KierunkiStudiów.pl

Menu

17.07.2020, 11:55

Wyjątkowa specjalizacja na pedagogice na UPJP2

Uniwersytet Papieski, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa oraz analizując zapotrzebowanie rynku pracy, przygotował kilka specjalności na studiach pedagogicznych. Są to: resocjalizacja z socjoterapią (I i II stopnia), pedagogika opiekuńczo wychowawcza z terapią pedagogiczną oraz tanatopedagogikę.

Tanatopedagogika jest wyjątkową w skali kraju specjalizacją, prowadzoną na studiach II stopnia. Zajmuje się wychowaniem w perspektywie śmierci. Studenci w trakcie studiów poznają między innymi jak funkcjonują hospicja i inne instytucje pomagające nieuleczalnie chorym oraz jakie są zasady tanatoedukacji społecznej. Absolwenci wiedzą, jak profesjonalnie towarzyszyć osobom terminalnie chorym, oraz wspierać ich rodzinę.

– Jeśli chcesz nauczyć się wspierania drugiego człowieka w trudnych sytuacjach życiowych, motywowania do zmiany sposobu życia osoby, które nie potrafią przystosować się do norm prawnych i społecznych, to studia na specjalności resocjalizacja z socjoterapią powinny Ciebie zainteresować – zachęca dr hab. Bożena Majerek. Nie tylko umiejętność rozpoznawania potrzeb i trudności osób niedostosowanych społecznie, ale także zdolność projektowania skutecznych programów profilaktycznych, resocjalizacyjnych i terapeutycznych pozwalają określić dobrze wykształconego i atrakcyjnego na rynku pracy absolwenta – dodaje wykładowca.

Jak zapewniają wykładowcy na specjalności pedagogika opiekuńczo wychowawcza z terapią pedagogiczną identyfikowanie potrzeb i trudności dzieci i młodzieży, prowadzenie zajęć kompensacyjno-korekcyjnych dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, profesjonalne organizowanie czasu wolnego czy rozwijanie zainteresowań i pasji swoich podopiecznych, to tylko kilka z rysów charakterystycznych dla tej propozycji na poziomie licencjackim.

- Kiedy poproszono mnie, bym w kilku słowach opisała moje lata studiów w Instytucie Nauk o Rodzinie, pomyślałam, że to będzie bardzo trudne zadanie. Chociażby dlatego, że #UPJP2 zdecydowanie wyróżnia się na tle pozostałych uczelni. Jan Paweł II napisał, że człowiek jest drogą Kościoła, a ja bym sparafrazowała te słowa: student jest w sercu Uniwersytetu Papieskiego. Studiować tutaj to budować wyjątkowe wspomnienia na całe życie – mówi Anna, która za kilka dni będzie broniła swoją pracę dyplomową.

Podobne artykuły

 1. Rekrutacja 2020/2021 /

  Nabór uzupełniający na Akademii Morskiej w Szczecinie

  Jak co roku Akademia Morska w Szczecinie ogłasza nabór uzupełniający na wszystkie kierunki studiów, z zastrzeżeniem, że ilość miejsc jes...

 2. Rekrutacja 2020/2021 /

  Duże zainteresowanie studiami w SGGW

  Nie słabnie zainteresowanie studiami w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Już podczas pierwszego etapu rekrutacji na studia stacjonarne pi...

 3. Rekrutacja 2020/2021 /

  Komunikat dla kandydatów na studia na SGH

  30 czerwca rozpoczęła się rejestracja na studia na rok akademicki 2020/2021 w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i potrwa do 16 sierpnia...

 4. Rekrutacja 2020/2021 /

  Nowe kierunki w WAT - rekrutacja 2020

  Zasadniczym celem kształcenia jest przygotowanie absolwentów do kreatywnej pracy inżynierskiej, rozwiązywania problemów technicznych ora...

Katalog kierunków