KierunkiStudiów.pl

Menu

 • Start
 • Artykuły
 • Dzień Otwarty Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki UZ - 3 marca 2021 r.

01.03.2021, 14:15

Dzień Otwarty Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki UZ - 3 marca 2021 r.

3 marca 2021 r. (środa) w godz. od 9.00 do 15.00 uczniowie szkół śred­nich oraz ich nauczy­ciele będą mogli wziąć udział w Wirtualnym Dniu Otwartym Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego. W  tym roku wydarzenie to odbędzie się w formie on-line.

Pod­czas wirtu­al­nej wiz­yty na Wydziale będzie można uczest­niczyć w ciekawych pokazach i warsz­tat­ach lab­o­ra­to­ryjnych oraz spec­jal­nie przy­go­towanych krót­kich wykładach pop­u­larnonaukowych związanych z kierunk­ami studiów jakie są real­i­zowane na Wydziale. Prezen­tować się będą także firmy part­ner­skie poszczególnych kierunków. Firmy wspier­ają mery­to­rycznie prowad­zona na Wydziale zaję­cia, akademie i koła naukowe.

Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki  jest trzecim co do liczby studentów wydziałem Uniwersytetu Zielonogórskiego – studiuje na nim 1286 studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na studiach I i II stopnia oraz na studiach doktoranckich - na 4 kierunkach: informatyka, automatyka i robotyka, elektrotechnika i biznes elektroniczny.

Na wydarze­nie wyma­gana jest wcześniejsza >>rejes­tracja indy­wid­u­alna uczest­ników<<
>>Szczegóły wydarzenia i aktu­alny program<<

Podobne artykuły

 1. Drzwi Otwarte /

  Dni SGGW. Piknik naukowy na kampusie uczelni - 20 i 21 maja 2022 r.

  Po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego powraca z organizacją na terenie kampusu uczelni, ot...

 2. Drzwi Otwarte /

  Dzień Otwartych Drzwi na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie - 2 kwietnia 2022 r.

  Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie zaprasza na Dzień Otwartych Drzwi w sobotę 2 kwietn...

 3. Drzwi Otwarte /

  Dzień Otwarty Politechniki Śląskiej - 7 kwietnia 2022 r.

  Politechnika Śląska w Gliwicach zaprasza na Dzień Otwarty, który odbędzie się 7.04.2022 r. o godz. 10. W czasie wydarzenia realizowana jest r&o...

 4. Drzwi Otwarte /

  24 marca Dzień Otwarty Politechniki Białostockiej!

  Politechnika Białostocka zaprasza 24 marca 2022 r. na Dzień Otwarty Politechniki. Formuła spotkania jest stacjonarna, wstęp wolny jednak na wydarzenie...

Katalog kierunków