KierunkiStudiów.pl

Menu

Politechnika Gdańska

ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
tel. 58 348 67 00

Informacje

Oferta dydaktyczna

analityka gospodarcza (I, II)*
architektura i urbanistyka (I, II)
automatyka i robotyka (I, II)
biotechnologia (I, II)
budownictwo (I, II)
chemia (I, II)
chemia budowlana (I)
elektronika i telekomunikacja (I, II)
elektrotechnika (I, II)
energetyka (I, II)
europeistyka (I, II)
fizyka techniczna (I, II)
geodezja i kartografia (I)
gospodarka przestrzenna (I)
informatyka (I, II)
inżynieria biomedyczna (I, II)
inżynieria kognitywna w zarządzaniu i ekonomii (I) **
inżynieria materiałowa (I, II)
inżynieria mechaniczno-medyczna (I, II)
inżynieria środowiska (I, II)
inżynieria zasobów naturalnych (I)
konserwacja i degradacja materiałów (I, II)
matematyka (I, II)
mechanika i budowa maszyn (I, II)
mechatronika (I, II)
nanotechnologia (I, II)
oceanotechnika (I, II)
ochrona środowiska (studia w języku angielskim) (I)
podstawy nauk technicznych (I)
techniki geodezyjne w inżynierii (II)
technologia chemiczna (I, II)
technologie ochrony środowiska (I, II)
transport (I, II)
zarządzanie i inżynieria produkcji (I)
zarządzanie inżynierskie (I)
zarządzanie (studia w języku angielskim) (I, II)

*studia zostaną uruchomione po zatwierdzeniu przez Senat PG
**studia zostaną uruchomione po zatwierdzeniu przez Senat PG i MNiSW

Katalog kierunków