KierunkiStudiów.pl

Menu

06.02.2019, 12:29

Trwa rekrutacja na WSIE w Rzeszowie

Do 16.03.2019 r. prowadzona jest rekrutacja w Wyższej Szkole Inżynieryjno-Ekonomicznej w Rzeszowie na stacjonarne i niestacjonarne studia II stopnia na kierunku GEODEZJA I KARTOGRAFIA. Odbywa się ona na podstawie konkursu dyplomów ukończenia studiów I-ego stopnia na kierunku geodezja i kartografia.

W tym terminie kandydat dokonuje elektronicznej rejestracji na studia oraz zobowiązany jest do złożenia kompletu dokumentów w punkcie rekrutacyjnym osobiście lub przesłać pocztą.

Opłata wpisowa wynosi 350 zł, a rekrutacyjna 80 zł.

>>Szczegóły dotyczące rejestracji<<

Podobne artykuły

 1. Rekrutacja 2019/2020 /

  SGGW zakończyła pierwszy etap rekrutacji na studia

  Finanse i rachunkowość, informatyka, logistyka, turystyka i rekreacja, zarządzanie, dietetyka oraz ekonomia to najbardziej popularne w tym roku kierun...

 2. Rekrutacja 2019/2020 /

  Poradnik Maturzysty – rekrutacja na studia – WST Katowice

  Okres rekrutacji na studia często wydaje się być dla kandydata lekko skomplikowanym procesem. Dzieje się tak m.in. ze względu na niechęć do niezbędnej...

 3. Rekrutacja 2019/2020 /

  Trwa rekrutacja w Akademii Morskiej w Szczecinie - do 10 lipca 2019 r.

  Do 10 lipca 2019 r. można składać dokumenty na studia w Akademii Morskiej w Szczecinie w komisji przy dziekanacie właściwego wydziału oraz zarejestrow...

 4. Rekrutacja 2019/2020 /

  Zoofizjoterapia - studia z przyszłością na UTP

  Programy nauczania dla kierunku Zootechnika i Zoofizjoterapia Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgos...

Katalog kierunków