KierunkiStudiów.pl

Menu

 • Start
 • Artykuły
 • Oferta dydaktyczna WAT na Salonie Maturzystów Perspektywy 2020

22.09.2020, 18:23

Oferta dydaktyczna WAT na Salonie Maturzystów Perspektywy 2020

Atrakcyjne i przyszłościowe kierunki studiów wojskowych i cywilnych, ciekawe specjalizacje do wyboru podczas studiów, wymagania rekrutacyjne, nowoczesna baza laboratoryjno-dydaktyczna, możliwości dodatkowego rozwoju, a nawet życie codzienne i obowiązki studentów wojskowych – to wszystko prezentuje Wojskowa Akademia Techniczna na Salonie Maturzystów Perspektywy 2020.

We wrześniu uczniowie klas maturalnych wybierają przedmioty, które będą zdawać podczas majowych egzaminów. Salon Maturzystów umożliwia im zapoznanie się z ofertami edukacyjnymi szkół wyższych, wymaganiami stawianymi kandydatom podczas rekrutacji, czy sposobami na zebranie jak najwyższej punktacji we wzorach rekrutacyjnych poszczególnych uczelni. To także możliwość uzyskania wielu niezbędnych informacji, które ułatwią młodym ludziom dokonanie wyboru zgodnego z ich predyspozycjami oraz pomogą uniknąć najczęściej popełnianych na egzaminie dojrzałości błędów.

Ze względu na trwającą pandemię koronawirusa wydarzenie zostało zorganizowane w formule wirtualnej. W tegorocznej edycji Salonu Maturzystów, która odbywa się w dniach 17–30 września, uczniowie najstarszych klas liceów i techników mogą odwiedzić wirtualne stoiska 24 uczelni w tym Wojskowej Akademii Technicznej. Poszczególne informacje udzielane są w konkretnym przedziale czasowym. I tak w godz. 10:00–13:00 uczniowie mogą zapoznać się z wymogami matury 2021, natomiast w godzinach 16.00–19.00 odbywają się webinaria ekspertów i youtuberów edukacyjnych.

W ramach Salonu Maturzystów Perspektywy 2020, Wojskowa Akademia Techniczna przedstawia swoją ofertę dydaktyczną w systemie on-line na:

 • Małopolskim Salonie Maturzystów – 17 września,
 • Mazowieckim Salonie Maturzystów – 21 września,
 • Pomorskim i Kujawsko-Pomorskim Salonie Maturzystów – 25 września,
 • Podlaskim i Warmińsko-Mazurskim Salonie Maturzystów – 28 września,
 • Łódzkim i Świętokrzyskim Salonie Maturzystów – 29 września.

Wojskowa Akademia Techniczna to jedyna w Polsce uczelnia kształcąca na jednolitych studiach magisterskich na 11 kierunkach – dla kandydatów na żołnierzy zawodowych. Ponadto dla osób cywilnych prowadzi studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (inżynierskie/licencjackie), II stopnia (magisterskie) na ponad 20 kierunkach studiów, oferuje też kształcenie w Szkole Doktorskiej, studia podyplomowe oraz inne formy kształcenia. Przy Akademii od ubiegłego roku szkolnego swoją działalność edukacyjną prowadzi Wojskowe Ogólnokształcące Liceum Informatyczne.

W zakresie studiów politechnicznych WAT oferuje klasyczne kierunki, takie jak: budownictwo, chemia, elektronika i telekomunikacja, energetyka, informatyka, mechanika i budowa maszyn, czy mechatronika. Jednocześnie odpowiada na współczesne wyzwania i zapotrzebowanie rynku pracy oferując takie kierunki studiów jak: inżynieria kosmiczna i satelitarna, kryptologia i cyberbezpieczeństwo, biocybernetyka i inżynieria biomedyczna, geodezja i kataster, infrastruktura komunikacyjna i transport multimodalny, inżynieria geoprzestrzenna oraz inżynieria systemów bezzałogowych. Uczelnia oferuje także inne kierunki kształcące kadrę dla potrzeb szeroko rozumianego bezpieczeństwa Państwa, np. bezpieczeństwo narodowe, logistykę oraz zarządzanie.

Akademia prowadzi badania naukowe oraz prace wdrożeniowe i modernizacyjne w zakresie nauk technicznych oraz wojskowych. Współpracuje z wieloma krajowymi i zagranicznymi uczelniami, instytucjami i ośrodkami naukowo-badawczymi oraz z przedsiębiorstwami i przedstawicielami biznesu. Wymiernym efektem tej współpracy jest wymiana studentów i pracowników naukowych uczestniczących w realizacji międzynarodowych programów oraz prac i przedsięwzięć naukowych. Wyłonieni w drodze konkursu studenci wojskowi WAT, studiują w West Point oraz Annapolis.

Podobne artykuły

 1. Targi edukacyjne /

  Jak zacząć studia za granicą? Przed nami ósma edycja Elab Education Expo - największych w Polsce targów edukacji zagranicznej

  23 października 2021 odbędzie się Elab Education Expo. To ósma edycja wydarzenia poświęconego edukacji międzynarodowej i budowaniu ścieżki kari...

 2. Targi edukacyjne /

  Jak rozpocząć studia za granicą?

  W ostatnią sobotę - 14 listopada 2020 r. - odbył się Elab Education Festival, największe w Polsce wydarzenie poświęcone edukacji międzynarodowej...

 3. Targi edukacyjne /

  Targi Promocja Edukacyjna 2020 - 17 marca 2020 r. - ODWOŁANE!

  Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z powodu zagrożenia rozprzestrzenianiem się koronawirusa Targi PROMOCJA EDUKACYJNA, któ...

 4. Targi edukacyjne /

  X. Targi Edukacyjne Powiatu Cieszyńskiego - 28 lutego 2020 r.

  28 lutego 2020 roku w hali gimnastycznej Zespołu Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych przy Pl. Londzina 3 w Cieszynie odbędą się...

Katalog kierunków