KierunkiStudiów.pl

Menu

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
tel. 52 348 23 48

Informacje


Oferta dydaktyczna

architektura i urbanistyka (I)
budownictwo (I)
dietetyka (I)
ekonomia (II)
filologia (I)
fizjoterapia (I)
geografia (II)
gospodarka przestrzenna (I)
informatyka (I)
informatyka i ekonometria (I)
kulturoznawstwo (II)
logistyka (I)
mechatronika (II)
nauki o rodzinie (I)
pedagogika (I)
socjologia (I)
turystyka i rekreacja (II)
wychowanie fizyczne (I)

Wydział zamiejscowy w Malborku - zarządzanie i inżynieria produkcji (I)
Wydział zamiejscowy w Inowrocławiu - zarządzanie (I)
Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Ełku – turystyka i rekreacja (I)
Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Słupsku – turystyka i rekreacja (I)
Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Malborku - turystyka i rekreacja (I)

Katalog kierunków