KierunkiStudiów.pl

Menu

10.05.2021, 14:14

"Studia z Przyszłością" dla kierunków APS

Kierunki "Interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka" oraz "Praca socjalna" na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie z sukcesem przeszły ocenę merytoryczną w Ogólnopolskim Konkursie i Programie Akredytacyjnym i uzyskały Certyfikat i Znak Jakości "Studia z Przyszłością" w bieżącej, VI edycji Konkursu i Programu Akredytacyjnego Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencji PRC.

Interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka

Interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka sięgają nie tylko do najbliższych APS wzorów pedagogiki Janusza Korczaka, Marii Grzegorzewskiej i Heleny Radlińskiej, ale są też studiami odwołującymi się do współczesnych europejskich i światowych badań nad dzieciństwem i prawami dziecka prowadzonych przez pedagogów, psychologów, socjologów, polityków społecznych i pracowników socjalnych oraz prawników i przedstawicieli nauk medycznych.

Studia kierujemy do osób, które działają lub chciałyby działać w różnych obszarach wsparcia, rzecznictwa czy ochrony praw dzieci. Są to studia ogólnoakademickie drugiego stopnia łączące badania z działaniem i kształceniem (action research), odnoszące się do polskich i europejskich regulacji prawnych i społeczno-kulturowych związanych z badaniami, działaniami i ochroną praw dziecka.

Praca socjalna

Praca socjalna stanowi obszar wiedzy naukowej i praktycznej, który promuje społeczne zmiany, rozwiązywanie problemów socjalnych obywatelek i obywateli, także dotyczących relacji międzyludzkich oraz przygotowanie ludzi do osiągnięcia pozytywnych zmian ich życia społecznego. Korzystając z teorii ludzkich zachowań i systemów społecznych, praca socjalna ingeruje dokładnie tam, gdzie dochodzi do wzajemnego oddziaływania ludzi z ich środowiskiem społecznym.

Studia na kierunku "Praca socjalna" adresujemy do osób zainteresowanych uzyskaniem uprawnień zawodowych w zakresie zawodu pracownika socjalnego, umożliwiając ciekawą pracę z ludźmi, a także wiedzy i umiejętności z zakresu różnorodnych form pomocy społecznej, adresowanej do osób oraz grup zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym. Nasze studia cechuje nowoczesny i dostosowany do potrzeb rynku pracy i pracodawców program kształcenia. Kadra nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia to ludzie z pasją, którzy dokładają wszelkich starań, aby zapewnić jak najwyższy poziom kształcenia, cechujący się otwartością i zaangażowaniem.

Podobne artykuły

 1. Na uczelniach /

  Projekt Akademii WSB - wspólne szkolenia górskich służb ratowniczych z Polski i Słowacji

  Dwa dni szkoleń praktycznych, wzrost jakości wykonywanych usług, a przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa na transgranicznych obszarach polsko-słowac...

 2. Na uczelniach /

  Uniwersytet Jagielloński kolejny rok na pierwszym miejscu w Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy

  We wtorek 22 czerwca opublikowane zostały wyniki 22. Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2020. Na pierwszym miejscu znalazła się najstarsza ucz...

 3. Na uczelniach /

  Akademia WSB na podium Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2021

  W prestiżowym Rankingu Szkół Wyższych – Perspektywy 2021 Akademia WSB zajęła 3. miejsce w Polsce (awans z pozycji 6. na 3.) i jest jedyną...

 4. Na uczelniach /

  Politechnika Śląska uruchomiła supernowoczesne Laboratorium Katalizy Przemysłowej

  Głównym celem badań prowadzonych w Laboratorium będzie projektowanie nowoczesnych, ekologicznych technologii do zastosowań w przemyśle. Inwesty...

Katalog kierunków