KierunkiStudiów.pl

Menu

 • Start
 • Artykuły
 • Dzień Otwarty Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki UZ - 3 marca 2021 r.

01.03.2021, 14:15

Dzień Otwarty Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki UZ - 3 marca 2021 r.

3 marca 2021 r. (środa) w godz. od 9.00 do 15.00 uczniowie szkół śred­nich oraz ich nauczy­ciele będą mogli wziąć udział w Wirtualnym Dniu Otwartym Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego. W  tym roku wydarzenie to odbędzie się w formie on-line.

Pod­czas wirtu­al­nej wiz­yty na Wydziale będzie można uczest­niczyć w ciekawych pokazach i warsz­tat­ach lab­o­ra­to­ryjnych oraz spec­jal­nie przy­go­towanych krót­kich wykładach pop­u­larnonaukowych związanych z kierunk­ami studiów jakie są real­i­zowane na Wydziale. Prezen­tować się będą także firmy part­ner­skie poszczególnych kierunków. Firmy wspier­ają mery­to­rycznie prowad­zona na Wydziale zaję­cia, akademie i koła naukowe.

Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki  jest trzecim co do liczby studentów wydziałem Uniwersytetu Zielonogórskiego – studiuje na nim 1286 studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na studiach I i II stopnia oraz na studiach doktoranckich - na 4 kierunkach: informatyka, automatyka i robotyka, elektrotechnika i biznes elektroniczny.

Na wydarze­nie wyma­gana jest wcześniejsza >>rejes­tracja indy­wid­u­alna uczest­ników<<
>>Szczegóły wydarzenia i aktu­alny program<<

Podobne artykuły

 1. Drzwi Otwarte /

  WAT zaprasza na Dzień Otwarty on-line – 22 kwietnia 2021 r.

  Zasady rekrutacji, bogata oferta studiów wojskowych i cywilnych, nowoczesne formy kształcenia, szeroki zakres możliwości rozwoju swoich pasji i...

 2. Drzwi Otwarte /

  Wirtualne Dni Otwarte UPJP2 - 17 i 24 kwietnia 2021 r.

  W dniach 17 i 24 kwietnia 2021 Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie zaprasza w swoje podwawelskie progi! Otwieramy przed Tobą nasze wirtualne...

 3. Drzwi Otwarte /

  Wirtualny Dzień Otwarty na WBAiIŚ Uniwersytetu Zielonogórskiego

  Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego zaprasza 16 kwietnia 2021 roku w godzinach 9.00 –...

 4. Drzwi Otwarte /

  Dzień Otwarty online w SGH - 20 marca 2021 r.

  20 marca 2021 r. w godzinach 12.00-14.00 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie zaprasza na wiosenną edycję dnia otwartego online. Będzie możliwoś...

Katalog kierunków