KierunkiStudiów.pl

Menu

Akademia WSB

ul. Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza
tel. 32 262 28 05, 32 262 03 07

Strona www Email

O Uczelni

Akademia WSB (wcześniej Wyższa Szkoła Biznesu) to renomowana niepubliczna uczelnia wyższa, która powstała w 1995 r. Oferuje studia wyższe i podyplomowe, a także kursy i profesjonalne szkolenia.

studenci2.jpg

Akademia WSB, jako jedyna Uczelnia niepaństwowa na Śląsku i w Zagłębiu, została skategoryzowana przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji w kategorii A, co stanowi wymierny dowód jej dorobku naukowego.

W Akademii WSB na studentów czeka 14 kierunków studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich oraz ponad 100 kierunków studiów podyplomowych.

Dlaczego warto wybrać Akademię WSB?

Ponad dwudziestoletnie doświadczenie, gwarantujące najwyższą  jakość kształcenia, ciągle aktualizowana i poszerzana oferta programowa,  kształtowana w oparciu o analizę rynku, profesjonalną kadrę dydaktyczną oraz świetną obsługę administracyjną w celu zapewnienia studentom jak najlepszego startu na trudnym rynku pracy.

Nowoczesne metody nauczania wykorzystywane przez wykładowców w ramach zajęć. Zajęcia prowadzone są metodami aktywnymi, które maksymalnie angażują uwagę odbiorców, tj. case studies, symulacje, dyskusje, praca w grupach przy wykorzystaniu nowoczesnych środków wspomagających i specjalistycznego oprogramowania.

Profesjonalna i doświadczona kadra złożona z doświadczonych nauczycieli akademickich oraz praktyków, potrafiących przekazać swoją wiedzę w sposób przystępny dla studenta. Wśród wykładowców znajdują się  pracownicy m.in. Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu, TÜV Nord Polska, Simple Sp. z o. o., Państwowej Inspekcji Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Sądu Administracyjnego, Rady Polityki Pieniężnej, Radia Katowice, Telewizji Katowice oraz Narodowego Funduszu Zdrowia.

“3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz”

Studenci studiów stacjonarnych mogą skorzystać z programu „3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz”, w którym uczęszczają na zajęcia jedynie 3 dni w tygodniu, a pozostałe dni mogą przeznaczyć na pracę i zdobywanie cennego doświadczenia zawodowego.  Dzięki działalności Akademickiego Biura Karier stworzono listę przedsiębiorstw oraz instytucji, które w trakcie roku akademickiego oraz w okresie wakacyjnym dają możliwość odbywania praktyk oraz staży studentom WSB. Już od pierwszego semestru każdy student w ramach studiów odbywa cykl szkoleń m.in. z zakresu komunikacji interpersonalnej, budowania zespołu, obsługi klienta czy negocjacji. Kolejnym etapem są szkolenia stworzone wspólnie z agencjami doradztwa zawodowego i pracodawcami, mające na celu przygotowanie studenta do pracy i funkcjonowania w realiach życia gospodarczego.biuro_karier.jpg

Studia i praktyki za granicą

W ramach współpracy międzynarodowej studenci mogą kształcić się w kilkudziesięciu uczelniach wyższych na całym świecie.  Wyjazdy za granicę umożliwia uczestnictwo Uczelni w programach: Erasmus+, Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy, Fundusz Grupy Wyszehradzkiej, Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży czy Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej DAAD. Obecnie Uczelnia współpracuje z blisko 150 ośrodkami edukacyjnymi na całym świecie i stale poszerza grono swoich partnerów.

Nowoczesna biblioteka zawiera księgozbiór, który liczy ponad 60 000 woluminów książek oraz ponad 300 tytułów czasopism naukowych w języku polskim i angielskim. W pełni skomputeryzowana biblioteka  pozwala na dogodne i komfortowe przeszukiwanie katalogu bibliotecznego, jak również składanie zamówień i rezerwację pozycji drogą elektroniczną.

Partnerzy współpracujący z WSB, to prestiżowe firmy i instytucje. Do grona partnerów Uczelni należą znaczące dla gospodarki przedsiębiorstwa i organizacje,  przedstawiciele samorządów i administracji publicznej,  oraz służby mundurowe.

Języki obce na najwyższym poziomie

Akademia WSB kładzie szczególnie duży nacisk na intensywną naukę języków obcych. Zadanie to realizuje Studium Języków Obcych, elastycznie dostosowując ofertę kształcenia do kierunku studiów.  Uczelnia prowadzi również studia w całości w języku angielskim – m.in. specjalność International Business. Studenci mają możliwość uzyskania cenionych w biznesie certyfikatów językowych.

