KierunkiStudiów.pl

Menu

 • Start
 • Artykuły
 • Symulacja prowadzenia biznesu na WZ UTP w Bydgoszczy

04.02.2020, 12:29

Symulacja prowadzenia biznesu na WZ UTP w Bydgoszczy

Na Wydziale Zarządzania UTP w Bydgoszczy 7 lutego 2020 r. o godz. 9:00-16:00 odbędą się warsztaty symulacji prowadzenia biznesu. Do wzięcia udziału w symulacji zaproszeni są wszyscy studenci, którzy chcą przećwiczyć kompetencje przydatne podczas prowadzenia własnej firmy – zdolność podejmowania szybkich decyzji, prowadzenia szybkich obliczeń i kalkulacji oraz negocjacji.

Dzięki symulacji uczestnicy poznają podstawowe zasady funkcjonowania gospodarki wolnorynkowej oraz takie zjawiska rynkowe jak: konkurencja, spółka, przychód, dochód i koszt. Nabędą umiejętności negocjacyjne, umiejętność współpracy i komunikacji, a także szybkiego podejmiwania decyzji.
Podczas symulacji wykorzystywana będzie prezentacja zasad gry, praca w grupie, realizacja rozgrywki oraz dyskusja.

Liczba miejsc jest ograniczona!

Osobą prowadząca warsztaty jest Maciej Górecki z Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Sp. z o. o.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy to uczelnia techniczna z kilkudziesięcioletnią tradycją. Stworzony w jej strukturze Wydział Zarządzania to połączenie zagadnień ekonomicznych z wiedzą techniczną. Żadna szkoła wyższa z województwa kujawsko-pomorskiego nie oferuje takiego połączenia dyscyplin naukowych.

Wydział Zarządzania UTP w Bydgoszczy oferuje kształcenie na trzech kierunkach: zarządzanie, finanse i rachunkowość oraz zarządzanie i inżynieria produkcji. W ramach rekrutacji międzysemestralnej studenci mają możliwość podjęcia edukacji na studiach drugiego stopnia w zakresie zarządzania oraz zarządzania i inżynierii produkcji. 

Na szczególną uwagę zasługuje makrokierunek, jakim jest zarządzanie i inżynieria produkcji. Są to idealne studia dla osób, które są zainteresowane technicznymi aspektami procesów produkcyjnych. Student zostaje wprowadzony w świat interdyscyplinarnej wiedzy. Poznaje aspekty zarządcze, uczy się zagadnień typowych dla kierunków ekonomicznych, a równolegle zdobywa wiedzę techniczną i informatyczną.
Absolwenci kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji mogą podjąć pracę: w przedsiębiorstwach produkcyjnych jako profesjonalny menedżer produkcji, w zakładach produkcyjnych jako specjalista ds. planowania i przygotowania produkcji, w jednostkach projektowych, doradczych, administracyjnych, w których wymagana jest wiedza techniczna, ekonomiczna i informatyczna połączona z umiejętnościami zarządzania.

Dla osób z cechami przywódczymi ukończenie kierunku zarządzanie pozwoli na  zdobycie wymarzonej pracy, dzięki poznaniu niezbędnej wiedzy i umiejętności. Absolwenci tego kierunku nie mają żadnych problemów, by znaleźć sobie obszar zawodowy na rynku pracy. Po ukończeniu zarządzania można pracować jako: specjalista z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, marketingu, zarządzania jakością, zarządzania finansami lub menedżer w instytucjach, fundacjach i stowarzyszeniach pozarządowych. Warto pamiętać o tym, że eksperci z zarządzania potrzebni są w każdej branży, zatem możliwości zatrudnienia jest bardzo wiele.

Nie można jednak nie wspomnieć o tym, że na Wydziale Zarządzania UTP w Bydgoszczy, poza interesującymi zajęciami naukowymi, istnieją również inne formy aktywności, które niesamowicie rozwijają młodego człowieka. Można zostać wolontariuszem i zdobywać cenne doświadczenie oraz umiejętności interpersonalne w Wydziałowym Centrum Wolontariatu lub zaangażować się w tworzenie studenckiego magazynu naukowego „Wuzetka”, albo przystąpić do wybranego koła naukowego (jest ich aż 7 na wydziale). Studenci Wydziału organizują również cykliczne imprezy plenerowe o charakterze naukowym, upowszechniające wiedzę z zakresu zarządzania.

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego jest miejscem, które wyróżnia się przyjemną atmosferą, wspaniałymi wykładowcami i najlepszymi z najlepszych studentami.

Podobne artykuły

 1. Kursy i Szkolenia /

  Inauguracja pierwszego roku akademickiego Szkoły Doktorskiej WAT

  15 października 2019 r. w Sali Senatu WAT odbyła się uroczystość inaugurująca pierwszy rok akademicki Szkoły Doktorskiej Wojskowej Akademii Techniczne...

 2. Kursy i Szkolenia /

  Bezpłatny kurs języka japońskiego

  Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Zielonogórskiego zaprasza na 5. Już edycję kursu języka japońskiego. Kurs jest bezpłatny, przeznaczony dla s...

 3. Kursy i Szkolenia /

  Bezpłatny kurs dla lekarzy

  Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie otrzymała dofinansowanie z Funduszy Europejskich Na realizację projektu pt. " Inwestycje w kompetencje...

Katalog kierunków