KierunkiStudiów.pl

Menu

  • Start
  • Artykuły
  • Lepsza przyszłość dla studentów Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UTP w Bydgoszczy

13.01.2020, 11:37

Lepsza przyszłość dla studentów Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UTP w Bydgoszczy

Drogowskazy Kariery to ogólnopolski program edukacyjny pomagający studentom w kształtowaniu ich przyszłości i odnalezieniu najlepszej drogi rozwoju poprzez zaprezentowanie możliwości, jakie dają im praktyki, staże i praca w renomowanych przedsiębiorstwach polskich i zagranicznych oraz szkolenia dostarczane przez liderów branżowych. Dzięki Drogowskazom Kariery wzrasta konkurencyjność studentów polskich uczelni na rynku pracy. W ramach tego programu Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UTP w Bydgoszczy zorganizował dla studentów interesujący wykład pt. „Jak zdobyć uprawnienia budowlane?”. Ta wiedza pozwoli przyszłym magistrom na uzyskanie pełnych uprawnień do samodzielnych funkcji w budownictwie.

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UTP w Bydgoszczy jest platformą do rozwoju młodych ludzi zarówno w obszarze nauki i edukacji, jak też szeroko rozumianych kompetencji społecznych i interpersonalnych.

Na Wydziale prężnie działają koła naukowe, takie jak np. Koło Naukowe Budownictwo Energooszczędne, Koło Młodych PZITB oddział Bydgoszcz, grupa Awokado.

Koło Naukowe Budownictwo Energooszczędne organizuje Ogólnopolską Konferencję Studentów I Doktorantów Budownictwo Zrównoważone, która jest doskonałą okazją do poszerzenia wiedzy, wymiany myśli i nawiązania kontaktów. Członkowie koła prezentują swoje osiągnięcia także na konferencjach organizowanych w innych jednostkach, np. w Ogólnopolskiej Konferencji Budowlanej Studentów i Doktorantów Euroinżynier.

Członkowie Koła Młodych PZITB oddział Bydgoszcz uczestniczyli w targach BUDMA. Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury to jedno z najważniejszych miejsc spotkań producentów i dystrybutorów nowoczesnych technologii i materiałów budowlanych z przedstawicielami handlu, architektami, wykonawcami i inwestorami w Europie. W ramach Targów BUDMA ma miejsce szereg wydarzeń towarzyszących, takich jak np. Forum Gospodarcze Budownictwa Build 4 Future. Członkowie Koła zaangażowani byli również w Projekt WORKCAMP, który polegał na integracji młodej kadry poprzez działania charytatywne - remonty lokalnych Domów Dziecka. Kolejne Targi BUDMA odbędą się 4-7 lutego 2020 r. w Poznaniu.

Z kolei studenci kierunku Architektura Wnętrz, w tym grupa Awokado, podjęli się zadania przygotowania plakatów z okazji Dnia Ziemi, zwracając szczególną uwagę społeczności uczelni i mieszkańców Bydgoszczy na problemy dotyczące funkcjonowania naszej planety.

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska charakteryzuje możliwość wielowymiarowego zgłębiania wiedzy zarówno podczas ciekawych zajęć wykładowych, laboratoryjnych i projektowych jak i poza nimi. Zdobytą wiedzę studenci wykorzystują współpracując z licznymi firmami działającymi na rynku usług budowlanych i instalacyjnych z regionu Kujawsko-Pomorskiego już podczas uczenia się. Tym samym w sposób aktywny, zarówno na placu budowy jak i w biurach projektowych, pogłębiają swoje umiejętności, które skutecznie wykorzystują do tworzenia interesujących prac magisterskich.

Na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska istnieje bogaty wachlarz możliwości wyboru specjalności na poziomie magisterskim. Każdy student z pewnością znajdzie coś interesującego. Na kierunku budownictwo mamy do dyspozycji: budownictwo niskoenergetyczne (stacjonarne, niestacjonarne), konstrukcje budowlane i inżynierskie (stacjonarne, niestacjonarne), mosty (stacjonarne), drogi, ulice i lotniska (stacjonarne), budowa i eksploatacja autostrad (niestacjonarne). Na kierunku inżynieria środowiska występują trzy specjalności na studiach stacjonarnych: urządzenia sanitarne, monitoring środowiska, balneotechnika oraz dwie na studiach niestacjonarnych: urządzenia sanitarne, monitoring środowiska. Na kierunku architektura i architektura wnętrz aktualnie realizowane są studia wyłącznie na poziomie stacjonarnym. W przyszłości zostanie uruchomiony poziom magisterski na kierunku: geodezja i kartografia.

Studenci WBAiIŚ są otwarci na nowości. Z wielkim powodzeniem realizują swoje marzenia zarówno w kraju jak i za granicą.
Wydział współpracuje z najlepszymi uczelniami w Europie m.in. University of Split, Ecola de Arte y Superior de Diseno de Orihuela, Universidad de Granada, Universidade de Beira Interior (Covilha), Universita Degli Studi di Sassari, Aristotle University of Thessaloniki. W ramach wymiany międzynarodowej nasi studenci odwiedzili m.in. Wielką Brytanię, Włochy, Hiszpanię, Portugalię, Grecję, Wyspy Kanaryjskie, Chorwację czy Turcję, gdzie studiowali i zgłębiali wiedzę i kulturę regionu. Te wyjazdy przyczyniły się do nawiązania wielu kontaktów zawodowych oraz przyjaźni na całe życie.

Podobne artykuły

  1. Na uczelniach /

    Szybcy i waleczni – Centrum Badań i Edukacji Służb Mundurowych AWSB świętuje swój 8 jubileusz

    Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej obchodzi w tym roku 8-lecie działalności Centrum Badań i Edukacji Służb Mundurowych. To kompleksowy w skali k...

  2. Na uczelniach /

    Darmowe kursy na WIT

    Jedną z super opcji na WIT Szkoła Wyższa pod auspicjami PAN dostępna dla studentów jest możliwość korzystania z dodatkowych kursów finan...

  3. Na uczelniach /

    Dofinansowanie z UE dla WSIiZ w Warszawie

    Dzięki dofinansowaniuze ze środków Unii Europejskiej, Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie realizuje projekt, dzięki któremu U...

Katalog kierunków