KierunkiStudiów.pl

Menu

Wyższa Szkoła COSINUS w Łodzi

ul. Wólczańska 81, 90-515 Łódź
tel. 42 636 33 66, fax 42 636 41 70

Informacje

administracja (I)
informatyka (I)
pedagogika (I)
politologia (I)
socjologia (I)

Wydział Zamiejscowy w Warszawie

bezpieczeństwo narodowe (I)
stosunki międzynardowe (I)
zarządzanie (I)

Katalog kierunków