KierunkiStudiów.pl

Menu

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie (SWWS)

ul. Wiśniowa 50, 02-520 Warszawa
tel. 22 602 44 18, 22 602 44 19, 22 602 44 20

Strona www

Informacje

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie jest uczelnią zawodową służb państwowych. Celem utworzenia studiów stacjonarnych I stopnia w służbie kandydackiej w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie na kierunku Penitencjarystyka jest przygotowanie funkcjonariuszy Służby Więziennej do realizacji zadań wynikających z ustawy o Służbie Więziennej.

 

ZAPRASZAMY MATURZYSTÓW (RÓWNIEŻ TEGOROCZNYCH)

MOŻECIE REJESTROWAĆ SIĘ W NASZYM SYSTEMIE „IRK” JUŻ OD 1 MARCA 2021

WYNIKI MATURY UZUPEŁNICIE PO UZYSKANIU OCEN W LIPCU

ZAPISY NA STUDIA: https://irk.wskip.edu.pl/pl/

Uczelnia oferuje studia na kierunku Penitencjarystyka - studia I stopnia (egzamin licencjacki i możliwość przystąpienia do egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych Służby Więziennej) oraz planuje uruchomienie studiów II stopnia (egzamin magisterski i możliwość przystąpienia do egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerskim Służby Więziennej).

Nabór na I rok studiów stacjonarnych na kierunku Penitencjarystyka dla kandydatów na funkcjonariuszy w służbie kandydackiej Służby Więziennej rozpoczyna się od dnia 1 marca 2020 r. Na studia może zostać przyjęta osoba, która pozytywnie przejdzie proces rekrutacji zamieszczony na stronie Uczelni wskip.edu.pl. W czasie trwania studiów studenci są skoszarowani, a Uczelnia zapewnia bezpłatne wyżywienie, zakwaterowanie i umundurowanie. Studenci otrzymują również uposażenie, którego wysokość uzależniona jest od posiadanego stopnia SW. Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się w październiku 2020 r. i będą prowadzone w Kampusie Mundurowym WSKiP w Kaliszu.

Studia I stopnia Służby Więziennej kończą się egzaminem licencjackim i możliwością przystąpienia do egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych Służby Więziennej. Absolwenci otrzymają dyplom – tytuł licencjata oraz akt nadania stopnia młodszego chorążego SW. Uczelnia oferuje również kontynuację studiów na II stopniu, które zakończą się egzaminem magisterskim i możliwością przystąpienia do egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerskim Służby Więziennej. Absolwenci otrzymają dyplom - tytuł magistra oraz akt nadania stopnia podporucznika SW. 

 

Postępowanie kwalifikacyjne:

 • Rejestracja kandydatów w systemie IRK
 • Ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej
 • Uzyskanie informacji o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego
 • Przeprowadzenie testu sprawności fizycznej
 • Rozmowa kwalifikacyjna
 • Wprowadzenie wyników matur
 • Ogłoszenie wyników rekrutacji
 • Uzupełnienie dokumentów
 • Przyjęcie do służby kandydackiej
 • Kurs przygotowawczy
 • Immatrykulacja

Absolwenci I i II stopnia studiów w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie mają gwarancję zatrudnienia jako funkcjonariusze w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej w całej Polsce.

Lokalizacja siedziby głównej Wyższej Szkoły Kryminologii Penitencjarystyki w Warszawie:
ul. Wiśniowa 50, 02-520 Warszawa,
tel. +48 22 602 44 18, tel. + 48 22 602 44 19, tel. + 48 22 602 44 20,
kontakt@wskip.edu.pl

Zajęcia dydaktyczne realizowane będą w Kampusie Mundurowym WSKiP w Kaliszu:
ul. Wrocławska 193-195
62-800 Kalisz

Studia na Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie (SWWS) - dostępne kierunki:

Katalog kierunków