KierunkiStudiów.pl

Menu

WIT Szkoła Wyższa pod auspicjami PAN w Warszawie (WIT)

ul. Newelska 6, 01-447 Warszawa

tel 22 348 65 44, fax: 22 348 65 45

Strona www Email

Kim jesteśmy?

WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie


_wit elewacja_2016.pngStudia w WIT – inwestycja na całe życie

WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania powstała z inicjatywy władz Polskiej Akademii Nauk. Od kilku lat powszechnie używana jest nazwa WIT Szkoła Wyższa pod auspicjami PAN. WIT - plasuje się w ścisłej czołówce polskich uczelni w obszarze technik komputerowych. a Nasi absolwenci pracują w wyuczonym zawodzie. W celu ciągłego polepszania jakości wyników, uczelnia wprowadza obecnie system zarządzania jakością ISO.

WIT zapewnia wybitną kadrę naukową wywodzącą się z instytutów PAN. W ramach programu UE Socrates-Erasmus prowadzi wymiany studentów i kadry z uczelniami z Danii, Niemiec, Włoch, Hiszpanii i Portugalii. W celu wymiany doświadczeń środowisk z branży informatycznej uczelnia organizuje również różnego rodzaju konferencje naukowe, m. in. już od 10 lat International Workshop on IntuitionisticFuzzy Sets and Generalized Nets.

Najzdolniejsi studenci otrzymują propozycję pracy naukowo-badawczej w Instytucie Badań Systemowych PAN. Szkoła gwarantuje stypendia Rektora za najlepsze wyniki w nauce, stypendia socjalne i stypendia dla osób niepełnosprawnych.

Według Rankingu Szkół Wyższych 2013 Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy" i "Rzeczpospolitej" Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie znajduje się w dwudziestce najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce.

Kierunki studiów WIT z certyfikatami

16 marca 2016 roku w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się Uroczysta Gala Finałowa I edycji Ogólnopolskiego Programu Akredytacyjnego "Studia z Przyszłością", organizowanego wspólnie przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję Kreatywną PRC.
Certyfikatami "Studia z Przyszłością" Organizatorzy uhonorowali kierunki studiów I i II stopnia oraz studiów podyplomowych, realizowane według nowoczesnych i innowacyjnych programów kształcenia, dobrze odpowiadające na potrzeby rynku pracy, zgodne z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego. Znak Jakości "Studia z Przyszłością" otrzymały kierunki studiów, które swoje programy opierają na trzech filarach: dążeniu do przekazywania aktualnej, nowoczesnej wiedzy, kreowaniu umiejętności i kompetencji społecznych poszukiwanych przez pracodawców oraz inwestowaniu w najwyższą jakość edukacji.

Wśród wyróżnionych certyfikatem "Studia z Przyszłością" kierunków WIT są:

Wydział Informatycznych Technik Zarządzania
 • Kierunek: Informatyczne techniki zarządzania - studia I stopnia
Wydział Informatykigizow sala 232_2016.png
Kierunki:
 • Grafika - studia I stopnia
 • Informatyka - studia I stopnia
Dodatkowo, studia I stopnia na kierunku Informatyczne Techniki Zarządzania uzyskały certyfikat nadzwyczajny "Lider Jakości Kształcenia".

Nasze atuty:
 • Nowoczesny program studiów
 • Zróżnicowana oferta dydaktyczna dostosowana do potrzeb rynku pracy
 • Wysoka jakość kształcenia
 • Doskonali i pełni pasji wykładowcy
 • Współfinansowanie studiów przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Wysokie notowania w prestiżowych rankingach
 • Nowoczesna infrastruktura – sale ćwiczeniowe, wykładowe i językowe wyposażone w sprzęt audio
 • 400 komputerów włączonych w sieć lokalną obsługiwaną przez 40 serwerów
 • Bezprzewodowy dostęp do Internetu przez sieć Wi-Fi
 • Konto o pojemności 1GB dla każdego studenta
 • Możliwość wyjazdów na stypendia zagraniczne
 • Praktyki studenckie, staże
 • Etaty naukowe w Polskiej Akademii Nauk (dla najlepszych)
 • System stypendiów i pomocy finansowej (stypendia za osiągnięcia w nauce, stypendia socjalne, zapomogi)
 • Możliwość rozwijania pasji i zainteresowań w kołach naukowych
 • Przyjazna atmosfera

ODWIEDŹ WSISiZ NA FACEBOOKU!

Oferta edukacyjna

Studia I stopnia Studia II stopnia

Administracja (studia licencjackie)

specjalności:
 • Administracja i organizacja w sektorze publicznym
 • Informatyka w administracja
Studia są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki dotacji czesne tylko 240 zł miesięcznie.
-

Grafika / technologie multimedialne (studia licencjackie)

specjalności:
 • Grafika Użytkowa
 • Technologie Multimedialne

Grafika / technologie multimedialne (studia magisterskie)

specjalności:

Informatyka (studia inżynierskie)

specjalności:

Informatyka (studia magisterskie)

specjalności:

Informatyczne techniki zarządzania (studia inżynierskie)

specjalności:
Studia na kierunku INFORMATYCZNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA stanowią obecnie jedyną tego typu ofertę na rynku edukacyjnym w Polsce.

SUPER OFERTA

W trakcie studiów na kierunku Informatyczne techniki zarządzania można dodatkowo uzyskać następujące międzynarodowe certyfikaty:
 • PRINCE2? Foundation (wszystkie oferowane specjalności)
 • AgilePMTM Foundation (specjalność: Zarządzanie Projektami)
 • JAVA SE 7 Programmer (specjalność: Informatyka Stosowana)
 • OMG Certified UML Professional 2TM Foundation (specjalność: Informatyka w biznesie).

Informatyczne techniki zarządzania (studia magisterskie)

specjalności:
 • Inżynieria procesów biznesowych
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
 • Zarządzanie w IT

Zarządzanie (studia licencjackie)

specjalności:
 • e-Marketing
 • Zarządzanie bezpieczeństwem
 • Zarządzanie informacjami
 • Zarządzanie w kulturze
 • Zarządzanie w przedsiębiorstwie
 

Jeśli pojawią się jakiekolwiek pytania odnośnie naszej oferty, bardzo prosimy o kontakt:

 • napisz do nas: rekrutacja@wit.edu.pl
 • zadzwoń: 22 3486-544
 • przyjdź osobiście: ul. Newelska 6, 01-447 Warszawa, II piętro, pok. 226
Szczegółowe informacje dotyczące etapów rekrutacji i opłat znajdują się na stronie:

www.wit.edu.pl/rekrutacja

Zapraszamy!

Podyplomowe

WIT Szkoła Wyższa prowadzi studia podyplomowe powiązane z prowadzonymi w uczelni kierunkami studiów:

Specjalności prowadzone na kierunku Informatyka:

gizow sala 002_2016.png

Specjalności prowadzone na kierunku Zarządzanie:

Kierunki prowadzone na studiach podyplomowych dla nauczycieli:

 

Kontakt

WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania
ul. Newelska 6
01-447 Warszawa
Centrala: 22 348 65 00
wit@wit.edu.pl
Biuro Rektora ds. Studenckich - Rekrutacja
ul. Newelska 6 pokój 226 (II piętro)
01-447 Warszawa
tel. 22 3486544, fax: 22 3486545
rekrutacja@wit.edu.pl

Studia na WIT Szkoła Wyższa pod auspicjami PAN w Warszawie (WIT) - dostępne kierunki:

Katalog kierunków