Uczelnia bez barier, sprzyjająca osobom o specjalnych potrzebach. Budynek Akademii WSB został w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Nowoczesne windy umożliwiają poruszanie się między poszczególnymi poziomami, a na każdym piętrze znajdują się specjalnie przystosowane toalety. Przy współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  zatrudniono w WSB tłumaczy języka migowego, którzy towarzyszą niesłyszącym studentom zarówno podczas zajęć dydaktycznych, jak i w załatwianiu różnych spraw związanych z tokiem studiów. Biblioteka i czytelnia wyposażone są w urządzenia czytające dowolny tekst drukowany w języku polskim i angielskim. Niedowidzący studenci mają możliwość korzystania z elektronicznej przenośnej kolorowej lupy, posiadającej 3 tryby powiększania oraz automatyczne dostrajanie ostrości obrazu. Ogólnodostępne stanowiska komputerowe zlokalizowane w bibliotece są wyposażone w programy komputerowe, pozwalające na powiększanie zawartości z ekranu komputera do 60 razy, oraz syntezatory mowy do udźwiękowienia stanowisk. Do dyspozycji niedowidzących użytkowników oddane są przenośne urządzenia odczytujące elektroniczną wersję książek zapisanych w formacie DAISY. Format ten pozwala na precyzyjne oznaczenie fragmentów publikacji, umożliwiając swobodną nawigację pomiędzy elementami książki.

Mczytelnia2.jpgożliwość zdobycia międzynarodowych certyfikatów w ramach funkcjonującej w WSB jednostki - Centrum Certyfikowania i Szkoleń WSB. Certyfikaty niejednokrotnie stanowią przepustkę do pracy w prestiżowej firmie lub dają możliwość awansu. Są potwierdzeniem posiadanej wiedzy oraz umiejętności. Poprzez uczestnictwo w dodatkowych warsztatach studenci mają możliwość samodoskonalenia zawodowego i podnoszenia swoich kwalifikacji.

Wykaz wszystkich certyfikatów

Bezpłatna siłownia i fitness są oddane do dyspozycji studentów WSB. Sala treningowa jest zaopatrzona  w markowy sprzęt, za pomocą którego można wytrenować dowolna grupę mięśniową. Posiada także sprzęt do treningu aerobowego, tj. steppery oraz rowery stacjonarne. Obiekty sportowe Akademii WSB stanowią doskonałą bazę do treningów sportowych oraz przygotowawczych dla wszystkich działających sekcji sportowych.

Dojazd

Akademia WSB mieści się w ścisłym centrum miasta. Bliskie położenie tras szybkiego ruchu, magistrali kolejowej oraz przystanków komunikacji miejskiej (autobusowej i tramwajowej) umożliwia dojazd na Uczelnię każdym środkiem transportu.

Baza dydaktyczna

wsb_budynek.jpg

Budynek Akademii WSB mieści się w samym centrum miasta, przy ulicy Cieplaka 1c. Studenci mają do dyspozycji nowoczesne aule, sale audiowizualne, laboratoria komputerowe, bibliotekę multimedialną oraz pomieszczenia rekreacyjno-sportowe.

Siedziba Wydziału Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych Akademii WSB znajduje się w budynku o łącznej powierzchni 12 000 m2. Uczelnia dysponuje 7 salami audytoryjnymi, 14 salami wykładowymi, 25 salami dydaktycznymi, 4 multimedialnymi pracowniami językowymi oraz 15 laboratoriami komputerowymi. Potwierdzeniem nowoczesności oraz funkcjonalności budynku Akademii WSB jest otrzymanie II nagrody w zorganizowanym przez Związek Inżynierów i Techników Budowlanych oraz Ministerstwo Infrastruktury konkursie „Budowa Roku 2004".

W skład bazy dydaktycznej Akademii WSB wchodzą m.in.:

Sale wykładowe

Znakomitą bazę wykładową Uczelni stanowią profesjonalnie wyposażone i nowoczesne aule, spośród których największa może pomieścić 500 osób. Wszystkie z nich są w pełni skomputeryzowane i przystosowane do potrzeb wykładowców i studentów według najwyższych standardów. W związku z tym gwarantują znakomitą słyszalność prelegenta, stwarzają doskonałe możliwości wizualnej projekcji przygotowanych materiałów (m.in. slajdów, filmów), zapewniają optymalną temperaturę powietrza (sale klimatyzowane) oraz wygodę w trakcie uczestnictwa w zajęciach.

