KierunkiStudiów.pl

Menu

08.10.2020, 10:11

Akademia WSB zaingurowała rok akademicki 2020/2021

W murach Akademii WSB po raz 26. wybrzmiał „Gaudeamus igitur” – tradycyjny hymn środowisk studenckich. – Quod Bonum, Felix, Faustum Fortunatumque sit – oby wypadło dobrze, szczęśliwie i pomyślnie! W tym roku musi być pomyślnie, bezpiecznie i w zdrowiu – tymi słowami JM Rektor Akademii WSB, dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB oficjalnie zainaugurowała nowy rok akademicki 2020/2021. Wydarzenie odbyło się 7 października 2020 r. w Audytorium Maximum AWSB i miało charakter hybrydowy.

- Ostatni rok to dla Akademii WSB czas realizacji strategii Uczelni na lata 2016-2020. W wielu obszarach osiągnęliśmy więcej, niż zakładaliśmy – w minionym roku akademickim realizowaliśmy strategię rozwoju cyfrowego, międzynarodowe partnerstwa zagraniczne, poszerzyliśmy wachlarz studiów w języku obcym. Realizowaliśmy obszar stworzenia środowiska międzykulturowego, naukowego i dydaktycznego. To dla nas ogromny sukces i na tej podstawie chcemy budować dalszy rozwój. Jednocześnie podmiotem każdej uczelni wyższej zawsze są studenci – podkreślała dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB.

Tradycyjnie najważniejszym momentem Inauguracji Roku Akademickiego był Akt Immatrykulacji. Po złożeniu ślubowania, do grona Społeczności Akademickiej Akademii WSB zostali przyjęci studenci polscy i zagraniczni oraz doktoranci.
 
Podczas uroczystości wręczono tytuł "Lidera Roku" (projekt ten został zainicjowany przez Akademię WSB w 2000 r., a laureatami tej prestiżowej nagrody są absolwenci, którzy uzyskali w trakcie wszystkich lat studiów najwyższe średnie ocen oraz wyróżnili się aktywną i znaczącą działalnością naukową, społeczną oraz kulturalną na rzecz społeczności akademickiej). Statuetką Lidera Roku 2020 wyróżniono mgr Magdalenę Pasternak.

Inauguracja była również okazją do wręczenia nagród i wyróżnień za działalność naukową i organizacyjną na rzecz Akademii WSB, m.in. za wybitne osiągnięcia sportowe, prace naukowe opublikowane w prestiżowych czasopismach czy za rozwój potencjału naukowego Uczelni poprzez udział w międzynarodowych i krajowych programach badawczych.

Podobne artykuły

 1. Na uczelniach /

  Projekt Akademii WSB - wspólne szkolenia górskich służb ratowniczych z Polski i Słowacji

  Dwa dni szkoleń praktycznych, wzrost jakości wykonywanych usług, a przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa na transgranicznych obszarach polsko-słowac...

 2. Na uczelniach /

  Uniwersytet Jagielloński kolejny rok na pierwszym miejscu w Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy

  We wtorek 22 czerwca opublikowane zostały wyniki 22. Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2020. Na pierwszym miejscu znalazła się najstarsza ucz...

 3. Na uczelniach /

  Akademia WSB na podium Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2021

  W prestiżowym Rankingu Szkół Wyższych – Perspektywy 2021 Akademia WSB zajęła 3. miejsce w Polsce (awans z pozycji 6. na 3.) i jest jedyną...

 4. Na uczelniach /

  "Studia z Przyszłością" dla kierunków APS

  Kierunki "Interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka" oraz "Praca socjalna" na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie z sukcesem...

Katalog kierunków