KierunkiStudiów.pl

Menu

 • Start
 • Artykuły
 • Róże grafenowe chemików z UMK w Toruniu docenione na Tajwanie

20.12.2019, 17:05

Róże grafenowe chemików z UMK w Toruniu docenione na Tajwanie

Wynalazek chemików z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu otrzymał srebrny medal targów Kaohsiung International Invention&Design Expo (Tajwan), organizowanych przez Światowe Stowarzyszenie Własności Intelektualnej i Wynalazczości (WIIPA).

Na targach nagrodzony został wynalazek "Sposób otrzymywania trójwymiarowych róż grafenowych”. który jest wynikiem prac badawczych naukowców z Wydziału Chemii UMK prowadzonych pod kierunkiem prof. dr. hab. Jerzego Łukaszewicza (współautorzy: mgr Piotr Kamedulski, mgr Wojciech Zieliński, Paweł Nowak). Jego przedmiotem jest bezolejowa i bezlaserowa metoda otrzymywania róż grafenowych z wykorzystaniem wodnych zawiesin powszechnie dostępnego grafitu. Proponowany materiał może pozwolić na udoskonalenie procesu generowania energii elektrycznej w superkondensatorach, ogniwach paliwowych czy ogniwach fotowoltaicznych. Wysokie przewodnictwo grafenu, zarówno cieplne jak i elektryczne, może spowodować, że w przyszłości materiał ten zastąpi krzem w elektronice, co umożliwi dalszą miniaturyzację sprzętu elektronicznego.

Targi w Kaohsiung na Tajwanie stawiają sobie za główny cel promocję współpracy międzynarodowej w dziedzinie badań i innowacji w przemyśle oraz umożliwienie wymiany naukowo-handlowej i transferu technologii pomiędzy wynalazcami a międzynarodowym światem biznesu oraz inwestorami zainteresowanymi inwestycjami w innowacyjne projekty.

W Kaohsiung obecni byli przedstawiciele 27 krajów, prezentujący ok. 400 wynalazków. Każdy wynalazek był oceniany przez dwóch niezależnych ekspertów. Nagrodzone rozwiązania mogą liczyć na szczególne zainteresowanie inwestorów, którzy licznie odwiedzają tego typu imprezy w poszukiwaniu interesujących projektów do wdrożenia.

Podobne artykuły

 1. Na uczelniach /

  Projekt Akademii WSB - wspólne szkolenia górskich służb ratowniczych z Polski i Słowacji

  Dwa dni szkoleń praktycznych, wzrost jakości wykonywanych usług, a przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa na transgranicznych obszarach polsko-słowac...

 2. Na uczelniach /

  Uniwersytet Jagielloński kolejny rok na pierwszym miejscu w Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy

  We wtorek 22 czerwca opublikowane zostały wyniki 22. Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2020. Na pierwszym miejscu znalazła się najstarsza ucz...

 3. Na uczelniach /

  Akademia WSB na podium Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2021

  W prestiżowym Rankingu Szkół Wyższych – Perspektywy 2021 Akademia WSB zajęła 3. miejsce w Polsce (awans z pozycji 6. na 3.) i jest jedyną...

 4. Na uczelniach /

  "Studia z Przyszłością" dla kierunków APS

  Kierunki "Interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka" oraz "Praca socjalna" na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie z sukcesem...

Katalog kierunków