KierunkiStudiów.pl

Menu

13.05.2020, 09:29

Psychologia - nowość na UPJP2 w Krakowie

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie rozpoczął rekrutację na nowy kierunek studiów Psychologia.

Psychologia na UPJP2 w Krakowie stwarza studentom możliwości:

 • poznania prawidłowości rozwoju człowieka od poczęcia do śmierci
 • pozyskanie rzetelnej wiedzy o mechanizmach zachowania człowieka oraz jego zaburzeniach
 • zdobycia umiejętności formułowania diagnozy psychologicznej
 • odkrycia znaczenia sfery duchowości i religijności w życiu człowieka
 • zrozumienia znaczenia psychologii w biznesie
 • poznania podstawowych kwestii filozoficznych
 • opanowania dwóch języków obcych

Studia z Psychologii mają charakter jednolitych, 5-letnich studiów magisterskich o profilu praktycznym. W 6 semestrze studenci będą zobowiązani do wyboru jednej spośród czterech specjalności (opis poniżej): psychologia edukacji i coachingu, psychologia w biznesie i reklamie, psychologia kliniczna z psychoterapią oraz psychologia duchowości i formacji. Każda z proponowanych specjalności jest wzbogacona sześciomiesięcznymi praktykami studenckimi (960 godz.), umożliwiającymi zdobywanie wartościowego doświadczenia.

Studia na UPJP2 rekomenduje Michael D. Berzonsky, światowej sławy profesor, autor znanej koncepcji Tożsamości:
– Uważam, że zaproponowany na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II program Psychologii jest imponujący. Skupia się na zapewnieniu studentom solidnych podstaw w zakresie logiki, epistemologii oraz psychologicznego myślenia naukowego i rozwiązywania problemów. Wykwalifikowani praktycy potrzebują umiejętności racjonalno-analitycznych, aby przełamać półprawdy i błędne informacje oraz zapewnić swoim klientom i pacjentom możliwie najdokładniejsze informacje i najlepsze dostępne, naukowo uzasadnione zabiegi i terapie. Fundamentem tego programu studiów magisterskich jest zapewnienie studentom nie tylko wiedzy na temat możliwych oddziaływań psychologicznych, ale także pełnego przekonania, że najlepsze formy działania to takie, które zostały poddane rygorystycznej ocenie i są poparte danymi naukowymi. (...) Oczywiście główny nacisk będzie położony na obszar specjalności, którą studenci zdecydują się realizować. To właśnie w tym obszarze, pod kierunkiem specjalistów, zdobędą doświadczenie podczas 960-godzinnych praktyk. Podsumowując, uważam, że program ten jest dobrze zorganizowanym przedsięwzięciem, które zapewni wykształcenie praktyków, świadczących ważne usługi publiczne.

SPECJALNOŚCI
Psychologia edukacji i coachingu
Absolwent tej specjalności będzie ekspertem w dziedzinie organizowania i wspomagania różnych form edukacji na poszczególnych etapach rozwoju człowieka. Dzięki zdobytym umiejętnościom, będzie potrafił zarówno wspomagać pojedynczych uczniów, jak również kierować procesami grupowymi. Absolwent będzie używał nowoczesnych metod dydaktycznych, wychowawczych i diagnostycznych opartych na założeniach psychologii rozwojowej, coachingu i twórczego myślenia. Zostanie przygotowany także do podejmowania skutecznych działań w zetknięciu z sytuacjami kryzysowymi w obszarze edukacji.

Psychologia w biznesie i reklamie
Absolwent tej specjalności będzie miał możliwość rozwinięcia własnych umiejętności m.in. w zakresie diagnozowania i rozwiązywania sytuacji trudnych w środowisku pracy. Będzie przygotowany do prowadzenia rekrutacji i szkoleń w organizacji, prowadzenia negocjacji. Pozna nowoczesne metody i narzędzia wspierające procesy kadrowe. Zapozna się z podstawami psychologii zachowań organizacyjnych, uwarunkowaniami klimatu i kultury w organizacji, a także z możliwymi patologiami w środowisku pracy. Program tej specjalności będzie obejmował również zagadnienia związane z poznaniem zachowań konsumenckich oraz szeroko pojętej reklamy. Absolwent nabędzie umiejętności niezbędne do przygotowywania i stosowania odpowiedzialnych kampanii reklamowych, jednocześnie będzie świadom wpływu jaki niesie reklama i jakich wartości jest ona nośnikiem.

Psychologia kliniczna z psychoterapią
Specjalność psychologia kliniczna z psychoterapią dostarczy absolwentowi kompetencji istotnych dla działań promujących zdrowie psychiczne oraz pomocnych w traumatycznych sytuacjach życiowych. Absolwent zapozna się z procesem diagnozy i postępowania z osobami na różnych etapach życia i borykającymi się z zaburzeniami psychicznymi. Będzie przygotowany do podjęcia oddziaływań terapeutycznych w grupach osób szczególnie narażonych na ryzyko, wynikające z ich poziomu rozwojowego, psychopatologii lub dysfunkcji. Ukończenie specjalności zapewni także uzyskanie kompetencji potrzebnych do pracy w różnych obszarach współczesnych uzależnień.

Psychologia duchowości i formacji
Specjalność psychologia duchowości i formacji to propozycja uwzględniająca w pracy przyszłych psychologów, możliwość odwoływania się do wyznawanych przez pacjentów/klientów wartości religijnych oraz duchowego aspektu ich psychiki. Szczególne miejsce w tym zajmie analiza aspektów zdrowia i psychopatologii w obszarze religijności zarówno jednostki, jak i grupy społecznej. Osobną, niezwykle ważną sferą pomocy psychologicznej, w której kompetencji nabierze absolwent tej specjalności jest towarzyszenie w cierpieniu, zwłaszcza takim, które związane jest z chorobą i umieraniem, a dotyka zarówno jednostkę jak i rodzinę. W ramach tej specjalności otwiera się także możliwość uczestnictwa m.in. osób duchownych delegowanych w przyszłości do pracy formacyjnej i duszpasterskiej. Proponowana specjalności stanowi nowość w ofercie studiów psychologicznych w Polsce.

Podobne artykuły

 1. Rekrutacja 2020/2021 /

  Nabór uzupełniający na Akademii Morskiej w Szczecinie

  Jak co roku Akademia Morska w Szczecinie ogłasza nabór uzupełniający na wszystkie kierunki studiów, z zastrzeżeniem, że ilość miejsc jes...

 2. Rekrutacja 2020/2021 /

  Duże zainteresowanie studiami w SGGW

  Nie słabnie zainteresowanie studiami w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Już podczas pierwszego etapu rekrutacji na studia stacjonarne pi...

 3. Rekrutacja 2020/2021 /

  Komunikat dla kandydatów na studia na SGH

  30 czerwca rozpoczęła się rejestracja na studia na rok akademicki 2020/2021 w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i potrwa do 16 sierpnia...

 4. Rekrutacja 2020/2021 /

  Wyjątkowa specjalizacja na pedagogice na UPJP2

  Uniwersytet Papieski, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa oraz analizując zapotrzebowanie rynku pracy, przygotował kilka specjalności na st...

Katalog kierunków