KierunkiStudiów.pl

Menu

28.05.2014, 12:28

Nauczyciel XXI wieku

Warunki panujące na rynku pracy, a także dynamiczne zmiany zachodzące w niemal wszystkich dziedzinach życia motywują nas do tego, by podwyższać swoje kwalifikacje i zdobywać dodatkowe umiejętności. Dokształcać się muszą także nauczyciele. Tylko w ten sposób są w stanie sprostać wyzwaniu, jakim jest nauczanie młodych ludzi w XXI wieku.

Z informacji opublikowanych w październiku 2012 r. przez Najwyższą Izbę Kontroli wynika, że jedna trzecia dydaktyków w ogóle nie podnosi swoich kompetencji zawodowych. W badanym przez NIK okresie w roku szkolnym 2010/2011 33 proc. nauczycieli nie uczestniczyło w żadnej z zewnętrznych form kształcenia i doskonalenia zawodowego. Tymczasem jeśli pedagog się nie dokształca, może mieć poważne problemy ze sprostaniem przyrostowi wiedzy, a także coraz wyższym oczekiwaniom rodziców i uczniów.

Nauczanie to wyzwanie

Dzieci spędzają dziś w szkole, w towarzystwie nauczycieli i rówieśników, więcej czasu niż z zapracowanymi i zabieganymi rodzicami. Dlatego nauczanie to nie tylko duża odpowiedzialność, ale też ogromne wyzwanie. Wobec pedagogów mamy też coraz wyższe wymagania. Jaki powinien być dobry nauczyciel? Oczekujemy od niego przede wszystkim przygotowania merytorycznego. Ważne są także umiejętności dydaktyczne i pedagogiczno-psychologiczne. Większość z nas zgadza się z tym, iż powinna być to osoba z pasją, która jest w stanie nawiązać z uczniami dialog, liczy się z ich zdaniem i potrafi zainteresować ich wykładanym przedmiotem. A to nie jest łatwe. – Dziś nauczyciele muszą zabiegać o szacunek i uwagę uczniów różnymi sposobami. W czasach dynamicznych zmian, odkryć naukowych i intensywnego rozwoju nauki wymaga się od nich, by przekazywali uczniom nie tylko wiedzę z podręczników, ale też wspomagali kształtowanie umiejętności, które posłużą młodym ludziom do aktywnego funkcjonowania w przyszłości – mówi dr Dariusz Grzybek, Rektor Wyższej Szkoły Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu.

Dodatkowo - podyplomowo

Jak sprostać wysokim wymaganiom, jakie wobec nauczycieli mają dyrektorzy, rodzice i sami uczniowie? Dynamiczne zmiany zachodzące w świecie wymagają dziś od nauczycieli wszechstronności i opanowania nie tylko nauczanego przedmiotu, ale też dziedzin pokrewnych i bycia „na bieżąco” z nowymi treściami czy literaturą. Nie wystarcza już wiedza zdobyta podczas studiów, często kilkanaście lat wcześniej. Dlatego pedagodzy dokształcają się między innymi na podyplomowych studiach kwalifikacyjnych. W ten sposób można uzyskać nowe kompetencje zawodowe, pozwalające na rozwój specjalizacji. Mogą także zdobyć uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu lub prowadzenia zajęć dodatkowych. – Wśród studiów podyplomowych skierowanych do nauczycieli popularnością cieszą się między innymi kierunki takie, jak logopedia, oligofrenopedagogika, wychowanie przedszkolne, resocjalizacja i socjoterapia oraz zarządzanie oświatą – mówi dr Dariusz Grzybek, Rektor WSEIiI.

Istotną cechą współczesnego nauczyciela jest także elastyczność, umiejętność wyjścia poza schematy i nieustanne poszerzanie wiedzy, także na temat nowych metod nauczania, dzięki którym można efektywniej przekazywać wiadomości uczniom. Nauczyciele nie mogą też zapominać o bardzo istotnym w edukacji narzędziu, jakim są technologie informatyczne. Laptopy, cyfrowe projektory, interaktywne tablice, platformy e-learningowe i prezentacje multimedialne ułatwiają zainteresowanie uczniów tematem i zwiększą ich zaangażowanie w lekcje. Trzeba jednak wiedzieć, jak je wykorzystać podczas zajęć, a z tym wielu nauczycieli miewa problemy. Żeby ułatwić pedagogom dotrzymanie kroku postępującej rewolucji technologicznej organizowane są specjalne kursy i szkolenia. Podczas nich nauczyciele nie tylko zdobywają praktyczne umiejętności, ale też wiedzę na temat bezpiecznego korzystania z nowinek technologicznych, którą mogą przekazać uczniom.

System edukacyjny ewoluuje, a wraz z nim zmienia się rola nauczycieli. Dziś muszą oni nie tylko przekazywać uczniom wiedzę, ale też wspierać ich rozwój, by byli lepiej przygotowani do dorosłego życia w społeczeństwie informacyjnym.

Podobne artykuły

 1. Zawody przyszłości /

  Jak zostać bioinformatykiem? - unikatowy kierunek w WWSiS we Wrocławiu

  Jedną z najszybciej rozwijających się dyscyplin naukowych jest bioinformatyka. Stanowi ona połączenie biologii z informatyką, które j...

 2. Zawody przyszłości /

  Dekarz poszukiwany. Dlaczego warto nim zostać i jak zacząć pracować w zawodzie?

  Bardzo często mówi się o rosnącym zapotrzebowaniu na programistów, lekarzy czy nauczycieli, ale coraz większym problemem staje się r&oac...

 3. Zawody przyszłości /

  Zapotrzebowanie na etycznych hakerów

  Cyberatak Rosji zwiększa zapotrzebowanie na etycznych hakerów. W Polsce brakuje ich ponad 17 tys., w UE aż 200 tys. W związku z wojną w Ukrain...

 4. Zawody przyszłości /

  #womeninscience w WAT

  Wojskowa Akademia Techniczna jest miejscem pracy i rozwoju kariery naukowej wielu kobiet nauki, dlatego z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet i Dziewc...

Katalog kierunków