KierunkiStudiów.pl

Menu

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa
tel. 22 590 07 00, fax 22 590 07 13

Informacje


administracja (II)
bezpieczeństwo narodowe (I)
europeistyka (I)
informatyka (I)
pedagogika (II)
pielęgniarstwo (I)
politologia (I)
prawo (MJ)
stosunki międzynarodowe (II)
zarządzanie i inżynieria produkcji (I)
zarządzanie (II)

Wydział zamiejscowy w Ciechanowie

zarządzanie (I), informatyka (I); administracja (I)

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Bełchatowie:
administracja (I), zarządzanie (I)

Katalog kierunków