KierunkiStudiów.pl

Menu

03.04.2018, 11:35

Nowe studia na Uniwersytecie Jagiellońskim

Każdy z nas na pewno słyszał o wielkich problemach i kryzysie od lat dotykającym polski system opieki zdrowotnej (służbę zdrowia). Serwisy informacyjne i pierwsze strony gazet pełne są niepokojących doniesień. Marne to pocieszenie, że także w innych krajach Europy sytuacja jest podobna. My wiemy, że z wielu powodów problemów będzie przybywać także w przyszłości. Dlaczego? Coraz lepiej poznajemy stare i nowe choroby, pacjenci coraz częściej chorują przewlekle, całe społeczeństwa starzeją się, nowe sposoby diagnozy i leczenia są coraz droższe. Wydatki na opiekę zdrowotną wprawdzie rosną, ale i tak trudno jest nadążyć za rosnącymi potrzebami. Jedyny ratunek w lepszym wykorzystaniu tych zasobów, pieniędzy, ludzi i sprzętu, jakie mamy. Nic więc dziwnego, że coraz bardziej potrzebne na rynku pracy stają się umiejętności i wiedza z zakresu właściwej organizacji i ekonomiki ochrony zdrowia. Akurat w tej dziedzinie miejsc pracy na pewno nie zabraknie.

Dla kogo utworzyliśmy nowe studia?
Nowa oferta Instytutu Zdrowia Publicznego UJ CM skierowana jest do młodych osób, które chcą w trakcie studiów licencjackich przygotować się do pracy w różnych instytucjach sektora ochrony zdrowia, wszędzie tam, gdzie podejmowane są decyzje i działania dotyczące wykorzystania dostępnych środków i zasobów. Są to studia licencjackie, więc także przygotowują one osoby pragnące kontynuować swoją edukację na studiach magisterskich, np. na kierunku zdrowie publiczne lub kierunkach z obszaru ekonomii, zarządzania, organizacji i administracji publicznej.

Co oferujemy studentom?
Oferujemy studentom nowoczesny i interesujący program nauczania, zapoznający z różnorodnymi narzędziami ekonomicznymi, organizacyjnymi, prawnymi i zarządczymi, służącymi poprawie efektywności i skuteczności działania w systemie ochrony zdrowia. Program opiera się na najlepszych doświadczeniach polskich i międzynarodowych. Z dumą prezentujemy nowe, unikalne połączenie wiedzy ogólnej, zazwyczaj oferowanej przez klasyczne studia z zakresu zarządzania i administracji, z wiedzą profesjonalną i pełnym zrozumieniem specyfiki sektora ochrony zdrowia. Dysponujemy bardzo doświadczoną kadrą akademicką, uznanymi osiągnięciami naukowymi i najdłuższą w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej tradycją w nauczaniu zdrowia publicznego – a to jest doskonała baza, na której oparliśmy te unikalne, nowe studia. Oferujemy łącznie 12 tygodni praktyk w wielu instytucjach, takich jak np. Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Wojewódzkie Centra Powiadamiania Ratunkowego, jednostki administracji publicznej (ministerstwa, departamenty właściwe ds. zdrowia w urzędach wojewódzkich, marszałkowskich, powiatowych, miejskich i gminnych), ZUS, KRUS, NFZ, prywatne ubezpieczenia zdrowotne, organizacje pozarządowe (NGO), biura organizacji międzynarodowych (WHO Polska) i wiele innych. Nasi studenci mogą również uczestniczyć w wymianie międzynarodowej i pojechać w ramach programu ERASMUS Plus np. do Niemiec, Holandii, Danii, Norwegii czy na Litwę.

Jakie są perspektywy absolwentów naszych nowych studiów?
Nabyta wiedza i umiejętności, zwłaszcza w zakresie przydatnym w definiowaniu i rozwiązywaniu problemów ekonomicznych i organizacyjnych sektora ochrony zdrowia, umożliwią podjęcie pracy na niemedycznych stanowiskach w różnych instytucjach, w tym:

 • szpitalach, przychodniach, zakładach opiekuńczo-leczniczych i innych placówkach – w działach ekonomiczno-finansowo-zarządczych, organizacyjnych oraz administracyjnych,
 • jednostkach samorządu terytorialnego, inspekcji sanitarnej i innych organach nadzoru, certyfikacji i kontrolnych związanych z ochroną zdrowia, administracji rządowej i agendach rządowych,
 • instytucjach płatników (NFZ, prywatne ubezpieczenia, fundacje),
 • instytucjach zajmujących się prewencją i promocją zdrowia (w jednostkach administracyjnych ochrony zdrowia, jednostkach świadczących usługi zdrowotne, NGO, itp),
 • instytucjach odpowiedzialnych za współpracę międzynarodową w zakresie organizacji i funkcjonowania systemów ochrony zdrowia (WHO) oraz podmiotów w nich działających.

Podobne artykuły

 1. Rekrutacja 2023/2024 /

  Rozpoczęła się rekrutacja 2024/2025 w MWSLiT we Wrocławiu

  Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu rozpoczęła rekrutację na rok akademicki 2024/2025. Dzięki kontaktom z praktykami i sz...

 2. Rekrutacja 2023/2024 /

  Dofinansowanie do czesnego na DIETETYCE w WSIiZ w Warszawie

  15 kwietnia 2024 r. rozpoczęła się rekrutacja na studia II stopnia na kierunek DIETETYKA w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie, gdzie 36 s...

 3. Rekrutacja 2023/2024 /

  16 nowych kierunków studiów podyplomowych w WSIiZ!

  Collegium Studiów Podyplomowych [CSP] Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie, stwarza odpowiednie warunki do nabywania wiedzy, umiejęt...

 4. Rekrutacja 2023/2024 /

  Koniec zapisów na studia w Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie

  Zakończyły się zapisy na studia w Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie, które Uczelnia prowadziła w pierwszej rekrutacji na rok akademick...

Katalog kierunków