KierunkiStudiów.pl

Menu

17.08.2018, 09:17

Wciąż trwa rekrutacja na UJ

Na Uniwersytecie Jagiellońskim cały czas trwa sierpniowa rekrutacja uzupełniająca dla studiów pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich.

Kandydatów zainteresowanych podjęciem studiów zachęcamy do zapoznania się z zasadami oraz dokonania rejestracji na wybrane kierunki. Rejestracja potrwa do 11 września 2018 r., a dla kandydatów z maturą zagraniczną inną niż IB i EB rejestracja zakończy się 5 września o godz. 12:00

Lista studiów prowadzących uzupełniający nabór sierpniowy:

 • administracja
 • amerykanistyka
 • archeologia
 • astronomia
 • bezpieczeństwo narodowe
 • biochemia
 • biofizyka
 • biofizyka molekularna i komórkowa
 • biologia
 • chemia
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • ekonomia
 • etnologia i antropologia kulturowa
 • etyka
 • farmacja
 • filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach
 • filologia klasyczna
 • filologia polska
 • fizyka
 • geografia
 • geologia
 • historia
 • historia sztuki
 • informatyka
 • informatyka analityczna
 • kulturoznawstwo
 • matematyka
 • matematyka komputerowa
 • migracje międzynarodowe
 • muzykologia
 • neofilologia
 • ochrona dóbr kultury
 • ochrona środowiska
 • organizacja i ekonomika ochrony zdrowia
 • pielęgniarstwo
 • politologia
 • polonistyka-komparatystyka
 • prawo
 • psychologia
 • relacje międzykulturowe
 • religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata
 • rosjoznawstwo
 • socjologia
 • studia azjatyckie
 • studia eurazjatyckie
 • studia europejskie
 • studia polsko-ukraińskie
 • wiedza o teatrze
 • zaawansowane materiały i nanotechnologia
 • zarządzanie
 • zarządzanie informacją
 • zarządzanie publiczne
 • zdrowie publiczne

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji, kryteriów formalnych, wymaganych dokumentów i harmonogramu rekrutacji dostępne są na stronie systemu ERK w kartach poszczególnych studiów oraz na stronie rekrutacji na studia w części „Studia I stopnia i jednolite".

Podobne artykuły

 1. Rekrutacja 2019/2020 /

  Zoofizjoterapia - studia z przyszłością na UTP

  Programy nauczania dla kierunku Zootechnika i Zoofizjoterapia Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgos...

 2. Rekrutacja 2019/2020 /

  Rusza rekrutacja na studia w UJ na rok akademicki 2019/2020

  4 czerwca 2019 r. w samo południe wystartowała rekrutacja na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. - Najważniejszą zmianą w porównaniu z pop...

 3. Rekrutacja 2019/2020 /

  Inżynieria materiałowa z WAT doceniona w konkursach OPUS i PRELUDIUM

  Niemal 400 mln zł Narodowe Centrum Nauki przekaże 618 laureatom piętnastych edycji konkursów OPUS i PRELUDIUM. Finansowanie na realizację badań...

 4. Rekrutacja 2019/2020 /

  Rekrutacja na studia I stopnia w WAT zakończona

  Zakończyły pracę wydziałowe komisje rekrutacyjne, które podjęły decyzje o kwalifikacji na studia I stopnia – wojskowe i cywilne, w Wojsko...

Katalog kierunków