KierunkiStudiów.pl

Menu

 • Start
 • Artykuły
 • Kierunki z AGH wśród najlepszych w nowym Rankingu Studiów Inżynierskich

02.08.2017, 11:58

Kierunki z AGH wśród najlepszych w nowym Rankingu Studiów Inżynierskich

Według kapituły pionierskiego Rankingu Studiów Inżynierskich 2017, w którym oceniono 21 najpopularniejszych dyscyplin studiów technicznych, Akademia Górniczo-Hutnicza prowadzi najlepsze studia inżynierskie w Polsce na kierunkach Fizyka Techniczna, Inżynieria Materiałowa oraz Mechanika i Budowa Maszyn.

Ranking prezentuje 311 najlepszych programów studiów, które są prowadzone na 288 wydziałach w 26 polskich uczelniach akademickich. Do oceny kierunków studiów posłużyło 13 wskaźników pogrupowanych w sześciu kryteriach: prestiż, absolwenci na rynku pracy, potencjał akademicki (ocena parametryczna Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego; uprawnienia do nadawania stopni naukowych; nadane stopnie naukowe), efektywność naukowa (publikacje; cytowania; indeks Hirscha), potencjał dydaktyczny (jakość przyjętych na studia; dostępność kadr wysokokwalifikowanych dla studentów; wyróżniająca ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej; akredytacje środowiskowe) oraz innowacyjność (patenty i prawa ochronne).

Twórcy zestawienia zwracają uwagę przede wszystkim na dwa wskaźniki, które brała pod uwagę kapituła. Po pierwsze, na wskaźnik przygotowany w oparciu o ogólnopolskie badanie „Ekonomiczne Losy Absolwentów” (ELA) przeprowadzone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z wykorzystaniem danych ZUS. Wskaźnik wykorzystuje dla danego kierunku studiów: procent absolwentów w rejestrach ZUS, ryzyko bezrobocia na tle stopy bezrobocia w powiecie zamieszkania absolwentów oraz wysokość zarobków absolwentów w odniesieniu do zarobków w powiecie ich zamieszkania. Po drugie, na wskaźnik „Jakość przyjętych na studia”, który mierzony jest w oparciu o wyniki egzaminów maturalnych osób, które 1 października 2016 r. rozpoczęły naukę na I roku studiów stacjonarnych na danym kierunku studiów.

ZESTAWIENIE KIERUNKÓW Z AGH W RANKINGU STUDIÓW INŻYNIERSKICH 2017:

I MIEJSCE

Fizyka Techniczna – Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Inżynieria Materiałowa – Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Mechanika i Budowa Maszyn – Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

II MIEJSCE

Automatyka i Robotyka – Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Elektronika – Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Elektrotechnika – Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Energetyka – Wydział Energetyki i Paliw
Geodezja i Kartografia – Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Górnictwo i Geologia – Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Informatyka – Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

III MIEJSCE

Budownictwo – Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Górnictwo i Geologia – Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Informatyka – Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Inżynieria Biomedyczna – Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Inżynieria Materiałowa – Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Mechatronika – Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Wśród uczelni, których studia zajęły pierwsze miejsca w poszczególnych dyscyplinach, na czele jest Politechnika Warszawska, za nią Akademia Górniczo-Hutnicza i Politechnika Wrocławska oraz Politechnika Śląska.

Podobne artykuły

 1. Na uczelniach /

  Kolejne uprawnienia akademickie dla Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

  Z danych opracowanych przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że w ostatnich kilkunastu latach lawinowo rósł popyt na studia doktorancki...

 2. Na uczelniach /

  Bezpłatne warsztaty z języka angielskiego na UMCS

  Instytut Anglistyki i Koło Naukowe Anglistów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej zapraszają uczniów klas VII szkoły podstawowej oraz g...

 3. Na uczelniach /

  Piknik Naukowy "Park Mądrej Rozrywki"

  Politechnika Częstochowska w ramach INDUSTRIADY 2017 w dniu 10 czerwca 2017 r. organizuje Piknik Naukowy "Park Mąrdej Rozrywki" w godz. od 10.00 do 15...

 4. Na uczelniach /

  VI Olimpiada Przedsiębiorczości na Politechnice Częstochowskiej

  Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej organizuje VI Olimpiadę Przedsiębiorczości i Zarządzania. Adresatami są uczniowie szkół średni...

Katalog kierunków