KierunkiStudiów.pl

Menu

08.10.2020, 10:11

Akademia WSB zaingurowała rok akademicki 2020/2021

W murach Akademii WSB po raz 26. wybrzmiał „Gaudeamus igitur” – tradycyjny hymn środowisk studenckich. – Quod Bonum, Felix, Faustum Fortunatumque sit – oby wypadło dobrze, szczęśliwie i pomyślnie! W tym roku musi być pomyślnie, bezpiecznie i w zdrowiu – tymi słowami JM Rektor Akademii WSB, dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB oficjalnie zainaugurowała nowy rok akademicki 2020/2021. Wydarzenie odbyło się 7 października 2020 r. w Audytorium Maximum AWSB i miało charakter hybrydowy.

- Ostatni rok to dla Akademii WSB czas realizacji strategii Uczelni na lata 2016-2020. W wielu obszarach osiągnęliśmy więcej, niż zakładaliśmy – w minionym roku akademickim realizowaliśmy strategię rozwoju cyfrowego, międzynarodowe partnerstwa zagraniczne, poszerzyliśmy wachlarz studiów w języku obcym. Realizowaliśmy obszar stworzenia środowiska międzykulturowego, naukowego i dydaktycznego. To dla nas ogromny sukces i na tej podstawie chcemy budować dalszy rozwój. Jednocześnie podmiotem każdej uczelni wyższej zawsze są studenci – podkreślała dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB.

Tradycyjnie najważniejszym momentem Inauguracji Roku Akademickiego był Akt Immatrykulacji. Po złożeniu ślubowania, do grona Społeczności Akademickiej Akademii WSB zostali przyjęci studenci polscy i zagraniczni oraz doktoranci.
 
Podczas uroczystości wręczono tytuł "Lidera Roku" (projekt ten został zainicjowany przez Akademię WSB w 2000 r., a laureatami tej prestiżowej nagrody są absolwenci, którzy uzyskali w trakcie wszystkich lat studiów najwyższe średnie ocen oraz wyróżnili się aktywną i znaczącą działalnością naukową, społeczną oraz kulturalną na rzecz społeczności akademickiej). Statuetką Lidera Roku 2020 wyróżniono mgr Magdalenę Pasternak.

Inauguracja była również okazją do wręczenia nagród i wyróżnień za działalność naukową i organizacyjną na rzecz Akademii WSB, m.in. za wybitne osiągnięcia sportowe, prace naukowe opublikowane w prestiżowych czasopismach czy za rozwój potencjału naukowego Uczelni poprzez udział w międzynarodowych i krajowych programach badawczych.

Podobne artykuły

 1. Na uczelniach /

  Akademia Morska w Szczecinie z nagrodą PRIMUS i certyfikatem Uczelnia Liderów

  W X jubileuszowym Konkursie Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego Uczelnia Liderów, Akademia Morska w Szczecinie otrzymała: certy...

 2. Na uczelniach /

  UJ na czele rankingu wydziałów prawa

  Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (WPiA UJ) po raz 7. z rzędu zwyciężył w rankingu wydziałów prawa uczelni publicznych...

 3. Na uczelniach /

  UMK w rankingu QS

  Po raz ósmy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu znalazł się w renomowanym QS World University Rankings, który obejmuje 1000 najleps...

 4. Na uczelniach /

  Niecodzienna Inauguracja na WST w Zabrzu

  Podczas Inauguracji Roku Akademickiego 2019/2020 na Wydziale Nauk Medycznych WST w Zabrzu zaproszeni goście mieli możliwość uczestniczenia w transmisj...

Katalog kierunków