Laboratoria komputerowe

aula.jpgBaza materialno-techniczna należy niewątpliwie do silnych stron Uczelni. Pozwala na realizację procesu dydaktycznego oraz projektów naukowych i badawczych. Cechuje ją nowoczesna i funkcjonalna architektura. Istniejący w Uczelni system IT, pozwala na dostęp z każdego miejsca Uczelni do globalnej sieci Internet i cyfrowej telefonii naziemnej, umożliwiając pełne wykorzystanie posiadanego systemu.

W Akademii WSB nieustannie unowocześniana jest baza komputerowa, a jakość sprzętu komputerowego oraz oprogramowania jest zgodna z nowoczesnymi standardami międzynarodowymi. Serwery uczelniane oraz stacje robocze są wykorzystywane do bieżącej pracy Uczelni, do prac badawczych pracowników naukowo-dydaktycznych i studentów oraz realizacji programu nauczania. Uczelnia posiada szerokopasmowe łącze internetowe podłączone do Śląskiej Akademickiej Sieci Komputerowej SASK.

czytelnia1.jpgBiblioteka

Biblioteka z jej infrastrukturą informatyczno-informacyjną jest ważnym zapleczem dla dydaktyki i nauki uczelni. Oferuje dostęp do publikacji naukowych w formie tradycyjnej, dając możliwość korzystania z książek i czasopism. Ponadto udostępnia publikacje w formie cyfrowej za pośrednictwem baz elektronicznych i serwisów on-line. Pełna automatyzacja biblioteki, umożliwiająca składanie zamówień poprzez katalog elektroniczny, stwarza użytkownikom komfort i oszczędza ich czas.

Biblioteka posiada znaczący księgozbiór - ponad 60 000 książek z dziedzin reprezentowanych przez wykładane w uczelni kierunki kształcenia. Ponadto Biblioteka daje możliwość wypożyczenia materiałów multimedialnych do nauki języków obcych, filmów fabularnych na płytach DVD, książek mówionych na płytach CD i kart sieciowych, a także ciekawej publicystyki i kanonu literatury polskiej i światowej. Biblioteka promuje i sprzedaje publikacje naukowe Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

Czytelnia

W przestrzeniach Czytelni udostępniane są wydawnictwa zwarte i wydawnictwa ciągłe na zasadzie wolnego dostępu. Zasoby zabezpieczone elektronicznie prezentowane są w działach tematycznych. W Czytelni funkcjonuje urządzenie kserograficzne. Za pośrednictwem znajdujących się na terenie czytelni komputerów możliwe jest korzystanie z baz elektronicznych i sieci Internet.

Czytelnia multimedialna

W jej przestrzeniach znajduje się Punkt Informacyjny, w którym realizowane są zamówienia czytelników. Infrastruktura Czytelni multimedialnej daje możliwość korzystania z zasobów Internetu za pomocą sieci przewodowej i bezprzewodowej. Ze względu na swój reprezentacyjny charakter Czytelnia multimedialna jest idealnym miejscem do organizowania spotkań o charakterze naukowym jak i kulturalnym. silownia_wsb.jpg

Pomieszczenia rekreacyjno-sportowe

Akademia WSB oferuje swoim studentom profesjonalną, w pełni wyposażoną siłownię oraz salę fitness. Pomieszczenia rekreacyjno-sportowe wyposażone są również w sprzęt do treningu aerobowego, tj. steppery oraz rowery stacjonarne. Zajęcia na siłowni i sali fitness polecane są zarówno osobom początkującym, jak i średniozaawansowanym. Precyzyjny i profesjonalny nadzór trenerski oraz możliwość konsultacji na bieżąco pozwala osiągać bardzo dobre rezultaty. Obiekty sportowe Akademii WSB stanowią doskonałą bazę do treningów sportowych oraz przygotowawczych dla wszystkich dostępnych sekcji sportowych.

