KierunkiStudiów.pl

Menu

 • Start
 • Artykuły
 • Rusza rekrutacja na studia w UJ na rok akademicki 2019/2020

06.06.2019, 11:12

Rusza rekrutacja na studia w UJ na rok akademicki 2019/2020

4 czerwca 2019 r. w samo południe wystartowała rekrutacja na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

- Najważniejszą zmianą w porównaniu z poprzednimi naborami i informacją istotną dla kandydatów jest to, że w tegorocznej rekrutacji uwzględniany będzie tylko wynik z matury zdanej na poziomie rozszerzonym lub rozszerzonej dwujęzycznej – poinformował Piotr Szumliński, dyrektor Centrum Wsparcia Dydaktyki UJ.

Taka decyzja wpisuje się w prowadzone już od kilku lat przez UJ działania mające na celu podnoszenie wymogów stawianych kandydatom. Jak podkreślił dyrektor CWD, mimo bardziej wymagających zasad, nie zaobserwowano jak dotąd spadku liczby kandydatów na studia w UJ. Zaostrzone wymogi skutkują natomiast tym, że mamy coraz lepszych studentów i absolwentów.

Piotr Szumliński zaznaczył także, że z roku na rok przyjmowanych jest na studia w Uj coraz więcej obcokrajowców. Nie oznacza to jednak, że przyjmowani są wszyscy. Nawet ci z nich, którzy wybierają się na studia płatne muszą spełnić wymogi rekrutacyjne.

Na studiach jednolitych magisterskich oraz pierwszego i drugiego stopnia w następnym roku akademickim przygotowano prawie 15 tys. miejsc (14 620). Nie ma w tym zakresie różnicy w stosunku do lat ubiegłych.

W ofercie dydaktycznej przewidziano kilka nowości. Studiować będzie można na pięciu nowych kierunkach, którymi są:

 • chemia zrównoważonego rozwoju (studia pierwszego stopnia, stacjonarne), kierunek nastawiony na kształcenie chemików o poszerzonych kompetencjach w zakresie nowoczesnych technologii prośrodowiskowych;
  pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (jednolite studia magisterskie, stacjonarne), dla osób chcących zostać nauczycielami wczesnego etapu edukacyjnego;
 • studia afrykańskie (pierwszego stopnia, stacjonarne), których program łączy problematykę gospodarczą i polityczną z kontekstami filozoficznymi i religijnymi kontynentu afrykańskiego;
 • European Joint Master’s Programme in English and American Studies (studia drugiego stopnia, stacjonarne), kierunek nastawiony na praktyczną naukę języka angielskiego; w jego ramach można korzystać z bogatego programu wymian międzynarodowych oraz otrzymać podwójny dyplom uczelni partnerskich i UJ (konsorcjum UJ i 7 uczelni zagranicznych - 6 europejskich i jednej amerykańskiej);
 • język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych (studia drugiego stopnia, stacjonarne), studia tłumaczeniowe, nastawione mocno na teksty specjalistyczne dziedziny administracji, handlu i medycyny oraz branży IT.

Rekrutacja na jednolite studia magisterskie oraz studia pierwszego stopnia potrwa do 7 lipca 2019 r. (wyniki podana będą 12 lipca). Nabór na studia drugiego stopnia zakończy się 9 lipca. Kandydaci dowiedzą się o jej rezultacie 19 lipca 2019 r..

>>Rekrutacja będzie prowadzona całkowicie elektronicznie<<
Opłata rekrutacyjna za każdy kierunek została ustalona na 85 zł).
Rekrutację będzie wspierać kampania „misja UJ” www.misja.uj.edu.pl

Podobne artykuły

 1. Rekrutacja 2020/2021 /

  Komunikat dla kandydatów na studia na SGH

  30 czerwca rozpoczęła się rejestracja na studia na rok akademicki 2020/2021 w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i potrwa do 16 sierpnia...

 2. Rekrutacja 2020/2021 /

  Wyjątkowa specjalizacja na pedagogice na UPJP2

  Uniwersytet Papieski, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa oraz analizując zapotrzebowanie rynku pracy, przygotował kilka specjalności na st...

 3. Rekrutacja 2020/2021 /

  Nowe kierunki w WAT - rekrutacja 2020

  Zasadniczym celem kształcenia jest przygotowanie absolwentów do kreatywnej pracy inżynierskiej, rozwiązywania problemów technicznych ora...

 4. Rekrutacja 2020/2021 /

  Ruszyła rekrutacja na APS w Warszawie

  Akademia Pedagogiki Spacjalnej w Warszawie rozpoczęła zapisy w Internetowej Rejestracji Kandydata (IRK) na rok akademicki 2020/2021. W związku z sytu...

Katalog kierunków