KierunkiStudiów.pl

Menu

 • Start
 • Artykuły
 • Akademia WSB z międzynarodową akredytacją jakości kształcenia

22.12.2020, 11:11

Akademia WSB z międzynarodową akredytacją jakości kształcenia

Akademia WSB w dniu 18 grudnia 2020 r. uzyskała międzynarodową akredytację CEEMAN IQA. Jest to jedna z najbardziej prestiżowych i cenionych akredytacji w obszarze edukacji menedżerskiej. 

Akredytacja została przyznana Uczelni na 6 lat przez International Association for Management Development in Dynamic Societies CEEMAN. 
 
Stowarzyszenie CEEMAN, którego Akademia WSB jest członkiem od 2015 roku, ustanawia międzynarodowe standardy jakości w kształceniu, wspiera procesy rozwojowe, innowacje i kreatywność, jak również zasady społecznej odpowiedzialności biznesu. Uzyskanie akredytacji jest potwierdzeniem spełnienia przez Akademię WSB wysokich standardów organizacyjnych oraz prowadzenia wysokiej jakości kształcenia i badań naukowych.
 
W liście gratulacyjnym od prof. Danicy Purg Prezydenta CEEMAN - przekazanym Jej Magnificencji Rektor Akademii WSB dr hab. Zdzisławie Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB czytamy: 
 
„Akademia WSB mając jasną i dalekosiężną wizję, rozwija misję przygotowania profesjonalnych, pewnych siebie i etycznych liderów, zdolnych do skutecznego konkurowania na rynku międzynarodowym. W ten sposób Uczelnia odgrywa istotną i pionierską rolę we wprowadzaniu i rozpowszechnianiu idei doskonałej, praktycznej i zrównoważonej edukacji w obszarze zarządzania w Polsce” 

Proces uzyskania akredytacji jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3. 3 - Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego w ramach POWER, realizowany w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym „Akredytacje zagraniczne, realizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Podobne artykuły

 1. Na uczelniach /

  Aktywnie promowali WAT

  Podchorążowie Wojskowej Akademii Technicznej zaangażowali się w kolejną edycję ogólnokrajowej kampanii promocyjno-informacyjnej „Zostań Ż...

 2. Na uczelniach /

  Studentka WAT laureatką konkursu Inżynierki 4.0 firmy Siemens

  Julia Wiśniewska, studentka IV roku kierunku lotnictwo i kosmonautyka na Wydziale Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa WAT znalazła się w gronie 5 lau...

 3. Na uczelniach /

  WAT w czołówce Europejskiego Rankingu Studiów Inżynierskich

  W Europejskim Rankingu Studiów Inżynierskich EngiRank, Wojskowa Akademia Techniczna znalazła się na 8 miejscu w grupie 81 najlepszych uczelni t...

 4. Na uczelniach /

  Tworząc lepsze jutro - odcinek 2

  Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego realizuje cykl krótkich filmów „Tworząc lepsze ju...

Katalog kierunków