Kierunki studiów

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI
ADMINISTRACJA
studia I stopnia
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
studia I i II stopnia
SPECJALNOŚCI STUDIA I STOPNIA SPECJALNOŚCI STUDIA II STOPNIA
 
EKONOMIA
studia I stopnia
FILOLOGIA ANGIELSKA
studia I stopnia
FIZJOTERAPIA
studia I stopnia
INFORMATYKA
studia I i II stopnia
SPECJALNOŚCI STUDIA I STOPNIA  SPECJALNOŚCI STUDIA II STOPNIA
LOGISTYKA
studia I stopnia
PEDAGOGIKA
studia I i IIstopnia
SPECJALNOŚCI STUDIA I STOPNIA SPECJALNOŚCI STUDIA I STOPNIA
SOCJOLOGIA
studia I stopnia
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
studia I stopnia
ZARZĄDZANIE
studia I i II stopnia
SPECJALNOŚCI STUDIA I STOPNIA  SPECJALNOŚCI STUDIA II STOPNIA

Podyplomowe

OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
Studia z zakresu Bezpieczeństwa:
Ochrona danych osobowych w administracji i w biznesie (we współpracy z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych)
Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy - BHP - XIII edycja
Zarządzanie i dowodzenie w sytuacjach kryzysowych
Kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości
Podyplomowe Studium Bezpieczeństwa Biznesu
Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym i  bezpieczeństwem imprez masowych
Bezpieczeństwo w portach lotniczych

Studia z zakresu HR i kadr:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (we współpracy z Doradztwem Personalnym Menedżer Sp. z o.o.)
Psychologia w biznesie
Akademia Trenerów Biznesu
Doradca zawodowy
Kadry i płace w praktyce
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Zaawansowane narzędzia trenerskie
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi dla straży pożarnej
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w górnictwie
HR Manager

Studia z zakresu Coachingu:
Akademia Profesjonalnego Coachingu
Business Coaching
Master Coaching – Zaawansowane narzędzia coachingowe
Zaawansowane narzędzia trenerskie

Studia z zakresu Zarządzania:
Executive Master of Business Administration
Menedżerskie studia podyplomowe
Menedżer Innowacji
Zarządzanie projektami - Project Management
Zarządzanie nieruchomościami (we współpracy z Górnośląskim Stowarzyszeniem Zarządców Nieruchomości w Katowicach)
Wycena nieruchomości
Menedżer Logistyki
Komunikacja społeczna i PR
Logistyka i spedycja w transporcie kolejowym
MBA w placówkach ochrony zdrowia
Menedżer Jakości
Menedżer Klastra Executive MBA
Organizacja i zarządzanie placówkami pomocy społecznej
Zamówienia publiczne i zarządzanie projektem
Zarządzanie kadrą kierowniczą w administracji publicznej
Zarządzanie procesami logistycznymi – Master of Business Engineering – MBE
Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym
Zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym
Akademia Lean Six Sigma
Akademia Trenera Biznesu

Studia z zakresu handlu:

  Studia oświatowe - studia kwalifikacyjne:
Logopedia
Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
Terapia pedagogiczna z elementami rewalidacji
Kwalifikacyjne pedagogiczne studia podyplomowe
Zarządzanie placówkami oświatowymi
Dydaktyka przedsiębiorczości
Doradca zawodowy
Socjoterapia
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)
Multimedialny warsztat pracy nauczyciela
Technologia informacyjna i informatyka w szkole
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
Surdopedagogika
Tyflopedagogika
Edukacja dla bezpieczeństwa
Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe – diagnoza i terapia
Filozofia i Etyka
Integracja sensoryczna
Logistyka i spedycja dla nauczycieli
Neurologopedia
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Przygotowanie do życia w rodzinie
Psychokorekcja zaburzeń zachowania
Psychoprofilaktyka uzależnień i zaburzeń zachowania
Rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno-ruchowym dzieci

Studia informatyczne:
Grafika komputerowa i multimedia
Akademia menedżerów IT
Sieci komputerowe i bazy danych
Administrator bezpieczeństwa informacji
Informatyczne systemy zarzadzania
Projektowanie multimedialnych serwisów internetowych
Administrator baz danych w środowisku Microsoft
Business Intelligence i Systemy Wspomagania Decyzji
Akademia Administratorów CISCO
Multimedialny warsztat pracy nauczyciela
Sieci komputerowe i internet rzeczy
Data Scientist

Studia dla samorządu i administracji:

Administracja samorządowa i rozwój regionalny
Ochrona danych osobowych w administracji i biznesie
Organizacja i zarządzanie placówkami pomocy społecznej
Polityka personalna w administracji publicznej
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Zarządzanie kadrą kierowniczą w administracji publicznej

Studia z zakresu fizjoterapii:

Integracja sensoryczna
Korekcja wad postawy
Neurorehabilitacja
Terapia manualna

Studia z zakresu nauk społecznych:
Aktywizacja i rozwój społeczności lokalnych
Gerontologia społeczna

Programy zaawansowane:
Executive Master of Business Administration dla branży wodociągowej
Menedżerskie studia podyplomowe – Executive MBA 

Rekrutacja

Podstawowym kryterium przyjęć na studia w Akademii WSB jest kolejność zgłoszeń.

