opiekun naukowy: mgr inż. Michał Stopel
WYDZIAŁ ROLNICTWA I BIOTECHNOLOGII
 1. Koło Naukowe Agronomii 
  Opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Dariusz Jaskulski 
 2. Koło Naukowe Biotechnologii BioX 
  Opiekun naukowy: dr inż. Iwona Jędrzejczyk 
 3. Koło Naukowe Botaniki i Ekologii 
  Opiekun naukowy: dr inż. Tomasz Stosik 
 4. Koło Naukowe Chemii Rolnej 
  Opiekun naukowy: dr hab. inż. Barbara Murawska 
 5. Koło Naukowe Doradztwa w Agrobiznesie 
  Opiekun naukowy: dr inż. Piotr Prus 
 6. Koło Naukowe Ochrony Roślin 
  Opiekun naukowy: dr inż. Małgorzata Jeske
 7. Koło Naukowe Genetyki i Hodowli Roślin 
  Opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Paweł Nowaczyk
 8. Koło Naukowe Architektury Krajobrazu 
  Opiekun naukowy: dr inż. Maciej Korczyński
 9. Koło naukowe EXPLANT 
  Opiekun naukowy: dr inż. Natalia Miler
WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ
 1. Koło Naukowe Chemików PENTRYT 
  Opiekun naukowy: dr inż. Katarzyna Jurek 
 2. Koło Naukowe Technologów Żywności CIBUS 
  Opiekun naukowy: dr inż. Wojciech Poćwiardowski

WYDZIAŁ TELEKOMUNIKACJI, INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI

 1. Koło Naukowe Elektroników SONDA 
  Opiekun naukowy: dr inż. Damian Ledziński
 2. Studenckie Koło Naukowe Stowarzyszenie Elektryków Polskich 
  Opiekun naukowy: mgr inż. Tomasz Jaczyński
 3. Koło Naukowe Programistów 
  Opiekun naukowy: dr inż. Mścisław Śrutek
 4. Koło Naukowe Matematyków
  Opiekun naukowy: dr Magdalena Alama – Bućko

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

 1. Studenckie Koło Artystyczne "TheATR" 
  Opiekun naukowy: dr Daniel Sobota
 2. Koło Naukowe Rynku Finansowego 
  Opiekun naukowy: dr Grażyna Owczarczyk - Szpakowska
 3. Międzywydziałowe Koło Naukowe EuroProjekt 
  Opiekun naukowy: dr inż. Małgorzata Zajdel
 4. Koło Naukowe Akademia Postępu 
  Opiekun naukowy: dr inż. Małgorzata Michalcewicz – Kaniowska
 5. Międzywydziałowe Studenckie Koło Naukowe „ProEuropa“ 
  Opiekun naukowy: doc. dr Wojciech Szymborski
 6. Koło Naukowe Secretum Servantum 
  Opiekun naukowy: dr Anna Michalska
 7. Koło Naukowe EkoSzansa 
  Opiekun naukowy: dr inż. Ewa Koreleska
 8. Studenckie Koło Naukowe Marketingu i Reklamy 
  Opiekun naukowy: dr Maciej Schulz

INSTYTUT MATEMATYKI I FIZYKI

 1. Koło Naukowe Fizyków NABLA 
  Opiekun naukowy: dr inż. Łukasz Skowroński
STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH
 1. Koło Naukowo-Dyskusyjne Wspólny Język 
  Opiekun naukowy: mgr Alina Maciąg

Katalog kierunków