KierunkiStudiów.pl

Menu

 • Start
 • Artykuły
 • Dzień Otwarty Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki UZ - 3 marca 2021 r.

01.03.2021, 14:15

Dzień Otwarty Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki UZ - 3 marca 2021 r.

3 marca 2021 r. (środa) w godz. od 9.00 do 15.00 uczniowie szkół śred­nich oraz ich nauczy­ciele będą mogli wziąć udział w Wirtualnym Dniu Otwartym Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego. W  tym roku wydarzenie to odbędzie się w formie on-line.

Pod­czas wirtu­al­nej wiz­yty na Wydziale będzie można uczest­niczyć w ciekawych pokazach i warsz­tat­ach lab­o­ra­to­ryjnych oraz spec­jal­nie przy­go­towanych krót­kich wykładach pop­u­larnonaukowych związanych z kierunk­ami studiów jakie są real­i­zowane na Wydziale. Prezen­tować się będą także firmy part­ner­skie poszczególnych kierunków. Firmy wspier­ają mery­to­rycznie prowad­zona na Wydziale zaję­cia, akademie i koła naukowe.

Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki  jest trzecim co do liczby studentów wydziałem Uniwersytetu Zielonogórskiego – studiuje na nim 1286 studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na studiach I i II stopnia oraz na studiach doktoranckich - na 4 kierunkach: informatyka, automatyka i robotyka, elektrotechnika i biznes elektroniczny.

Na wydarze­nie wyma­gana jest wcześniejsza >>rejes­tracja indy­wid­u­alna uczest­ników<<
>>Szczegóły wydarzenia i aktu­alny program<<

Podobne artykuły

 1. Drzwi Otwarte /

  Dni Otwarte w WSZ w Gdańsku - 5-9 lipca 2021 r.

  Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku zaprasza na kolejne Dni Otwarte już między 5 a 9 lipca 2021 r.Na odwiedzających czekają niespodzianki!Osoby, kt&oacute...

 2. Drzwi Otwarte /

  Dni Otwarte w WSZ w Gdańsku - 5-9 lipca 2021 r.

  Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku zaprasza na Dni Otwarte w dniach 5-9.07.2021 r., podczas których będzie można poznać ofertę edukacyjną uczelni...

 3. Drzwi Otwarte /

  Wirtualne Dni Otwarte APS - 17 i 24 kwietnia 2021 r.

  Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej zaprasza Licealistów, Maturzystów i wszystkich Kandydatów zainteresowany...

 4. Drzwi Otwarte /

  Dni Otwarte Online 2021 na Politechnice Śląskiej

  Politechnika Śląska zaprasza do udziału w Dniach Otwartych Online 2021, które potrwają od 12 do 14 kwietnia 2021 r. Wydarzenie jest kierowane d...

Katalog kierunków