KierunkiStudiów.pl

Menu

09.04.2019, 13:32

Rozpoczęła się rekrutacja na studia na UMCS

Internetowa rejestracja kandydatów na studia na UMCS w Lublinie rozpoczęła się 1 kwietnia 2019 r. i potrwa do 10 lipca 2019 r.

Nieco wcześniej - do 25 czerwca 2019 r. - upłynie termin rejestracji na te kierunki studiów, na których wymagany jest egzamin wstępny przed komisją rekrutacyjną (oferta kształcenia na Wydziale Artystycznym, logopedia z audiologią na Wydziale Humanistycznym oraz pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Wydziale Pedagogiki i Psychologii).

16 lipca 2019 r. komisje rekrutacyjne zakończą postępowanie kwalifikacyjne na kierunkach, na których nie przeprowadza się egzaminów wstępnych. Wtedy też ogłosimy listy rankingowe i listy osób zakwalifikowanych na studia. Odbędzie się to poprzez pisemne ogłoszenie w obiektach odpowiednich wydziałów oraz umieszczenie wyników postępowania na osobistych kontach kandydatów w systemie IRK.

W dniach 18-20 lipca 2019 r. UMCS będzie przyjmować dokumenty w miejscach wyznaczonych przez dziekanów wydziałów i podanych do wiadomości kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (dot. kierunków innych niż prowadzone na Wydziale Artystycznym). W przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym lub kolejnych terminów komisja rekrutacyjna ogłosi następną listę osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca.

Uczelnia oferuje kształcenie na 11 Wydziałach w Lublinie oraz na Wydziale Zamiejscowym w Puławach. Kandydaci na studia mogą wybierać spośród ponad 80 kierunków i ok. 250 specjalności. Chętnych zapraszamy także na studia podyplomowe (do wyboru jest ok. 85 kierunków) oraz na studia doktoranckie. Oferujemy również kierunki z językiem wykładowym angielskim. Stale rozszerzamy naszą ofertę kształcenia i dostosowujemy ją do oczekiwań kandydatów oraz potrzeb zmieniającego się rynku pracy.

W roku akademickim 2019/2020 w ofercie UMCS znajdą się następujące, nowe kierunki studiów:

 • Wychowanie fizyczne – studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia prowadzone Wydziale Zamiejscowym w Puławach;
  Polsko-niemieckie studia kulturowe i translatorskie – studia stacjonarne I stopnia prowadzone w języku polskim i niemieckim na Wydziale Humanistycznym UMCS oraz na Uniwersytecie w Poczdamie;
 • International relations – anglojęzyczne studia stacjonarne I stopnia prowadzone na Wydziale Politologii;
 • Prawno-administracyjny – studia stacjonarne i niestacjonarne I oraz II stopnia prowadzone na Wydziale Prawa i Administracji;
 • Administracja publiczna – studia stacjonarne II stopnia o profilu praktycznym prowadzone na Wydziale Politologii;
 • Społeczeństwo informacyjne – studia stacjonarne II stopnia prowadzone na Wydziale Politologii oraz Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki;
 • Analityka gospodarcza – studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia prowadzone na Wydziale Ekonomicznym.

Podobne artykuły

 1. Rekrutacja 2020/2021 /

  Komunikat dla kandydatów na studia na SGH

  30 czerwca rozpoczęła się rejestracja na studia na rok akademicki 2020/2021 w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i potrwa do 16 sierpnia...

 2. Rekrutacja 2020/2021 /

  Wyjątkowa specjalizacja na pedagogice na UPJP2

  Uniwersytet Papieski, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa oraz analizując zapotrzebowanie rynku pracy, przygotował kilka specjalności na st...

 3. Rekrutacja 2020/2021 /

  Nowe kierunki w WAT - rekrutacja 2020

  Zasadniczym celem kształcenia jest przygotowanie absolwentów do kreatywnej pracy inżynierskiej, rozwiązywania problemów technicznych ora...

 4. Rekrutacja 2020/2021 /

  Ruszyła rekrutacja na APS w Warszawie

  Akademia Pedagogiki Spacjalnej w Warszawie rozpoczęła zapisy w Internetowej Rejestracji Kandydata (IRK) na rok akademicki 2020/2021. W związku z sytu...

Katalog kierunków