KierunkiStudiów.pl

Menu

 • Start
 • Artykuły
 • Nowa współpraca, nowy kierunek na UTP w Bydgoszczy

04.12.2018, 12:37

Nowa współpraca, nowy kierunek na UTP w Bydgoszczy

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy stawia na praktyczny profil kształcenia. W celu poszerzania oferty dydaktycznej dostosowanej do potrzeb rynku pracy konieczne jest nawiązywanie kontaktów z instytucjami zewnętrznymi.

W 2017 roku Wydział nawiązał współpracę z Muzeum Artylerii Wojsk Lądowych w Bydgoszczy, w ramach której 24 kwietnia 2018 roku Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy był organizatorem konferencji naukowo-technicznej Architektura Militarna. W ramach współpracy od 16 do 20 czerwca 2018 r. na terenie Muzeum Artylerii w Toruniu odbywały się praktyki inwentaryzacyjne dla grupy studentów I roku kierunku Architektura. Studenci prowadzili pomiary budynku, które posłużyły do sporządzenia dokumentacji inwentaryzacyjnej. Kontynuacją współpracy z Muzeum Artylerii Wojsk Lądowych będzie opracowanie przez studentów III roku kierunku Architektura koncepcji architektonicznej adaptacji nieczynnych budynków schronów artyleryjskich wchodzących w skład fortyfikacji toruńskich.

Rok akademicki 2018/2019 to również pojawienie się na WBAiIŚ nowego kierunku studiów - Geodezja i Kartografia, gdzie studenci zdobywają umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami pomiarowymi, wiedzę dotyczącą geodezyjnej obsługi obiektów inżynieryjnych, poruszania się w zakresie gospodarki nieruchomościami, czy obsługi aplikacji z zakresu systemów informacji przestrzennej. Już od pierwszego roku studiów dużą wagę przypisuje się zajęciom terenowym i laboratoryjnym. Absolwenci kończący ten kierunek w pracy zawodowej uczestniczą m.in. w opracowywaniu map, planowaniu przestrzeni oraz obsłudze inwestycji budowlanych. Znajdują oni zatrudnienie w urzędach wojewódzkich, powiatowych, miejskich i gminnych, firmach geodezyjnych i kartograficznych, jak również otwierają własną działalność gospodarczą. Ukończenie studiów na tym kierunku umożliwia uzyskanie uprawnień w zakresie geodezji i kartografii.

Podobne artykuły

 1. Na uczelniach /

  Programiści z WAT zwycięzcami Best Hacking League

  Zespół Code Hussar z Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej, w składzie: Patryk Ostrowski, Sebastian Szczepański oraz Piotr Filoch...

 2. Na uczelniach /

  Drugie miejsce dla programistów z WAT w Hackathonie+

  Studenci Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej reprezentujący zespół Code Hussar w składzie: Patryk Ostrowski, Sebastian Szczepań...

 3. Na uczelniach /

  Logistyka WAT wśród najlepszych kierunków studiów inżynierskich

  W Rankingu Studiów Inżynierskich Perspektywy 2018, który adresowany jest przede wszystkim do maturzystów, oceniono 21 najpopularn...

 4. Na uczelniach /

  Grant dla studentów UTP

  Dwóch studentów Rolnictwa na Wydziale Rolnictwa i Biotechnologii Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy - Angad Sharma...

Katalog kierunków