Aby zostać studentem kandydat zobowiązany jest do rejestracji on-line, złożenia kompletu dokumentów (wraz ze świadectwem maturalnym) oraz dokonania niezbędnych opłat.

Wyniki maturalne

Wyniki maturalne nie wpływają na decyzję o przyjęciu kandydata na studia. Osoby, które uzyskały bardzo dobre i dobre wyniki mogą uzyskać specjalne stypendium naukowe.
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia w języku obcym - Filologia angielska lub International Business/International Tourism - zobowiązani są do przedstawienia dokumentu, potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie minimum komunikatywnym (świadectwo maturalne, certyfikaty językowe) lub przystąpić do testu kwalifikacyjnego organizowanego przez WSB. Uczelnia oferuje również intensywne kursy przygotowujące do studiów anglojęzycznych.

rekrutacja_wsb.jpgNa skróty

 1. Wybierz swój kierunek studiów
 2. Wypełnij formularz online
 3. Wnieś opłatę rekrutacyjną
 4. Złóż dokumenty na studia
 5. Gratulujemy! Jesteś studentką/studentem WSB!

Wybór studiów to ważna decyzja życiowa. W dużej mierze zawarzy o Twojej przyszłości. To jaką wybierzesz  Uczelnię ma ogromne znaczenie. Wyższa Szkoła Biznesu to najlepszy wybór.

Kiedy?

Aktualnie trwa rekrutacja kandydatów na studia I i II stopnia oraz na studia podyplomowe.

Jak?

Krok 1  - Wybierz swój kierunek studiów http://rekrutacja.wsb.edu.pl/

Na naszej stronie internetowej znajdziesz informacje o wszystkich kierunkach, jakie oferuje WSB. Wybierz swój kierunek i specjalność.Kliknij:  „Zapisz się na studia dzienne” lub „Zapisz się na studia zaoczne” i wybierz, w jakim trybie chcesz studiować. Wybierając studia dzienne/stacjonarne, Twoje zajęcia będą odbywały się w tygodniu. Natomiast wybierając studia zaoczne/niestacjonarne, decydujesz się na zajęcia weekendowe.Po kliknięciu „Zapisz się” wypełnij formularz online. Jakie dane będą potrzebne? Tylko podstawowe dane teleadresowe oraz dane z dowodu osobistego. Po wypełnieniu formularza i założeniu konta zostanie wygenerowany Twój osobisty numer NIU oraz hasło.

PAMIĘTAJ!
Numer NIU i hasło powinny zostać zapamiętane i/lub zapisane.

Krok 2 - Wypełnij formularz online

Po zalogowaniu się do systemu Rekrutacji On-line wydrukuj Podanie do Rektora oraz dowody wpłaty.

Krok 3 - Wnieś opłaty

Wnieś opłatę za studia na podstawie wygenerowanych przez system Rekrutacji On-line dowodów wpłaty. Jest to możliwe zarówno za pośrednictwem internetowego konta bankowego ale także poprzez dokonanie wpłaty w oddziale banku, na poczcie lub w kasie WSB.
Procedura dokonywania płatności elektronicznych - pdf
PAMIĘTAJ!
Opłaty za studia powinny zostać uregulowane na indywidualny numer konta bankowego, który generowany jest przez system Rekrutacji On-line podczas rejestracji kandydata (numer ten jest inny dla każdego kandydata).

Krok 4 - Złóż dokumenty na studia

W ciągu 14 dni od rejestracji On-line dostarcz osobiście do Biura Rekrutacji Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, Cieszynie, Żywcu, Olkuszu i Krakowie dokumenty rekrutacyjne:

Studia I stopnia (licencjat, inżynier)

 • podanie do rektora,
 • oryginał świadectwa dojrzałości wraz z kserokopią,
 • kserokopię dowodu osobistego (awers i rewers),
 • jedno podpisane zdjęcie(35mm x 45mm),
 • jedną fotografie w formie elektronicznej (format 20mm x 25mm, rozdzielczość 300dpi),
 • potwierdzenie wpłaty kwoty wpisowej na konto Uczelni.
 • Uwaga przyszli studenci FIZJOTERAPII! Wymagane jest zaświadczenie lekarskie
 • Druk skierowania na badania - kliknij
 • Druk zaświadczenia lekarskiego - kliknij

Studia II stopnia (magister)

 • podanie do rektora,
 • dyplom ukończenia studiów wyższych zawodowych wraz z kserokopią,
 • oryginał świadectwa dojrzałości wraz z kserokopią,
 • kserokopię dowodu osobistego (awers i rewers),
 • jedno zdjęcie(35mm x 45mm),
 • jedną podpisana fotografię w formie elektronicznej (format 20mm x 25mm, rozdzielczość 300dpi),
 • potwierdzenie wpłaty kwoty wpisowej na konto Uczelni.

PAMIĘTAJ!
Aby zostać studentem Akademii WSB konieczne będzie podpisanie umowy finansowej.
Musisz dokonać tego osobiście w siedzibie naszej Uczelni. Nabór odbywa się bez egzaminu wstępnego, decyduje kolejność zgłoszeń! Wnieś opłatę rekrutacyjną 117 zł.

Krok 5 - Gratulujemy! Jesteś studentką/studentem Akademii WSB!

Życie studenckie

studenci_wsb.jpgSamorząd Studencki, Koła Naukowe, Akademicki Związek Sportowy to miejsca, gdzie podczas studiów nauczysz się organizować konferencje, koncerty, a także imprezy studenckie i co najważniejsze - zdobędziesz doświadczeni niezbędne do podjęcia wymarzonej pracy.

Studia to oprócz nauki okazja do uczestnictwa w pracach organizacji studenckich. Daje to szansę na zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych, rozwinięcie umiejętności organizacyjnych, sprawdzenie się w pracy grupowej. W Akademii WSB aktywnie działa Samorząd Studencki, KU AZS oraz koła naukowe, a wśród nich m.in.: Informatyczne Koło Naukowe, Naukowe Koło Komunikacji Społecznej, Koło Naukowe Profesjonalnego Zarządzania, Koło Naukowe Grupa PoPrzezMedia, Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego, Studenckie Koło Naukowe ITLogis.
Członkowie Samorządu Studenckiego organizują seminaria, wyjazdy naukowe, imprezy (np. Andrzejki, Mikołajki, dyskoteki). Biorą aktywny udział w corocznych finałach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Realizują się w działalności charytatywnej i społecznej, a także uczestniczą we wszystkich przedsięwzięciach organizowanych przez Uczelnię, takich jak Żakalia, konferencje czy wykłady ogólnodostępne.

Uczelniany AZS jest organizatorem imprez sportowych, wycieczek, wyjazdów na narty, rejsów, turniejów dla miłośników piłki nożnej, siatkówki, darta, gry w kręgle.

Wydziały zamiejscowe

Wydział Zamiejscowy w Cieszynie
ul. Frysztacka 44, 43-400 Cieszyn
tel./fax 33 851 02 81

studia_cieszyn.jpg
tryb studiów: studia inżynierskie stacjonarne/niestacjonarne
czas trwania: studia I (7 semestrów)  i II stopnia (3 semestry)
tryb studiów: studia inżynierskie stacjonarne/niestacjonarne;
czas trwania: studia I stopnia (7 semestrów)

Studia podyplomowe

Wydział Zamiejscowy w Olkuszu
ul. Polna 8, 32-300 Olkusz
tel. 725 777 999
tel./ fax 32 262 28 05
tryb studiów: studia licencjackie/inżynierskie niestacjonarne;
czas trwania: studia I stopnia (6 lub 7 semestrów)

Studia podyplomowe
Wydsział Zamiejscowy w Żywcu
Komisji Edukacji Narodowej 3, 34-300 Żywiec
tel. 725 558 880
tel./ fax 32 262 28 05

tryb studiów: studia licencjackie niestacjonarne
czas trwania: studia I stopnia (6 lub 7 semestrów)

tryb studiów: studia licencjackie niestacjonarne
czas trwania: studia I stopnia (6 semestrów)

Studia podyplomowe
Wydział Zamiejscowy w Krakowie
Budynek Technikum Komunikacyjnego nr 25
ul. Ułanów 3, Kraków
tel. 885 588 800
tel./ fax 32 262 28 05
Tryb studiów: studia licencjackie stacjonarne/niestacjonarne
czas trwania: studia I stopnia (6 semestrów)
Tryb studiów: studia inżynierskie stacjonarne/niestacjonarne
czas trwania: studia I stopnia (7 semestrów)

Studia podyplomowe w Krakowie

Katalog kierunków